واژینیسموس

واژینیسموس

واژینیسموس/ واژینیسموس یک اختلال جنسی است که باعث ایجادمقاربت دردناك می شود. زنان داراي این مشکل، درهنگام رابطه زناشویی دچار درد شدیدي می شوند که دلیل آن معمولاً انقباض شدید غیرارادی عضلات کف لگن به صورت راجعه و يا دائمي میباشد و آميزش را غيرممكن و يا دشوارمي سازد. این اختلال در زنان تحصیل کرده و متعلق به طبقات اجتماعی- …

Read More »
Call Now Button