نازایی و سبک زندگی

نازایی وسبک زندگی

نازایی وسبک زندگی ناباروری از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی:ناتوانی دربارداری ازیک سال مقاربت طبیعی مداوم وبدون پیشگیری انواع ناباروری: ناباروری اولیه:عدم وقوع حاملگی درگذشته ناباروری ثانویه:وقوع حداقل یک مورد حاملگی قبلی طبق آمارسازمان بهداشت جهانی شیوع نازایی درزوج ها10تا15%است وبه دلایلی ازقبیل آلودگی های محیط زیست وبیماریهای مقاربتی درحال افزایش است.40تا45%مواردناباروری به علتفاکتورهای زنانه، 25تا40%مواردناباروری به علت فاکتورهای مردانه و10%مواردناباروری …

Read More »
Call Now Button