Tag Archives: نکاتی برای پیشگیری از دیابت بارداری ،برای دیابت بارداری چه کنیم،چه چیزهایی برای دیابت بارداری خوبه،

نکاتی برای پیشگیری از دیابت بارداری

نکاتی برای پیشگیری از دیابت بارداری بزرگترین وبهترین قدم برای پیشگیری از دیابت بارداری تغییر سبک زندگی است.دیابت بارداری (GDM)به حالتی می گویند که مقدارگلوکز در بارداری به خصوص سه ماهه سوم بالا می رود.اگرچه با تولدکودک تمام می شود ولی اگر درمان نشود عوارض دراز مدت می گذرد.متداولترین دیابت دیابت نوع 2است که بهترین راهکار برای آن پیشگیری می …

Read More »
Call Now Button