Tag Archives: آزمایش پاپ اسمیر

در چه مواقعی آزمایش پاپ اسمیر توسط پزشک توصیه می شود؟

در چه مواقعی آزمایش پاپ اسمیر توسط پزشک توصیه می شود؟     آزمایش پاپ اسمیر آزمایشی است که به صورت رایگان در خانه های بهداشت برای بانوان در رنج سنی بین 25 تا 60 سال صورت می گیرد.آزمایشی است که برای  تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم سه سال پس از شروع مقاربت جنسی انجام داده میشود. روش های فراوانی …

Read More »
Call Now Button