Tag Archives: تغییرات پوستی در بارداری،ترک خوردن پوست دربارداری،

تغییرات پوستی در بارداری

تغییرات پوستی در بارداری ترشح هورمونها وفشاری که رحم بزرگ شده شما بر روی دیگر اندامها می گذارد می تواند سبب تغییرات پوستی در شما شوند که البته جای نگرانی نیست واکثر آنها بعد از زایمان وشیردهی از بین می رود .هر چند این تغییرات وعلایم از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند. این تغییرات می تواند شامل قرمزی ، …

Read More »
Call Now Button