هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری تغییرات جنین نی نی کوچولوی شما در این هفته تقریبا به اندازه یک دانه انگور است حالا کمی بیشتر شبیه آدمی است.بخشهای اصلی بدن تقریبا ظاهر شده اند هر چند جزئیات زیادی از آن شکل نگرفته است و در طول ماههای آینده این امر بطور کامل انجام می شود.قلب کوچکش به چهار اتاقک کوچک تقسیم شده است …

Read More »
Call Now Button