زایمان

زایمان فیزیولوژیک

نوزاد-متولده-شده

زایمان فیزیولوژیک ابتدا باید تعریف زایمان فیزیولوژیک را بیان کنیم. وازه فیزیولوژیک یعنی آنچه که به صورت طبیعی اتفاق می افتد. به همان صورتی که خداوند محیا کرده است. زایمان فیزیولوژیک یا زایمان طبیعی همیشه با درد و ناراحتی کوتاه مدت همراه است ولی این درد،کوتاه وزیبا است و مادر پس ازآن احساس رضایت دارد. در این زامیان مادر پی …

Read More »
Call Now Button