دوره های آموزشی و خدمات

بایگانی/آرشیو برچسب ها : هفته بیست هشت بارداری،رشدجنین درهفته بیست وهشت بارداری،

هفته بیست و هشت بارداری

هفته بیست و هشت بارداری تغییرات جنین:فرزندشما36سانت وطول 910گرموزن دارد.هوشمندی او ازهمین دوره ازدوره جنینی اوشکل میگیردچون سطح مغزبزرگترشده است.موهای جنینی کم کم ازبین میروند ولی مقداری ازآنهابرروی کمر و شانه هاباقی می اندم.وحالا دارای موهای اصلی است.لایه چربی زیرپوست او کلفت میشودو پوست را صاف میکند.امکان دارددرهمین هفته می چرخندوسرشان را رو به پائین می آورند.کوچلوی شماحالامیتواندسرش را به ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button