Tag Archives: دوقلو-و-دوقلو-زایی

دوقلو و دوقلو زایی

دوقلو-و-دوقلو-زایی

دوقلو و دوقلو زایی ایده داشتن فرزند دوقلو در زوج های مختلف متفاوت است. برخی از افراد دوست دارند که فرزند دوقلو داشته باشند اما برخی از زوج ها نیز کاملا مخالف فرزند دوقلو هستند.     اغلب محققان معتقد اند که دوقلوها خیلی رایج می باشند. البته با پیشرفت های تکنولوژی می توان بیش از یک جنین در رحم …

Read More »
Call Now Button