Tag Archives: پرده بکارت،هایمن،تشخیص پرده بکارت،

پرده بکارت یاهایمن

پرده بکارت یاهایمن پرده بکارت یا هایمن لایه ای ازجنس پوست که تمام یا قسمتی ازدهانه واژن رامی پوشاند.ونام هایمن به معنای پوست یاپرده که ازنام الهه ازدواج وعروسی یونانیان godhymenگرفته شده است. درمراحل اولیه رشدجنین مونث هیچ دهانه ورودی به واژن وجودندارد.لایه بافتی که دراین مرحله روی واژن پوشیده می شودقبل ازتولدبه طور ناقص شروع به تقسیم شدن میکندکه …

Read More »
Call Now Button