Tag Archives: بارداری،بارداری هفته به هفته،هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری

هفته چهارم بارداری تغییرات جنین این هفته دوره جنینی شروع می شود از حالا تا هفته دیگر تمام اندام های نوزاد شروع به رشد خواهند کرد و بعضی از آنها فعالیت خود را شروع می کنند.این زمانی است که او بیشتر در معرض چیزهایی باید قرار بگیرد که باعث رشد او می شود .اکنون او به اندازه یک دانه خشخاش …

Read More »
Call Now Button