تغییرات بدن پس اززایمان

تغییرات بدن پس اززایمان
احتمالااکثربانوان بعداز زایمان دچارمشکلاتی میشوندویا تغییراتی که قبلا درموردآن نمی دانستند.ماسعی کرده ایم دراین مطلب به برخی ازاین تغییرات مهم بپردازیم که در واقع نفاس مادرمحسوب میشود.
کم شدن 4-3کیلوگرم جنین،900-450گرم وزن جفت وحداقل 450گرم آمینوتیک حدود5/5گرم وزن شما را کم میکندکه خودمتعادل فیزیکی بدن را میتواندبه هم بزند.
بی اختیاری ادرار
البته نگران نباشیداین مشکل برای همه خانمهانیست ولی ممکن است از زایمان طبیعی به طور موقت اتفاق بیافتددرهنگام زایمان سرجنین به دیواره های واژن فشارمی آوردو اعصاب آن ناحیه به طور موقت بی حس میشوند.و به درستی فرمانهای بدن شمارا دریافت نمیکنندو ماهیچه هایی که به کنترل ادرار کمک میکنند نمی توانند به خوبی فرمان دریافت کنند.خانمهایی که سزارین میشوندکمتردچاراین مشکل میشوند.ولی خوشبختانه رشته های عصب به سرعت احیاء میشوندو درطول چندهفته ماهیچه های مثانه مجددقدرت خودرا بدست آورده و از رشته های عصبی خودفرمان میبرند.
می توانید طی این مدت ازپدبهداشتی استفاده کنیدزود به زود مثانه خودرا خالی کنیدواگراین مسئله بعدازچندهفته بهترنشدبه پزشک متخصص مراجعه کنید.دراین حالت ممکن است دچاراسترس بی اختیاری ادراری شده باشیددراثرضعیف شدن ماهیچه های کف لگن دراطراف مجاری ادراری به وجودمیاید.این مشکل بایک عمل جراحی ساده برطرف میشود.
درکل چون در بارداری سلولها آب زیادی درخون نگه می دارندوبعداز زایمان این آب اضافی به صورت عرق یا ادراردفع میشودحجم ادرا دو برابر حالت عادی میشودو چون جدار مثانه هم کش آمده است نمیتواندبه خوبی ادرار راتخلیه کندوهمواره احساس پری مثانه به مادرمی دهد.
خونریزی
بعداززایمان بعداززایمان درابتدا خونریزی بسیارشدید وقرمزروشن است.بعدازگذشت چند روز رنگ آن روشن ترشده وصورتی رنگ میشود.واین روندممکن است تاهفته ها ادامه یابند.این ترشحات از واژن شامل خون و سلولهای مرده بافت بافت داخل رحم است و تاهفته 6-5مقدارآن بسیارکم شده وبه رنگ سفیدیا زرد تبدیل میشود.ازپدهای بهداشتی باجذب معمولی استفاده کنیدوازفعالیت های شدید خودداری کنیدکه مدت خونریزی وشدت آن رابیشترمیکند.
ورم پا
ممکن است پاهابعداززایمان سزارین شروع به خارش یاسوزن سوزن میشود.بعداززایمان رحم خون را با فشار وارد بدن میکندودر طول زایمان مایعات به شماتزریق میشود.تمام خونهاومایعات داخل بدن به پاهامی رونددستها معمولا10-7روز بعدازبین میروند.رباطها درطول بارداری درداخل بدن شل شده وباعث پهن شدن پاها میشوندواحتمالاسایزپای شما کمی بزرگترمیشود.که ممکن است موقتی یا دائم باشد.
تورم سینه
تاچندروزپس اززایمان سینه ها بزرگتروسفت ترمیشود.وقتی شیرواردسینه ها میشودجریان خون بیشتروتورم ایجادمیشودکه ممکن است برای برخی ازمادران باعث ناراحتی شود.بهترین راه حل شیردهی است.ولی اگر3-2روزیابیشترطول کشبددچارعفونت شده ایدبه پزشک مراجعه کنید.درغیراینصورت هرچه سینه راخالی کنید.هرچندبدن تصورمیکندبه نوزادشیرمیدهید ودوباره سینه ها را پراز شیرمیکند.
هموروئید
وریدهای هموروئیدی هم تحت تاثیربزرگی رحم در بارداری وهم زور زدن حین زایمان تحت فشارقرار میگیرند.کرس سرد،غوطه ورشدن در وان آب واستفاده ازدستمالهای مرطوب دارویی بعداز اجابت مزاج مینواند کمک کننده باشند.
اگربعداز2-1هفته خوب نشدوهمچنان خونریزی داشتیدباپزشک مشورت کنید.
ریزش مو
ریزش موپس از زایمان طبیعی است وممکن است گاهی نگران کننده باشد.دربارداری هورمون استروژن باعث افزایش و رشدموها وممانعت از ریختن آن میکند.بعداززایمان که این هورمون کم میشودو رشدموها متوقف شده و ریزش آن شروع میشودکه معمولا12هفته بعداززایمان شروع میشود.معولا6تا12ماه بعدازبارداری موهابه ضخامت اولیه برمیگردند.
دردپشت وران
علت آن اکثراکشیدگی در رباطها و پوشیدن کفشهای نامناسب یاکشیدگی عضلات دراثر زایمان است به پزشک مراجعه کنید،انجام تمرینات ورزشی،پیاده روی،به بهبوداین دردکمک میکند.
بزرگ شدن شکم
بهتراست برای کوچک شدن شکم کمی صبورباشید.معمولا رحم6-4هفته زمان نیازداردتابه حالت اولیه برگردد.علت شل شدن شکم پس ازبارداری وزایمان هورمونهای بارداری است که باعث چاقی شده وچربهارا به بدن هدایت میکنند.چربیهابعدازبارداری پشت ماهیچه ها واطراف روده هاباقی می مانند.نرمش و ورزش به محکم شدن ماهیچه و عضلات کمک میکندو کالری های اضافی را می سوزاند.
شل شدن قسمتهای پائین بدن
بعضی ازخانم ها پس از زایمان احساس ناراحتی در واژن خودمیکنند.رحم مثانه ومقعدکمی دراثرفشارزایمان پائین می آیند.این مشکل هم موقتی است ودرطول چندهفته برطرف میشود.مانورکگل به استقامت ماهیچه های کف لگن کمک میکندوازفشارزیادبه این ماهیچه هاخوداری کنیدمثل بلندکردن اشیاءسنگین ویاغذاهای یبوست زا.
اگراحساس 6هفته بعداززایمان وجودداشت به پزشک مراجعه کنید.ورزش های مخصوص باعث میشوداین ماهیچه ها به محل اولیه خودبرگردند.
تعرق
دربارداری سلول های بدن پرازمایع هستنددفع این مقدارمایع پس از زایمان به صورت تعریق بیشترخودرانشان میدهد.
کوچک شدن رحم
انقباضات رحم بعدازتولدهم همچنان ادامه داردتارحم شروع به جمع شدن وکوچک شدن کندوالیاف رحم شروع به انقباض میکنندکه همان پس درد را ایجادمیکندواین انقباضات باعث میشوددرپایان هفته درسطح لگن و درپایان هفته 4تقریبا به اندازه قبل میرسدچون تعدادسلولهای داخل رحم کاهش نمی یابد.

Check Also

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری آنفولانزا آماری که برای بیماری آنفولانزا اعلام می شود، سالانه حدود …

One comment

 1. مامان ایلیا

  سلام خسته نباشید
  من تقریبا سه ماهه که سزارین کردم .به گفته پزشکان عمل خیلی سنگینی بود.سه قلو باردار بودم و جفت سرراهی و خونریزی و….
  الان هنوز جایی که جفت سرراهی بود خوب نشده و احساس زخم میکنم.حتی وقتی میشینم حس میکنم رحمم داره از اون قسمت پاره میشه!!نباید تابحال خوب میشد؟؟
  جفت انقدر پایین بود که حس میکردم بچه تو لباس زیرمه!!
  سوال دومم اینه که بعد از عمل تخمدان چپم گاهی درد میکنه.سونو چیزی نشون نداد.میخواستم بدونم مشکل چیه؟؟
  خیلی. خیلی ممنون بابت توجه و لطفتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button