هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری

هفته پنجم بارداری تغیرات جنین رحم با سرعت زیادی درحال رشد است.به امدازه یک دانه گنجشک است و شکلی شبیه به بچه قورباغه دارد.و از سه لایه تشکیل شده است اکتودرم-مزودرم-آندودرم که بعدها تبدیل به تمام اندام ها و بافتها خواهند شد . لوله عصبی شامل مغز،نخاع،اعصاب وستون فقرات جوانه زده است و رشد خود را شروع کرده است.قلب و …

Read More »
Call Now Button