Tag Archives: سقط وعلل آن در سه ماهه اول

سقط و علل آن در سه ماهه اول

سقط وعلل آن در سه ماهه اول سقط به طورکلی به مرگ جنین در3ماه اول حاملگی گفته می شود ویا زمانی که هنوز سن بارداری شما 20wksنرسیده باشد و وزن جنین 2500گرم باشد.حدود80%سقطهای خودبه خوددرسه ماهه اول بارداری رخ می دهند. انواع سقط سقط معمولا خود را با دوعلامت شایع وبارز نشان می دهدوآن هم دردهای آزاردهنده زیردل و خونریزی …

Read More »
Call Now Button