سرما خوردگی در بارداری

سرماخوردگی دربارداری

سرماخوردگی در کل به حالت معمول بیماری خطرناکی نیست ولی برای یک خانم باردار که همانند افراد معمولی نمی تواند دارو مصرف کند ممکن است مشکلات بیشتر و بزرگتری ایجاد کند.مخصوصا تمرکز بدن بروی رشد جنین تاثیر برخی از هورمونها مثلا برروی بینی مسائلی هستند که ممکن است بدن را بیشتر در معرض ویروسهای سرماخوردگی و آنفلوانزا قرار دهد یا …

Read More »
Call Now Button