دوره های آموزشی و خدمات

آموزش و مشاوره دوران بلوغ

آموزش و مشاوره دوران بلوغ

دوران بلوغ

مفهوم دوران بلوغ : نوجواني يک دوره بحراني است که در آن بلوغ اتفاق مي افتد . از نظر لغوي بلوغ در فرهنگ فارسي به معني « رسيدن » ، « رسيدن به سن رشد » ، « مرد شدن » ، « زن شدن » ، « رسيدگي و پختگي و به حد کمال رسيدن » آمده است . ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button