Tag Archives: پماد کلوتریمازول در دوران شیردهی

پماد کلوتریمازول

پماد کلوتریمازول

پماد کلوتریمازول چیست کلوتریمازول در واقع رشد قارچ ها را متوقف و از پیشروی آنها جلوگیری می کند که بسته به دوز آن می توان به عنوان کشنده قارچ ها هم استفاده کرد و مکانیسم آن از طریق آسیب رساندن به عشاء دیواره سلولی قارچ و تغییر در نفوذ پذیری آن باعث خروج عناصر حیاتی داخل سلولها می شود و …

Read More »
Call Now Button