Tag Archives: بارداری،هفته شانزدهم بارداری،شکل جنین درهفته شانزدهم،قدجنین درهفته شانزدهم،تغییرات جنیین درهفته شانزدهم

هفته شانزدهم بارداری

تغییرات جنینی کوچولوی شما 11سانتیمتر طول دارد و110 گرم وزن دارد .تقریبا به اندازه یک گلابی است.سیستم گردش خون و مجاری ادراری به طور کامل مشغول فعالیت می باشند قلب او روزانه 25 لیتر خون پمپ می کند و کل خون او چندین بار در تمام بدن او می چرخد. از این هفته به بعد کوچولوی شما حسابی شیطنت می …

Read More »
Call Now Button