Tag Archives: تاثیر یوگا در بارداری

یوگا در دوران بارداری

یوگا در دوران بارداری

یوگا در دوران بارداری بدن یک زن در طول بارداری دچار تغییرات بسیار زیادی می شود که موجب فشار استرس هم بر روی بدن و هم بر روی روان فرد می شود.  یک راه برای برخورداری از روان و جسم سالم، یوگا در دوران بارداری می باشد. یوگا در بارداری بر روی حرکات مخصوص زنان باردار تمرکز کرده و هدف …

Read More »

تاثیر یوگا در بارداری

تاثیر-یوگا-در-بارداری

تاثیر یوگا در بارداری تاثیر یوگا در بارداری بسیار می باشد . گاهی ممکن است که زنان باردار قبل از بارداری نیز ورزش یوگا را انجام داده باشند ،دراین صورت انجام حرکات یوگا در دوران بارداری برای آن ها راحت تر می باشد .در کلاس های آمادگی برای گذراندن حاملگی و زایمان آسان راهنمایی های موثری را به افراد می …

Read More »
Call Now Button