دوره های آموزشی و خدمات

پس از زایمان

مراقبت ازبخیه های زایمانی

مراقبت ازبخیه های زایمانی مراقبت های کلی احساس درد وسوزش خفیف در محل بخیه های زایمانی چه بعداززایمان طبیعی وچه سزارین به طور طبیعی وجود داردکه قابل تحمل است درطی ساعات اولیه بعداز زایمان و در بیمارستان کنترل دقیق توسط مراقبین بهداشتی انجام می شود و درصورت لزوم می توان ازمسکن استفاده کرد،مادرباید به حالت درازکش استراحت کند و ازنشستن ... بیشتر بخوانید »

تغییرات بدن پس اززایمان

تغییرات بدن پس اززایمان احتمالااکثربانوان بعداز زایمان دچارمشکلاتی میشوندویا تغییراتی که قبلا درموردآن نمی دانستند.ماسعی کرده ایم دراین مطلب به برخی ازاین تغییرات مهم بپردازیم که در واقع نفاس مادرمحسوب میشود. کم شدن 4-3کیلوگرم جنین،900-450گرم وزن جفت وحداقل 450گرم آمینوتیک حدود5/5گرم وزن شما را کم میکندکه خودمتعادل فیزیکی بدن را میتواندبه هم بزند. بی اختیاری ادرار البته نگران نباشیداین مشکل ... بیشتر بخوانید »

بازاریابی اینترنتی ، طراحی سایت و سئو توسط بهسون

خريد اپل ايدي    قیمت ایزوگام   وکیل   دوره هلی تخصصی شبکه