Tag Archives: سن بالابارداری،بارداری درسن بالا،خطربارداری درسن بالا،

بارداری درسن بالا

بارداری درسن بالا مادرانی که درسن بالا باردارمی شوند ممکن است احتمال خطرات کمی بالاتر برود.البته هدف ماازبیان این مطالب دادن آگاهی به مادران است ونه ایجادترس یاگناه چراکه در جامعه امروز بارداری درسنین بالا بسیار زیاد شده است وهدف اصلی ما دادن این آگاهی است که باید برای سلامت مادر وجنین مراقبت های منظم دوران بارداری اهمیت بیشتری پیدا …

Read More »
Call Now Button