بهترین سن برای بارداری

بهترین سن برای بارداری

بارداری

بهترین سن برای بارداری | مطالعات متعدد نشان داده است که بالاترین نقطه و اوج توانایی باروری در زنان در سن 24 سالگی است.در هنگام تولد زنان، بیشترین تعداد تخمک را دارند که درحدود یک میلیون تخمک است اما وقتی به سن بلوغ مي‌رسند این میزان به حدود 300 -400 مي‌رسد و تخمک دوره باروری زن آزاد مي‌شود و امکان …

Read More »
Call Now Button