هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری
تغییرات جنین:طول جنین شما8سانتی مترو وزن آن 60گرم است.لب بالایی اودراین هفته دیده میشود.پاهابه اندازه دستها رشدمیکندوازاین به بعدبزرگترخواهدشد.حرکات جنین صورت هماهنک تر وتندتربه خودمیگیرند.کبدفعالیت مناسب خودرابرای تولیدصفرا شروع میکند.طحال هم همکاری خودرا برای تولیدگلبولهای قرمزشروع کرده است.اگرمیتوانستید اورا ببینیدحالااو میتواندشکلک هم درآوردکه بخاطراین است که مغزشروع به ارسال پالهای عصبی کرده است.کوچلوی شماحتی میتواندچنگ بیندازدوانگشت شست خودرابمکد.درضمن هورمون های تیروئیدی هم درهمین هفته کارخودرا شروع میکنند.
تغییرات مادر:اگرمنتظر تکانهاوحرکت کوچلویتان بودید،احتمالابه زودی آن راحس خواهیدکرد.البته اگراولین تجربه شماست ممکن است مجبورباشیدمقداری بیشترصبرکنید.ممکن است بخاطربزرگ شدن رحم وکشیده شدن تاندون ها واعضای مجاورآن کمی دردشکمی داشته باشید.دراین دوران ممکن است احتمال عفونت دندانها وتورم لثه هابخاطرپرخون شدن آنهابیشترمیشود.ولی درکل انرژی بیشتری خواهیدداشت وازتغییرات این دوران حسابی لذت خواهیدبردمخصوصاکه به شمامیگویندخطرسقط برطرف شده است.شایدگرفتگی عضلات هم به سراغتان بیایدزیرا جریان خون دراندانهای انتهایی کندشده است.شایدلازم باشدبرای چلوگیری ازاین گرفتگی هاکلسیم یاپتاسیم بیشتری مصرف کنید.
پیشنهادما: دیگرکم کم بایدبه خریدلباسهای راحت ترباشید.دراین دوران آب پرتقال فراموش نشودزیرا سرشاراز ویتامین سی است سیستم ایمنی بدن راقوی میسازدوخاصیت آنتی اکسیدانی آن باعث میشودسلولهای آسیب دیده ترمیم شوند.

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button