نقش ریزمغزیها در پوکی استخوان

پوکی استخوان و نقش ریزمغذی ها

پوکی استخوان

دریادداشت‌های قبلی و حتی توصیه‌های بیشتر کارشناسان به نشانه و علل پوکی استخوان و به نقش رژیم غذایی و ورزش در پیشگیری از آن اشاره شد و همچنین تاکید شد که رژیم  غذایی حاوی کلسیم و ویتامین Dکافی می تواند از بروز آن پیشگیری کند در این یادداشت مي‌خواهيم تا به نقش ریز مغذی‌هایی نظیر منیزیم، روی  و مس که …

Read More »
Call Now Button