آلودگی هوا و بارداری

آلودگی هوا و بارداری

آلودگی هوا و بارداری

آلودگی هوا و بارداری | آلودگی هوا و دوران قبل از تولد آلودگی هوا در بسیاری از روزهای پاییز و زمستان، پایتخت ایران را درگیر می کند. از آنجایی که من هر روز تعدادی مادر باردار را ملاقات می کنم، این روزها می بینم که بسیاری از مادران باردار در حالت ترس و وحشت به سر می برند. این موضوع …

Read More »
Call Now Button