هفته سی وشش بارداری

هفته سی وشش بارداری

تغییرات جنین:وزن کوچلو2700گرم وطول آن 2/48است.جنین 36 هفته ای حالا می تواندمحکمتر یک چیز را با دست بگیرد وبه نور و صدا واکنش نشاندهد.بدنش تپلی ترشده است.سرش پائین است وبه لگن فشار می آوردو جایش آنقدر کوچک شده که دستها وپاها به داخل شکم جمع شده انددرون روده هایش مدفوع اولیه(مکلونیم)جمع شده است.با آنکه استخوانها محکم ترشده اند ولی تمام استخوان هادر هنگام تولدمحکم نیستند.اگر درلحظه های اول تولد سرجنین کمی عجیب به نظر رسیدبخاطر این مسئله است که در جمجمه شکافهای کوچکی وجود داردکه سرنوزاد هنگام تولد راحت ترشکل بگیردوازکانال زایمانی عبور کند.موهای کورکی و ورنیکس(ماده چربی)که بدن او را پوشانده بود در حال ازبین رفتن هستند.کودک شما موادی که درون مایع آمنیوتیک می ریزد را می بلعدواین مواد تا زمان تولد در شکم او باقی می مانندو بعد مکونیم راتشکیل می دهند.درپایان این هفته تا هفته 40اگرکودک شما بدنیا بیایددیگرنوزادی کامل است.پوستی صورتی رنگ دارد.بیضه هایش وارد کیسه بیضه شده است وناخن های نرم نوک انگشتان دست وپای او روییده است.
تغییرات مادر:رحم دقیقا زیر جناغ سینه قرار دارد.زایمان میتواند زودتراززمانی که به شما داده اندرخ دهدتا14روز اینگونه شایدانرژی بیشتری ذخیره کنید وخیلی به روز زایمان فکرنکنید.این اواخرممکن است دچار حالت تهوع یاسرگیجه شوید.به خصوص وقتی درازکشیده اید.این حالت کاملا طبیعی است و به آن سندرم وناکاوا می گویند.شکم بزرگ به رگهای اصلی که در کمروجود دارندفشار می آورندو بازگشت خون به قلب راآهسته میکند.این حالت خطرناک نیست برای خوابیدن بهترین حالت خوابیدن به سمت چپ است چون اثرکمتربروی گردش خون تاثیر دارد.
طول رحم بستگی به این داردکه آیا سرجنین رو به پائین محکم شده است یانه؟
احتمالاهرهفته کمتراحساس گرسنگی می کنیدچون کودک شما رشدکرده وفضای اندامهای داخلی را تنگ کرده است.بائین تر رفتن کودک شما ونزدیکترشدن به لگن سوزش معده ازبین میرودوتنفس هم برایتان راحت ترمیشود.تکرر ادرار همچنان وجود داردولی ممکن است فشاربیشتری برقسمت پائینی شکم احساس کنیدو درنتیجه پیاده روی یا راه رفتن برایتان مشکل میشود.
پیشنهادات واقدامات ما:اگر هنوز سر کوچلوی شما به سمت پایین قرار نگرفته است از پزشک یا مامای خود بخواهید که راهنماییتان کندبرخی از حرکات ورزشی و یوگا می تواندبه چرخش سرجنین کمک کند.دراین هفته ها بهتراست ازغذاهای سبک و به دفعات متعدداستفاده کنید.شما زمانی دردهای واقعی زایمانی دارسیدکه انقباضات متناوب عضلات شکم هر5 دقیقه یکبارو به مدت یکساعت رخ می دهد.درصورت پارگی کیسه آب،کاهش فعالیت کودک،خونریزی واژن،سردردهای شدید،دردشکم وتغییروضعیت بینایی حتماباپزشک خودمشورت نمائید.بهتراست درماه آخرازسفرهای پروازی خودداری کنیدحتی اگربارداری خوبی داریدچون هنگام پروازاحتمال شروع دردهای شکمی بیشتراست.اغلب دراین مرحله ازبارداری غریزه لانه سازی درمادر قوی است.ممکن به قدرخود را پرانرژی احساس کنیدکه بخواهیدخانه تکانی کنیدولی سعی کنیدقدری خودتان را کنترل کنید.هرهفته بایدویزیت شوید.برای جلوگیری از تورم قوزک پاها و واریس پاها را بالا نگهدارید.
هفته سی وشش بارداری

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button