خواص عسل در بارداری و شیردهی

خواص عسل در بارداری و شیر دهی

خواص عسل در بارداری و شیر دهی

خواص عسل در بارداری و شیر دهی  خانم های باردار هرچه به زمان زایمان نزدیک تر می شوند احتیاج غداییشان بیشتر می گردد.علت آن است که بیشتر رشد جنین در ۳ ماهه ی آخر بارداری خصوصا ماه آخر صورت می گیرد. در این دوره جنین در حال رشد، مواد غذایی را از خون مادر به شدت جذب می کند. بنابراین …

Read More »
Call Now Button