هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری دست ها وپاهای کوچلو رشد کردنده اند چند بیشتربه پارو هستند. ازنظر پزشکی هنوز جنین است و یک دم کوچک دارد که در هفته های بعد دیگری اثری ازآن نخواهد بود واین دم تنها چیزی در بدن کوچلوی شماست که کوچکترمیشود. جنین شما حدود دو برابر هفته قبل شده است و درحدود یک زغال اخته کوچک است.پلاک …

Read More »
Call Now Button