دوره های آموزشی و خدمات

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تغییرات بدن پس اززایمان،تغییرات پوست پس اززایمان،تغییرات بدن پس اززایمان،

تغییرات بدن پس اززایمان

تغییرات بدن پس اززایمان احتمالااکثربانوان بعداز زایمان دچارمشکلاتی میشوندویا تغییراتی که قبلا درموردآن نمی دانستند.ماسعی کرده ایم دراین مطلب به برخی ازاین تغییرات مهم بپردازیم که در واقع نفاس مادرمحسوب میشود. کم شدن 4-3کیلوگرم جنین،900-450گرم وزن جفت وحداقل 450گرم آمینوتیک حدود5/5گرم وزن شما را کم میکندکه خودمتعادل فیزیکی بدن را میتواندبه هم بزند. بی اختیاری ادرار البته نگران نباشیداین مشکل ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button