Tag Archives: رشد جنین در هفته سی و هشت بارداری،قد جنین در هفته سی و هشت بارداری

هفته سی و هشت بارداری

هفته سی و هشت بارداری تغییرات جنین دراین هفته کوچولو شما کامل برای تولد آماده است ولی امکان دارد هنوز چند روز یا چند هفته درون شکم باقی بماند.بندناف ممکن است بیشتر از یک مترطول داشته باشد که نادر است جگر بزرگ جنین نمای گردی را به شکم می دهد.پوست چروک ولی روشن است .شکافهای روی جمجمه هنوز بهم نچسبیده …

Read More »
Call Now Button