Tag Archives: قدجنین درهفته بیست سه،هفته بیست وسه ،رشدجنین درهفته بیست وسه

هفته بیست وسه بارداری

هفته بیست وسه بارداری تغییرات جنینی قد کوچولوی شما 30سانتیمتر و وزن آن حود 450گرم است.مژه ها در چشمها پدید آمده است و چشمها شروع به پلک زدن می کنند. مغز به سرعت رشد می کند و در واقع جنین حالا یک نوزاد کوچک است.اگر جنین قبل از موقع در این دوره حاملگی به دنیا بیاید احتمال زیادی دارد که …

Read More »
Call Now Button