رازهای خوش پوشی در دوران بارداری

 

رازهای خوش پوشی دردوران بارداری |وقتی صحبت ازلباس بارداری میشودبایدعلاوه برراحتی به شیک بودن آن نیز توجه کرداماگذشته ازین ها بایدبدانیدمثلادرهفته نهم چه لباسی رابپوشیدوباپوشیدن لباس مثلا هفته ی چهاردهم تیپ و ظاهر خودرا خراب نکنید.بدانیددردوماه نخست بارداری چه لباسی بپوشیدکه انحنای شکم شما را نشان ندهد.
سه ماه اول:بسیاری اززنان دوست ندارندتاپیش ازدوماهگی دیگران متوجه بارداری آنها شوند.بنابراین بهتراست لباسهای خیلی تنگ وچسبان راکناربگذاریدولباسهای یی بپوشیدکه روی شکم را میپوشانند مثلاتونیکهای بلنددامنهایی که دربالاتنگ وگشادهستند. پیراهن تی شرت های پوشیده تاپ های بلوزداریابلوزهایی که کمربند دارند پارچه لباس شل روی شکم شمامی افتد اما کمربندباعث میشود لباس خوش دوخت تربه نظربرسدوخیلی گشادوآویزان نباشدبااین نوع بلوزها میتوانیدشلوارجین بوت کات بپوشید تابسیار شیک دیده شوید.عدم آمادگی برای پوشیدن لباسهای بارداری…شاید شکم خانم باردار بقدری بزرگ شده باشد که لباسهای قبل از بارداری نیز دیگراندازه اش نیستند.کمربندهای کشی هم چون باندهای مخصوص بارداری خریداری کنیدکه بالای شلواربسته میشوندوهیچ گونه دکمه یازیبی هم ندارنداین باندباعث میشودشلوارجین بدون دکمه بالابماند. درشرایط اضطراری میتوانیدازباندهای کشی استفاده کنیدو آن راسوراخ دکمه بپیچانیدتاهمان کارمشابه راانجام دهد.مشکل چاق شدن… تصورمیکنیدچاق تپل به نظر میرسیداماهنوزبرای این نگرانیها زوداست دراین مرحله کمی چاق میشویدولی انقدرنیست که باعث ناراحتی شود.برای اینکه اعتمادبه نفس خودراازدست ندهیدبهتراست پوشیدن لباسهای تنگ دست برداریدهمچنین ازپوشیدن بالا تنه های پرچین نیزخوداری کنید. به دنبال تاپ هایی باشیدکه
هم چنان شمارا روی فرم نشان میدهند.تونیک انتخاب مناسبی است چون شانه وبازوهای شمارا میپوشاندوباعث میشوداضافه وزنتان کمتر دیده شود….
سه ماه دوم…باکمترین هزینه
دراین دوران هرماه وزن و سایزشما تغییرمیکند و مسلما تمایلی نداریدهرماه برای خریدلباس جدید هزینه کنید.برای برطرف کردن
این مشکل بایدروی خریدمواردی هزینه کنیدکه بارشد شما قابل تغییرباشندباید به دنبال جزییاتی هم چون دکمه یابندهای جمع کننده
درکنارباشیدتاباکمک آنهالباسهای خودرابه اندازه ی شکمتان بزرگ کنید..
ازمحل کارتاتعطیلات…شمابایددراین دوران لباسی بپوشیدکه درطول هفته خوب کار کند وراحت نیزباشد
.روی مانتوهای خودلباس ردامانندسبکی بپوشید که شکم شمارابپوشاند.این نوع لباسها حتی برای تعطیلات آخرهفته و گردش با دوستان نیزمناسب است.اگراین لباسها کمربنددارندحواستان باشدکه کجا آنرا گره میزنید.برای شلوارنیز میتوانیدازشلوار جین بوت کات استفاده کنید.که درقسمت کمرکشی هستند.انتخاب رنگ تیره کمک میکندتاهم درمحیط کارو هم درمحیط های اجتماعی دیگربتوانیدآنرا بپوشیدوشیک بنظر برسید…
سه ماه سوم…کارکردن درماه های آخر…
دراین دوران احساس میکنیدبسیاربزرگشده اید و به هیچ وجه راحت نیستید دکمه ها زیپها و حتی کمربندبرای شمانوعی شکنجه بحساب میایند.برای خلاص شدن ازهمه ی آنها پیراهنهای ماکسی بلندتاقوزک پابپوشندحتی میتوانیدازدامن هاو تونیکهای بلندنیزاستفاده کنید..
دلمردگی…دراین دوران احتمالابه لباسهای تک رنگ مثل مشکی توسی و…علاقه مندمیشوید زیرا تصور میکنید راحت تر هستند.امابایدمراقب ظاهر خودباشیدوازرنگهای شادو گرم استفاده وبرای سرحالترشدن خودتان هم که شده از زیورالات استفاده کنید مثلا هرچه شکم شما بزرگتر میشود گوشواره های بزرگتری بیندازید.رنگ دستبندو گوشواره ی خودرا با  لباسهایتان ست کنید….همه ی اینها باعث بهترشدن روحیه ی شما درماه های اخر میشوند.
روزهای پایانی ….
ازلباسهای خود خسته شده ایدو میدانیداین آخرین ماه بارداری شماست ونبایدلباسی بخرید.اگرخیلی دوست داریدخریدبرویدوبرای خودتان لباس نو بخرید به سراغ چیزهایی بروید که پس از زایمان هم برایتان قابل استفاده باشد…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری آنفولانزا آماری که برای بیماری آنفولانزا اعلام می شود، سالانه حدود …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button