Tag Archives: هفته هفدهم بارداری،رشدجنین درهفته هفدبارداری،شکل جنین درهفته هفده بارداری،

هفته هفدهم بارداری

هفته هفدهم بارداری تغییرات جنینی حدود 12سانتیمتر طول و 155گرم وزن دارد.تقریبا به اندازه یک پیاز بزرگ.می تواند به راحتی مفصلهای خود را تکان دهد.در زیر پوست جنین لایه چربی که حافظ گرماست تشکیل می شود.در جنین دختر تخمکها ودر جنین پسر اسپرم تکامل می یابد.با آنکه مژه دارد ولی چشمهایش هنوز بسته اند.صدای قلب شما و حرکت کردنتان را …

Read More »
Call Now Button