هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری رشدجنین:دراین هفته گوشها،بینی و دهان زیبای کوچلوی شماشکل گرفته است.دستها وپاهانیزهمانندد و جوانه کوچک سربرآورده اند.قلب کوچکش حدود160-110بار در دقیقه می زند.وخون شروع به گردش کرده است.روده ها درحال رشدهستندو دو توده بافتی که بعدها ریه را تشکیل می دهندظاهرشده اند. غده هیپوفیزشکل گرفته است.نی نی الان به اندازه یک عدس است. تغییرات مادر ممکن است احساس …

Read More »
Call Now Button