Tag Archives: نزدیکی دردناک

روابط جنسی در بارداری

روابط جنسی در بارداری|زوجها در طي بارداري ،تغييراتي را در روابط خود تجربه مي كنند اكثر آنها نزديكي عاطفي و تعهد بيشتري نسبت به هم احساس مي كنند، ولي عده اي هم ممكن است تضاد و كشمكش بيشتري احساس كنند. زوجهايي كه در دوران پيش از بارداري مشكلاتي را در روابط خود تجربه كرده و مسائل آنها تا پيش از …

Read More »
Call Now Button