کمک های اولیه در نوزدان

کمکهای اولیه نوزادان

کمکهای اولیه نوزادان

مرکز مشاوره وخدمات مامایی رویان با مجوز رسمی از وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی برگزار می کند دوره آموزشی کمکهای اولیه نوزادان وشیرخواران هرآنچه یک پدر ومادر آگاه با تولد کودک خود باید بدانند آموزش نحوه آمادگی والدین در برابر مخاطرات احتمالی برخی از عناوین مورد بحث در کلاسها: نحوه برخورد سریع و اولیه با کودکی که دچارانواع مختلف مسمومیت شده …

Read More »
Call Now Button