هفته بیست و هشت بارداری

هفته بیست و هشت بارداری
تغییرات جنین:فرزندشما36سانت وطول 910گرموزن دارد.هوشمندی او ازهمین دوره ازدوره جنینی اوشکل میگیردچون سطح مغزبزرگترشده است.موهای جنینی کم کم ازبین میروند ولی مقداری ازآنهابرروی کمر و شانه هاباقی می اندم.وحالا دارای موهای اصلی است.لایه چربی زیرپوست او کلفت میشودو پوست را صاف میکند.امکان دارددرهمین هفته می چرخندوسرشان را رو به پائین می آورند.کوچلوی شماحالامیتواندسرش را به سمت نوری که ازشکم شما می تابدبرگرداند.
تغییرات مادر:دراین هفته هاممکن است دراثرفشاررحم برروی وریدهاوتاثیر هورمونهای بارداری واریس را تجربه کنی و باجمع شدن آب حالت ورم کرده پیدا کنی به علت افزایش مقدار آب وافزایش حجم خون دردهای فشاردهنده زایمانی دردهایی هستندکه باانقباض عضلات رحم همراه هستندکه معمولا یکدفعه ازقسمت بالای شکم شروع می شوندوبه ناگهان هم قطع میشوندالبته دردهای اصلی زایمان نیستند ولی ممکن است افتراق آنهاکمی مشکل باشد.این دردها چون شروع میکنندبه کوتاه و نرم کردن دهانه رحم خیلی هم خوب هستند.ممکن است دچارسندرم پاهای ناآرام آر،ال،اس شویدکه دربارداری هم بسیارشایع است که بامورمور شدن پاها وتمایل شدیدبه تکان دادن آنهاهمراه است.

پیشنهادما:برای جلوگیری از ورم پاهاوقتی به حالت درازکشیده هستی پاهارا بالاتراز سطح بدنت قرار بده واز پوشیدن لباسهاوجورابهای تنگ خوداری کن خوردن آب زیادهم میتواندکمک کننده باشد.وهمچنین پیاده روی آرام از خوردن غذاهای چرب وشورخودداری کن ولی اگرورم خیلی زیادبودحتمابه پزشک مراجعه کن.ازکافئین وچای کمتراستفاده کنیدتابه پاهای بی قرارتان هم کمک کرده باشید.ویزیت شما ازاین هفته هردو هفته یکبارمیشود.
اگرآر،اچ خون شما منفی باشدبه شما ایونوگلوبین آرهاش تزریق میشود.تاازتولید پادتنهایی که ممکن است به خون کودک شما حمله کندجلوگیری شود.

Check Also

ترفند های خوراکی دربارداری

ترفند های خوراکی دربارداری تغذیه دربارداری به خصوص سه ماهه اول اهمیت زیادی دارد.اگربدانیدکدام غذاهامفیداست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button