آموزش ماساژ نوزاد

ماساژ نوزاد

ماساژ نوزاد

ماساژ نوزاد و مزایای آن یکی از روشهای ایجاد عشق و محبت در کودکان  ایجاد ارتباط جسمی با کودک می باشد .تماس جسمی با کودک و لمس همراه با مهر و محبت نوزاد ,عشق و علاقه را در کودک زنده نگه می دارد که باعث احساس امنیت در کودک می گردد و این احساس در نهایت اعتماد به نفس کودک را …

Read More »
Call Now Button