تفسیر آزمایش اسپرم

تفسیر آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرموگرام ” آنالیز اسپرم”
پارامترهای ارائه شده توسط سیستم آنالیز اسپرم (  Grading Test Results )

آنالیز اسپرم :

آنالیز اسپرم شوهر از این جهت که بخش عمده ای از علل ناباروری ناشی از ناهنجاری های اسپرم در مردان می باشد آزمایش مهمی به شمار می رود . از طریق آنالیز اسپرم ، تعداد ( شمارش ) ، میزان تحرک ، شکل سلول های جنسی مرد و سایر عواملی که می توانند توانایی اسپرم را در بارور سازی تخمک تحت تاثیر قرار دهند مورد ارزیابی قرار می گیرد .

برای دستیابی به نتیجه مطمئن ممکن است لازم باشد که این آزمایش در چند نوبت انجام گردد . همچنین در صورت وجود ناهنجاری در وضعیت اسپرم در شوهر ، ممکن است آزمایشات تخصصی دیگری نیز الزامی تشخیص داده شود .

غیر طبیعی بودن انالیز مایع منی به سادگی احتمال کاهش باروری را مطرح میکند. مطابق مقادیر مشخص شده سازمان بهداست جهانی شاخص های حداقل طبیعی کیفیت مایع منی مطابق زیر میباشد.
از بین این مقادیر حرکت اسپرم بیش از بقیه با میزان باروری مرتبط است و از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد.
Ejaculation volume: 1.5-5.5 ml
Sperm Concentration: 20million sperm/ml
Motility > 50%
Forward progression: 2 on scale
Morphology: > 30% WHO normal forms
No agglutination, no increased viscosity

مقادیر بالا حداقل مقادیر طبیعی بوده.

خواص فیزیکی و انالیز نتایج:
مایع منی تازه به صورت لخته میباشد که در مدت ۵ تا۳۰ دقیقه بعد از انزال مایع میشود. بعد از مایع شدن ویسکوزیته ان اندازه گیری میشود. حجم مایع منی باید حداقل ۱٫۵ سی سی باشد. حجم کمتر از این در مقابل اسیدیته واژن به اندازه کافی حالت بافری نداشته.
حجم کم مایع منی میتواند به علت انسداد. جمع اوری ناقص کمبود اندروژنی و یا انزال رتروگراد(به عقب) مایع منی باشد. حرکت اسپرم مهمترین معیار سنجش کیفیت مایع منی و میزان باروری به حساب میاد و بایستی ۱-۳ ساعت بعید از جمع اوری مایع منی بررسی شود.اینکه اسپرمی که حرکت نمی کند مرده یا زنده است نیز اهمیت دارد که با تست تورم هیپو اسموتیک انجام شده.
کیفیت حرکت باید حداقل ۲ باشد. (۴ خیلی خوب و ۰ بی حرکت است).
در غلظت های کم اسپرم اندازه گیری تستوسترون و اف اس هاش باید صورت گیرد.
گلبول های سفید بطور طبیعی در مایع منی وجود دارد ولی وقتی مقادیر ان بیش از ۱ میلیون در میلی لیتر باشد ممکن است نقش مهمی در ناباروری داشته باشد و به بررسی های بیشتر نیاز دارد.

آنالیز اسپرم با رایانه:
با استفاده از رایانه میتوان موتیلیتی و غلظت و سرعت حرکت اسپرم را بررسی کرد. و با بررسی اشکال هسته می توان شکل اسپرم را نیز تحلیل کرد.
این روش هنگامی که تعداد زیادی اپ÷رم بد شکل داریم تعداد اسپرم ها را به اشتباه زیاد نشان میدهد. و غلضت را بیشتر و موتیلیتی رو کمتر نشان میدهد.
فروکتوز در مایع منی:
مایع منی حاوی فروکتوز میباشد.(نوعی قند بسیار شیرین). این فروکتوز از قسمتی به نام سمینال وزیکول ها منشا میگیرد. در صورت کم بودن مایع منی و یا عدم وجود اسپرم (ازواسپرمی) اندازه گیری فروکتور مایع منی و انالیز ادرار باید انجا م شود.
انالیز ادرار بعد از انزال جهت بررسی وجود اسپرم در ادرار در تشخیص انزال رو به عقب نقش بسزایی دارد. این کار در بیماران دیابتی با حجم کم مایه منی و افرادی که جراحی های لگن انجام داده باید انجام شود.

کشت مایع منی:
مایع منی هنگام عبور معمولا با باکتریهای مجرا الوده شده بنابر این کشت مایع منی به صورت روتین انجام نشده.
و در صورت شک به عفونت مجاری تناسلی میتوان از این روش استفاده کرد.
در موارد زیر میتوانیم از کشت استفاده کنیم:
سابقه عفونت مجاری
ترشح غیر طبیعی پروستات
پیو اسپرمی

رنگ غیر عادی مایع منی قرمز- قهوه ای- صورتی- هست

% Motility

% Morphology

Concentration

FSC

MSC

SMI

نتیجه

بالاتر از ۵۰

بالاتر از ۳۰

بالاتر از ۶۰

بالاتر از ۱۳

بالاتر از ۲۶

بالاتر از ۱۶۰

خوب

۵۰ – ۳۰

۳۰ – ۲۰

۶۰ – ۲۰

۱۳ – ۳

۲۶ – ۱۰

۱۶۰ – ۸۰

نرمال

۳۰ – صفر

۲۰ – صفر

۲۰ – صفر

۳ – صفر

۱۰ – صفر

کمتر از ۸۰

ضعیف

توضیحات

Concentration  :

غلظت اسپرم های زنده در واحد حجم – میلی لیتر
% Motility  :

درصد اسپرم های متحرک
% Morphology  :

درصد اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال
Functional Sperm Concentration = FSC  :

غلظت اسپرم های دارای مورفولوژی نرمال و حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر
Motile Sperm Concentration = MSC  :

غلظت اسپرم های دارای حرکت پیشرونده گرید ۳ و ۴ معادل a , b در واحد حجم – میلی لیتر
Sperm Motility Index = SMI  :

اندکس کیفیت تمام نمونه با در نظر گرفتن تعداد و حرکت و مورفولوژی و میزان فضای آکروزومی اسپرم
Total Sperm in Sample  :

تعداد کل اسپرم های زنده در کل حجم نمونه
Total Functional Sperm in Sample  :

تعداد کل اسپرمهای دارای مورفولوژی نرمال و متحرک پیشرونده گرید ۳ و ۴ در کل حجم نمونه
Total Motile Sperm  :

تعداد کل اسپرم های متحرک در کل حجم نمونه

* علل غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرموگرام
در بررسی های کمی مهمترین فاکتور تعداد اسپرم است و در برسیهای کیفی نیز مهمترین فاکتور حرکت اسپرم است .
بعضی از دلایلی را که می توانند منجر به غیر طبیعی بودن آزمایش اسپرم شوند :

۱- زمان گرفتن اسپرم :

بهترین زمان برای آزمایش اسپرم ۷۲ ساعت پس از آخرین انزال است.مشاهده شده که هر روز که از آخرین انزال بگذرد به حجم مایع منی طور تقریبی ۴/۰سی سی و به تعداد اسپرم ها ۱۰ میلیون اضافه می شود باید یاد آوری شود که نمونه گیری بعد از ۷ روز نیز مناسب نمی باشد چرا که بعد از این زمان اگر چه تعداداسپرم افزایش می یابد ولی کیفیت حرکت آن بطور قابل ملاحظه ای کاهش دارد.
بد نیست د و نکته در اینجا ذکر شود اول آن که اگر زوجین قصد داشتن فرزند را دارند بهترین حالت؛ نزدیکی هر ۳۶ ساعت یک بار است(نه ۷۲ ساعت). نزدیکی در زمانهای کمتر و یا بیشتر شانس بارداری افزایش نخواهد داد ودوم اینکه این مطلب(افزایش اسپرم در طی زمان) در افراد طبیعی صدق می کند ولی در افرادی که تعداد اسپرم ها ی آنها به دلایل دیگری کم باشد؛ فاکتور زمان تاثیر کمی بر تعداد اسپرم ها خواهد داشت
۲- در معرض قرار داشتن بیضه د ردمای بالا:

دمای مناسب برای ساخت اسپرم ۳۱ تا ۳۴ درجه است برای همین بیضه ها در خارج از بدن که دمای ۳۷ درجه می باشد قر ار دارند. حال اگر بیضه ها در شرایطی قرار بگیرند که نتوانند دمای ساخت اسپرم رافراهم کنند ؛ساخت اسپرم مختل خواهد شد مثل عادت داشتن به حمام گرم و طولانی ؛سونا ؛ لباس زیر تنگ ؛ نشتن های طولانی مثل شغل رانندگی
۳ – مشاهده شده است که آلرژی و حساسیت ساخت اسپرم را مختل می کند
۴- استفاده از دارو های خاص مثل سایمتدین اسپیرنولاکتون؛ اریترومایسین و مهمتر ازهمه کورتون ها
۵-مصرف زیاد الکل و مواد ی مثل ماری جوانا کوکاین نیز می توانند در عقیمی مردان نقش ایفا کنند در مورد کشیدن سیگار اقوال منتاقض می باشد بعضی از مطالعات سیگار را از عواملی میداند که در عقیمی مردان نقش دارد و بعضی این نقش را قایل نمی باشند در مورد مصرف چای و قهوه نیز مطلبی که دال بر نقش منفی آنها باشد ذکر نشده است
۶-آلودگی هوا و محیط :

در یک مطالعه مشخص گردیده که آلودگی هوا و مواد سمی باعث کاهش تعداد اسپرم می شوند در این مطاله مردانی که در روستا ها زندگی می کردند در مقایسه با مردانی که در شهر های آلوده زندگی می کردند دارای کمیت و کیفیت بهتری در آزمایش اسپرمو گرام بودند .
۷- سابقه ضربه به بیضه و یا جراحی آ ن و همچنین سابقه بیماری اوریون میتوانند از علل دیگر عقیمی در مردان و بالطبع یک آزمایش غیر طبیعی اسپرمو گرام باشد

باید یاد آور شد که کیفیت مایع منی در یک فرد روز به روز متغیر است و همین طور نتایج انالیز مایع منی بسیار وابست به تکنیک جمع اوری نمونه دارد. مثلا طول مدت عدم مقاربت قبل از جمع اوری نمونه اهمیت زیادی دارد و با هر روز عدم مقاربت تا یک هفته حجم مایع منی تاچهار دهم سی سی و غلظت اسپرم ۱۰-۱۵ میل در سی سی افزایش میابد. ولی وقتی دوره عدم مقاربت بیش از ۷ روز شود حرکت اسپرم ها کاهش میابد.به همین دلیل توصیه میشود که جمع اوری نمونه ۴۸-۷۲ ساعت بعد از اخرین مقاربت انجام شود.

برای به دست اوردن میزان پایه کیفیت اسپرم بایستی حدلقل ۲ نمونه انالیز مایع منی انجام شود.
نمونه مایع منی از طریق استمنا امیزش منقطع و یا کاندوم های مخصوص بدون مایع کشنده اسپرم جمع اوری شود. نمونه باید داخل ظرف شیشه ای دهان گشاد تمیز ریخته شود. لازم نیست که ظرف استریل باشد.

Check Also

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری

واکسن آنفولانزا در بارداری آنفولانزا آماری که برای بیماری آنفولانزا اعلام می شود، سالانه حدود …

1,358 comments

 1. با سلام میخواستم جواب آزمایش اسپرم همسرم برام تفسیر کنید مشکلش تعداد اسپرمه یا جهش اسپرم این ازمایش بعد از سه ماه مصرف دارو مکمل
  Volume:6
  Odor:normal
  liquefactination:30
  Liquefactination state:normal
  agglutination:+1
  Viscosity:+2
  Count, mil/ml:44
  A class,% 0
  B class, % 14
  C class, % 10
  D class ,% 76
  Round cells:0-1
  WBC:0-2
  RBC:0
  Number:48
  Filds:3
  Germina.cell:0-1
  Trichomonas vag:0
  A+B+C % 24
  Norm%:4-5
  Head pathology:% 49
  Midpiece pathology:% 25
  Tail pathology:% 21
  Q Test: <+1
  Total good sperms/mill : 2.8
  A class % 50
  B class % 50
  C class %
  D class %
  منتظر جواب شما هستم با تشکر

  • با عرض سلام
   تعداد اسپرم های شما در رنج نرمال قرار دارند برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 2. البته من قبل از ازدواج تنبلی تخمدان داشتم تحت درمان بودیم ولی از بین نرفت تقریبا 8 ماه پیش باردار شدم اما قلب جنین تشکیل نشد با دستور پزشک کورتاژ شدم در حال حاظر دکتر میگه طبیعی امکان بارداری ندارم باید از روشهای بارداری IUI IVFاستفاده کنیم میخواستم بپرسم چرا دیگه طبیعی باردار نمیشم؟ وقتی باردار شدم هنوز همسرم آزمایش اسپرم نداده بود

  • با عرض سلام
   احتمالا به علت مشکل تنبلی تخمدان باروری به صورت طبیعی برای شما بسیار مشکل خواهد شد.

 3. نتیجه آزمایش من اینه . سقط مکرر داشتیم. میشه بگین آزنایش من مورد داره یا نه
  Test name
  semen analysis
  Colour grey_white
  Viscosity normal
  ph 8
  Volume 4
  Sperm count 208
  Active motility a+b 55
  Slow motility c 10
  Immotile d 35
  Mormal morphology 50
  Total motile fun.sperm 229
  Wbc 0_2
  Cell 1_2
  Processing
  Volume1
  Sperm count 186
  Active motility a+ b 85
  Normal morphology 60
  Totsl moil fun.sperm 94.9

  • با عرض سلام
   مشکلی نبود بهتر است برای بررسی بیشتر با اورولوژیست صحبت بفرمایید و همسرتان هم از نظر سلامت بررسی کامل شوند.

 4. سلام
  میشود من را هم راهنمایی بفرمایید ؟ واریکوسل درجه 1 داشتم . البته آزمایش مال 12 سال پیش هست و بعد از اون تست نشده ببینم افزایش داشته یا نه . یک دکتر اصرار بر عمل کردن داشت . میخوام ببینم واقعا لازمه یا …. !
  ممنون
  Semen Volume : 2.20
  semen PH : 8.1
  Sperm Count : 126.73
  Motile Sperms : 52.9
  Progressive Sperms : 50.3
  Round cell : 0.52
  Normal Morphology : 56

  Speed Assesment :
  Rapid : 21.91
  Slow : 28.4
  Non : 2.6
  Immotile : 47.09

  Normal Morphology : 65%
  abnormal Morphology : 35%
  Head Deficiency : 20%
  neck Deficiency : 10%
  tail Deficiency : 5%
  Tertozomia index : 1.0
  Sperm Deformity index : 0.35

  • با عرض سلام مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی بیشتر و تصمیم گیری به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 5. سلام لطفا آزمایش همسر من رو هم تحلیل کنید تنها بخشی که تو برگه آزمایش abnormal است motile sperm =54.82 است ک رنج نرمال آزمایشگاه بالاتر از 60 است.
  progressive sperm=52.29
  volume=3.2
  a=36047
  b=15.83
  c=2.52
  d=45.18
  normal merphology =80 و بقیه هم در رنج نرمال آزمایشگاه است ما یکبار باردار شدیم ولی در 4 ماهگی سقط شد

  • با عرض سلام مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد.برای بررسی بیشتر بهتر است با اورولوژیست مشورت داشته باشید.

 6. سلام و خسته نباشید
  عمل واریکوسل کردم سه ماه پیش امروز رفتم ازمایش میشه لطف کنین تفسیرش کنید میخام وضعیتمو بدونم در ضمن 4سال ازدواج کردم
  color: milky
  volume:3.5
  ph:8
  viscosity:4
  liquefaction time:30
  sperm count:21
  normal form:60
  abnormal forms:40
  Giant head:15
  juvenile sperm:15
  pin head:10
  Non motile:85
  Motility after 1 hr:15
  W.B.C:0-1
  R.B.C:0-1
  Germ cells /hpf:1-2
  Grade1:10
  Grade2:5
  Grade3:0
  Grade4:0
  ممنون

 7. با سلام نتایج آزمایش من، محبت می کنید تفسیر کنید، یه سوال منظور از Reference Range چی هست؟

  Volume: 3 Reference Range: 3-7
  Color & Apperarence : Milky & turbid Reference Range: Grey & opaque
  Viscosity: Normal Reference Range: High & gelatinous
  pH: 7.5 Reference Range: 7.2-8
  Total Sperm Count: 45 Reference Range: 60-160
  Non-Motile: 30 Reference Range: less than 25%
  Motility (Fast): 50 Reference Range: More than 70%
  Motility (Sluggish): 20
  W.B.C: 1-2 Reference Range: Occasonal
  R.B.C: 0-1 Reference Range: Occasonal
  Epithlial cell H.P.F: 0-1 Reference Range: Few
  Abnormal Morphology: 18 Reference Range: less than 25%

  ممنون از محبتتون، آیا امکان بارداری طبیعی در این شرایط مهیا است؟

  • باعرض سلام
   امکان باروری برای شما وجود دارد و در مورد سوال دیگر شما منظور رنج نرمال هر ازمایشگاه است که با مراجعه به ان میتوان نرمال بودن یا نبودن هر فاکتور را مشخص نمود.

 8. با سلام (32 ساله )مجرد
  من دچار بیماری واریکوسل در جه 3 هستم بعد از آزمایش اسپرم دادم می خواستم بدونم با این آزمایش آیا حتما باید عمل کنم …
  volume….2:0
  color……..milky
  pH………..8.0
  liquifaction…….30
  sperm count /ml………….72.1
  motility………..90
  repid progression……70
  medium progression…….20
  slow progression………..10
  سپاسگزار می شوم من رو راهنمایی کنید … ممنون از لطفتون
  w.b.c……./h.p.f………….1-2
  R.B.C …./h.p.f………….1-2
  E.P.Cell /h.p.f………1-2

  • با عرض سلام
   اقای مصطفی معمولا واریکوسل های درجه 3 طبق نظر پزشک عمل میشود میتوانید با یک پزشک دیگر مشورت نمایید.

 9. با سلام، آزمایش اسپرم من به صورت زیر بوده، لطفاً راهنمایی بفرمایید:
  volume : 5.8
  ph : 7.8
  sperm count : 30
  sperm count total : 174
  sperm motility,total : 63
  Rapid Progressive class A : 10.9
  Progressive class B : 39.1
  Total Progressive class A+B : 50
  Non Progressive class C : 13
  Non Motile class D : 37
  Live Ratio Class A+B+C : 63
  Normal Morphology : 13
  Germinal Cell :0-1
  با تشکر.

 10. سلام..
  من پس از 4 روز نداشتن انزال آزمایش دادم که نتایجش به شرح زیر است:
  liquefacation: 30
  visci: normal
  semen volume(ml):4
  ph:7/5
  sperm count:58/18
  motile sperm(%):59/33
  prog sperm(%):54/48
  round cell(mill/ml):0/84
  wbc density(mill/ml):0/77
  normal morphology:90
  class A:38/62
  class B:15/86
  class C:4/85
  classD:40/67
  vcl:36/81
  vsl:19/21
  vap:25/32
  mad:29/97
  alh:1/76
  bcf:3/88
  lin:31/04
  wob:40/86
  str:43/86
  head deficiency(%):4
  neck deficiency:3
  tail deficincy:3
  teratozomia index:1
  sperm deformity index:0/1
  البته ما الان 5 ماهه که اقدام کردیم واسه بچه اما هیچ اتفاقی نیفتاده. اگه راهنماییم کنید ممنون میشم

  • با عرض سلام
   بهتر است هم شما و هم همسرتان ازمایشات تکمیلی تر بدهید و برای بررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه نمایید.

 11. سلام خسته نباشید حرکت اسپرم ها کم تر از حد نرمال باشه امکان باردار نشدنم هست ممنون میشم چواب بدین

 12. سلام. من دو سال پیش باردار شدم. ولی آزمایش غربالگری مشکوک به طناب عصبی باز بود و من ناچارا سقط کردم. پارسال هم باردار شدم ولی به دلیل تشکیل نشدن کامل جنین خود به خود سقط شد. ( هر دو تو اولین اقدام بودن ) امسال همسرم سه تا آزمایش سیمن به فاصله های سه ماه یه بار داده و تعداد و تحرکش خوبه. تعدادش 105 میلیونه . ولی مورفولوزی در حد 13 هستش. ( تعداد و مورفولوژی بعد از مصرف داروهای مکمل نسبت به آزمایشای قبلی بهتر شده ) حالا من دو تا سوال از خدمت شما دارم:
  1- مورفولوژی پایین چه تاثیری در بارداری داره؟ ممکنه باعث بارداری ناموفق یا ایجاد ناهنجاری و بیماری در جنین بشه یا کلا اسپرم های آبنرمال قدرت باروری ندارن؟ مشکل من تو بارداری اول میتونه از اسپرم آبنرمال باشه؟
  2- عمل واریکوسل چقدر روی موفولوزی تاثیر داره؟ با توجه به اینکه تعداد و تحرک اسپرم همسرم خوبه و حتی تعداد اون بالا هست.
  ممنون

  • با سلام مهربانوی عزیز
   هر جنینی که با اسپرم های معیوب ایجاد شود میتواند باعث ایجاد مشکل در جنین شود.ولی بهتر است برای بررسی بیشتر با مشاور ژنتیک و مشاور اورولوژ صحبتی داشته باشید.

 13. با سلام نتیجه ازمایش همسر من به شرح زیر است:volom:4.5/liguifaction:25/ph;7.3/round cells:1_2/sperm count5/slow progressive:5/non progressive ;25/immotile:70/normal morph:2 ما برای پسر دار شدن اقدام میکردیم که بعد این ازایش دکتر گفت که امکان پسر دار شدن نیس بعد سونوگرافی معملوم شد که همسرم واریکوسل دو طرفه دارد مجور شدیم که همسرم عمل کند در حین عمل متوجه شدیم که من باردارم ایا احتمال سقط جنین وجود دارد؟یا امکان دارد این بچه پسر باشد؟

  • با عرض سلام
   پری عزیزم نمیتوان احتمال سقط یا عدم سقط انرا داد و اگر هم برای تعیین جنسیت اقدام کردید تا 70 در صد به امید خدا پسر خواهد شد.

 14. سلام این ازمایش همسرمه به فاصله6ماه…..ازمایش اول….volum3.5
  Viscosity normal
  Ph 7.7
  Liquifaction time 20
  Sperm count 145.47
  Normal from 85
  Motility after 1hr 36.05
  W.b.c 0_1
  Epith 0_1
  Class a 9.96
  Class b 11.26
  Class c 14.84
  Class d 63.95
  Vcl 27.60
  Vsl 15.12
  Vap 18.00
  Mad 48.11
  Alh 2.44
  Bcf 8.26
  Lin 51.31%
  Wob 64.67%
  Str 77.45%
  Live ratio Abnormal
  Activity Abnormal
  بعداین ازمایش باسنوگرافی داپلر متوجه شدیم واریکوسل داره.طرف چپ گرید1و2,,,,طرف راست گرید1.بعد6 ماه یه ازمایش دیگه داد به شرح زیر
  volum 4.1
  Viscosity high
  Ph 7.9
  Liquifaction time 55
  Sperm count 26.52
  Normal from 80
  Motility after1 hr 53.58
  W.b.c 2_3
  Epith .cells 0_1
  Class A 9.62
  Class B 43.46
  Class c 0.77
  Class d 46.15
  Vcl 16.85
  Vsl 9.90
  Vap 12.34
  Mad 11.58
  Alh 0.98
  Bcf 1.63
  Lin 49.88%
  Wob 60.09%
  Str 62.21%
  Motilie sperms Abnormal53.85%
  Sperm desity 26.52
  Progressive sperm 53.08%
  اگه میشه راهنماییم کنید

 15. با سلام و عرض ادب..
  دکتر متاسفانه من واریکوسل گرید 3 دارم.. آزمایش اسپرم انجام دادم.. ممنون میشم اگر نظرتونو بدونم…
  با تشکر فراوان 🙂
  Volume :2.9 ml
  color & appearance : milky
  viscosity : high gelatious
  Ph: 8.5
  count per ml : 58 Mill/ ml
  Normal morphology :70%
  Motility :65%
  Non motile : 35%
  WBC/HPF :4-5 hpf
  RBC/HPF: 0-1 Hpf
  Liquifacation time : >40min

  Note EP cell =0-1/Hpf

 16. سلام
  ازمایش خوبه ولی بهتره بعد از 5 سال که باردار نشدید به این مراکز مراجعه کنید.

 17. با سلام
  آزمایش همسر شما نرمال است ولی شمامی توانید با اصلاح رژیم غذایی ومصرف مکمل کیفیت اسپرم را بهبود بخشید.

 18. با سلام
  با توجه به جواب ازمایش تحرک اسپرم شما به میزان طبیعی تغییر کرده است ولی با توجه به یکسری ناهنجاری های شکلی که دیده میشود مراجعه به اورولوژیست و ادامه درمان توصیه میشود

 19. با سلام عفونت بیشتر در میزان باروری شما مشکل ایجاد میکند میزان تحرک اسپرم شما کم میباشد که با تصحیح رزیم غذایی و مصرف مکمل ها میتوان ان را بهبود بخشید

 20. با سلام مقدار عفونت نشان دهنده در ازمایش میتواند بر باروری اثر بگذارد مقداری در تحرک اسپرم مشکل دلرید که مراجعه به اورولوژیست تصحیح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها قابل اصلاح است

 21. با سلام
  ازمایش مشکلی ندارد

 22. برای ملاحظه بیشتر و اقدامات بعدی به اورولوزیست مراجعه شود خانم هم به طور کامل از نظر بررسی سلامت باروری کنترل شود

 23. با سلام
  جهت بررسی یکسری مشکلات مورفولوژی(شکل اسپرم)در ازمایش به اورولوزیست مراجعه فرمایید و هر گونه نطفه ای که با اسپرم معیوب ایجاد شود میتواند به سقط منجر گردد.

 24. با سلام
  مشکل خاصی ندارد برای بررسی بیشتر به اورولوزیست مراجعه شود.

  • سلام و خسته نباشید
   من پسری 25 ساله هستم و واریکوسل گرید 3 دارم و میخواهم همین ماه عمل کنم
   میخواهم ازدواج کنم ولی میترسم مشکلی در بچه دارشدن داشته باشم
   آزمایش اسپرموگرام
   volume 1

   ph 7.7

   viscosity mod

   sperm count(density ) 152.387

   progressive (a+b) 35%

   live ratio(a+b+c) 75%

   rapid progressive 8%

   none progressive(class C) 40%

   normal morphology 43%

   عمل ضرورتی دارد؟
   بعد عمل از نظر باروری مشکلی خواهم داشت؟

   خواهش میکنم سریع جواب بدین خیلی نگرانم 🙁
   جواب منم بدین لطفا

   • با عرض سلام
    معمولا در شرایط شما عمل را توصیه میکنند و اگر درمان درست صورت گیرد مشکلی در باروری ایجاد نمیشود.

  • سلام. می شه جواب آز همسرم را توضیح دهید:
   Volume/ml:2
   Color:Gray,opaque
   Liquefaction/min:22
   Agglutination:0
   Viscosity:less than notmal
   PH:7.6
   Motility
   A class%:44
   B class:22
   C class,1class

 25. سلام
  به سوال شما پاسخ داده شد.

 26. با سلام
  جهت بررسی عفونت موجود و همچنین تصمیم گیری در مورد واریکوسل به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 27. با سلام
  به مصرف قرص و ویتامین ها ادامه دهید.

 28. با سلام.
  4 سال پیش عمل واریکوسل سمت چپ انجام دادم. الان 34 ساله و در شرف ازدواج هستم. احساس میکنم وارکوسلم اود کرده. برا همین به اورولوژیست مراجعه کردم و برام آزمایش اسپرم نوشت که نتیجش به شرح زیره. لطفا وضعیت من رو برا قدرت باروری تشریح کنید:
  Volume: 3
  Color: milky
  Viscosity and appearance: Normal
  pH: 8
  Liquefaction after 30 min: 30
  Total sperm count: 70
  Abnormal morphology: 10
  Motili (fresh: 90
  Non motile: 10
  Grade 1 (minimal progression: 15
  Grade 2 (poor to fair activity: 20
  Grade 3 (Good activity: 30
  Grade 4 ( Full activity: 25
  W.B.C: 2-3
  Others: RBC:0-1

  • با عرض سلام
   میزانی از عفونت مشاهده میشود جهت بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 29. با سلام و عرض خسته نباشید بنده 25 سال سن دارم و در بیضه سمت چپ واریگوسل درجه 2 دارم . خواستم نظرتون رو درباره نتیجه این آزمایش بدانم. با تشکر
  (یه بار فرستادم جواابی ندادید)
  Volume= 1.5cc
  Color= White
  PH =7.5——- Normal : 7.2-7.8
  Total Sperm Count 51.700.000 mm3 ——Normal: 20000000-180000000
  Liquifaction= 25 Min —–Normal60
  Normal Morphology=72 % ——————Normal >50
  Abnormal Morpphology =15% ———Normal <30
  W.B.C = 10- 15 cell/cu mm
  RBC 2-5 Cell/cu mm

  • با عرض سلام اقای جاوید
   میزان عفونت موجود در ازمایش شما زیاد است حتما با اورولوژیست مشورت نموده تا درمان لازم صورت گیرد.

 30. سلا م آیا تعداد 336 برای اسپرم ها غیر طبیعی است .ممنون از جوابتون .منظورم 336 ملیون است

 31. با سلام
  لطفا در صورت امکان ازمایش بنده را تفسیر نمایید
  Viscosity: low
  Appearance : milky /homogen
  Liquifaction: کمتر از ۳۰
  PH: 8
  Sperm concentration: 48 million/ml
  Rapid progressive: 35.9%
  Slow progressive: 30.6%
  Non progressive: 7.4%
  Immotile 26.1%
  Sperm morphology normal : 66%
  Head defects :26%
  Neck or midpiects : 2%
  Tail defects: 5%
  Excess residual cytoplasm :1%
  Wbc/hpf: 0-1
  RBC/hpf none
  Immature germ cell/hpf : 0-2

  • با سلام
   در فاکتور های اصلی مشکلی مشاهده نشد برای بررسی بیشتر به اورو لو ژیست مراجعه نمایید.

 32. با سلام و عرض ادب:
  من و همسرم حدود سه سا ل و شش ماهه که ازدواج کردیم ولی متاسفانه بچه دار نشدیم.
  بعداز چند سری معا ینه همسرم توسط پزشک متخصص زنان فقط هورمون شیردهی وی نامناسب بود معالجه شد ;
  من هم 27 سالمه و دو سری ازمایش اسپرموگرام انجام دادم که اخرین ازمایش به شرح زیره:
  color Grey-White
  viscosity Normal
  Ph 8
  volume 3
  sperm Count 112
  25 (Active Motility(a+b
  Slow motility 20
  Imotilie 55
  Normal morphology 2
  Total motile Fun.Sperm 2
  WBC 0-1
  Cell 2-3
  البته درازمایش سری اول مقدار normal mophology
  38 ذکر شده بود.بعد از نشان دادن این نتایج به پزشک اورولوژ واسم قرصهای کارنی تین , ای زاویت400 وselen plus تجویز فرمودند.
  خواهشمندم بفرمایید با این داروها امیدوار به بچه دار شدن می توان بود؟
  با سپاس . راهنمایی فرمایید.

 33. سلام خسته نباشید
  در نتیجه ازمایش من دو مورد خیلی غیر عادی هست
  progressive sperm: 0.2(دو دهم رصد)
  Motile sperm: 0.39(سی و نه صدم درصد)
  چه دلایلی میتونه باعث شده باشه جواب انققققدر کم باشه؟؟ایا قطعا من نابارور هستم؟ ؟امکان درمان هست!؟چند درصد؟
  خواهش میکنم زود جواب بدید!!

  • باسلام
   قطعا میتوان درمان نمود با مصرف ویتامین ها و مکمل ها و تصحیح رژیم غذایی میتوان سلول های جنسی را تقویت نمود ولی بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید.

 34. باسلام. همسرم قصد انجام آزمایش اسپرم را دارد.آخرین نزدیکی ما6روز قبل از آزمایش بود والان تا انجام آزمایش کمتراز48ساعت زمان داریم.بنظرشما الان نزدیکی داشته باشیم یاهمان 6روز مناسب است؟ممنون میشم پاسخ بدید

 35. با سلام وتشکر ازسایت خوبتون لطفا این ازمایش را تفسیر کنید
  semen volum(ml)……4/00
  semen pH…..7/80
  sperm count(mill/ml)…..70/02
  motile sperms(0/0)….70/92
  progressive sperms(0/0)….64/74
  Round cell(mill/ml)….0/24
  WBC (/HPF)….0/1
  normal Morphology(0/0)….88/00

  A(Rapid progressive)….32/27
  B(Slow progressive)….32/47
  C(Non progressive)…..6/18
  D(Immotile)….29/08

  پارامترهای دیگر راننوشتم .جلوی ۸گذینه اولی بعداز اعداد نوشته normal خواهش میکنم تفسیر کنید قبل ازپاسخ ازشما متشکرم

 36. سلام
  همسرم موقع نمونه گیری به اندازه کافی مایع ازشون خارج نشد!آیا این تاثیر درجواب آزمایش دارد؟
  جواب آزمایش به شرح زیرمیباشد:
  class a:10
  class b:5
  motility:20
  volume:4.8
  total sperm count:68
  normal form:50
  ph:8.5

  • با سلام ساره جان
   معمولا هنگام تحویل نمونه از نظر میزان ان بررسی میکنند و اگر کافی نبود دوباره نمونه گیری برای روزی دیگر انجام میشود پس نگران نباشید و برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 37. با سلام
  بهترین زمان آزمایش 3تا5 روز پس از آخرین انزال است.

 38. سلام ممنون میشم کمکم کنید،خیلی بابت جوابش استرس دلرم.
  Abstinance duration : 3
  collecting time : 8
  volume : 5
  color : milky – opaloscent
  ph : 8
  liquifaction time: 35
  sperm count / ml : 3 840 000
  sperm count / total : 19 200 000
  sperm total motility ( class A+B+C ): 35%
  rapid progressive ( class A) : 10%
  progressive (ckass B) : 25%
  total progressive ( class A + B) : 25%
  non progressive ( class C ): 10%
  non motile ( class D ): 65%
  normal morphology : 27%
  abnormal morpholghy: 63%
  defective head 33%
  defective tail 8%
  defective midpiece 12%
  overall defect: 10%
  round cells : 18 – 20%
  germial cell : 2-3
  WBC: 8-10
  RBC: 2-3
  SPEED :+++
  EP : 1-2

 39. سلام آزمایش همسرم به قرار زیل است ممکنه برام تفسیرش کنین
  volume: 1.5
  viscosity: mod
  liquefaction: 15
  ph: 7.8
  concentration: 10.886
  normal morphology: 35
  ممنون منتظر نظرتون هستم

 40. با سلام
  لطفا تفسیر بفرمایید با تشکر
  واریکسول درجه 3 داشتم و عمل کردم
  آزمایش اسپرموگرام قبل عمل:
  volume 1

  ph 7.7

  viscosity mod

  sperm count(density ) 152.387

  progressive (a+b) 35%

  live ratio(a+b+c) 75%

  rapid progressive 8%

  none progressive(class C) 40%

  normal morphology 43%

  • سلام
   مقداری در شکلهای سالم اسپرم ها مشکل وجود داشته است بعد از عمل ازمایش را تکرار نمایید.

  • با عرض سلام
   بعد از عمل مجددا باید ازمایش تکرار شود.حداقل دو ماه و نیم از عمل گذشته باشد.

 41. volume: 9
  liquefaction:120
  ph:7.5
  a class: 10.5
  b class: 13
  c class:17
  d class: 58.5
  count m/ml :115
  round cells m/ml: 2
  head pathology:58
  fields :1
  number:12

  • با عرض سلام
   مقداری از نظر تعداد اسپرم کاهش مشاهده میشود با بهبود رژیم غذایی و عدم وجود اضافه وزن و مصرف مکمل ها و ویتامین های لازم میتوان به بهبود ان کمک کردبرای بررسی بیشتر میتوانید به اورولوزیست مراجعه فرمایید.

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما مشکل خاصی مشاهده نشد.

  • با عرض سلام
   مشکلی مشاهده نشد.

 42. با سلام
  شرح آزمایش :
  alive sperm cancentration count: 14
  motility:19
  morphology:17
  m.s.c:2/6
  f.s.c:1/3
  s.m.i:48
  all sperm:43/4
  all motile sperm:8/06
  all functional sperm: 4/03
  آیا دچار مشکل در باروری هستم ممنون از راهنمایی

  • با عرض سلام
   در میزان حرکت سلولهای جنسی کاهش حرکت دیده میشود.میتواند در باروری تاثیر منفی داشته باشد جهت مشاوره و درمان به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما هم از نظر مورفولوژی(ریخت شناسی)و هم از نظر حرکت اسپرم ها مشکلاتی دیده میشود برای بررسی و درمان به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

  • با عرض سلام
   در میزان حرکت و میزان سلولهای جنسی با شکل سالم مقداری مشکل دیده میشود که بی تاثیر در باروری نیستند ولی برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 43. با سلام ،ممنون میشم جواب آزمایش را تفسیر کنید
  volume : 5.5
  color : gray
  appearance : opaque
  liquefaction : 30
  viscosity : normal
  pH: 8.2
  total sperm : 31.4
  abnrmal form : 15%
  W.B.C :0-1
  R.B.C : 0-1
  Eqithelial : 0-1
  grade 1 : 30%
  grade2 : 25%
  grade3 : 45%
  motility : 75%
  spermatocyt : 0-1

 44. باسلام آزمایش اسپرم همسرم به شرح زیر است بررسی کنید ممنونم.
  valume/ml 3
  viscosity normal
  liquefaction/min 15
  –phخط تیره گذاشته
  -germ cell
  Leukocyte/mil 2-3 که نرمالش 0-1 بود
  -round cell
  – rbc/mil
  sperm count/mil 61
  sluggish 42%
  low 28%
  immotile 30%

  totalnormal 42%
  total abnormal 31%
  irregular form 27%
  pin head 13
  macro 6
  cytopl 3
  coiled 6

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما مقداری عفونت دیده میشود.برای برررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

  • با عرض سلام
   مقداری عفونت مشاهده میشود جهت بررسی بیشتر و در مان با اورولوژیست مشورت بفرمایید.

 45. با عرض سلام
  در ازمایش شما مورد خاصی از ناهنجاری دیده نمیشود.بررسی بیشتر شما و همسرتان لازم است.

 46. با عرض سلام
  معمولا در صورت درمان درست نتایج دائمی خواهند بود.در مورد بارداری حداقل دو هفته از لقاح یا یک هفته از عقب افتادن پریود باید بگذرد تا ازمایشات نشان دهند که بارداری صورت گرفته است.

 47. با عرض سلام
  مشکل خاصی دیده نمیشود.

 48. با عرض سلام
  در ازمایش شما از لحاظ حرکت اسپرم ها و مورفولوژی (ریخت شناسی)مشکل وجود دارد که باید به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 49. با عرض سلام
  مشکل خاصی دیده نمیشود برای بررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 50. با عرض سلام
  مقداری عفونت در ازمایش شما مشاهده میشود جهت درمان و بررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه فرمایید.بهبود رژیم غذایی و مصرف ویتامین ها مثل ویتامین سی بسیار موثر ستند.

 51. با عرض سلام
  مشکل خاصی مشاهده نشد.

 52. با عرض سلام
  در حرکت و ریخت شناسی سلولهای جنسی مشکل دیده میشود ولی با مصرف دارو قابل جبران است به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 53. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد جهت بررسی بیشتر به اورولوزژیست مراجعه فرمایید.

 54. با عرض سلام
  مقداری از لحاظ ریخت شناسی مورد وجود دارد که با ادامه درمان قابل رفع خواهد بود.

 55. با عرض سلام
  در هر صورت بررسی اسپرم هابا وجود نمونه معتبر امکانپذیر خواهد بود.

 56. با عرض سلام
  فبلا پاسخ داده شد.

 57. با عرض سلام
  بهتر است برای درمان عفونت زودتر مراجعه فرمایید چون میتواند اثر منفی بر روی باروری داشته باشد.

 58. با عرض سلام
  مشکلاتی در ازمایش شما مشاهده میشود جهت درمان به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 59. http://www.royanmama.com
  Abstinance duration : 3
  collecting time : 8
  volume : 5
  color : milky – opaloscent
  ph : 8
  liquifaction time: 35
  sperm count / ml : 3 840 000
  sperm count / total : 19 200 000
  sperm total motility ( class A+B+C ): 35%
  rapid progressive ( class A) : 10%
  progressive (ckass B) : 25%
  total progressive ( class A + B) : 25%
  non progressive ( class C ): 10%
  non motile ( class D ): 65%
  normal morphology : 27%
  abnormal morpholghy: 63%
  defective head 33%
  defective tail 8%
  defective midpiece 12%
  overall defect: 10%
  round cells : 18 – 20%
  germial cell : 2-3
  WBC: 8-10
  RBC: 2-3
  SPEED :+++
  EP : 1-2

  • با عرض سلام
   در ازمایش شمااز لحاظ تعدادو حرکت و مورفولوژی (ریخت شناسی) مقداری کمبود نسبت به میزان نرمال وجود دارد که با مصرف مکمل ها و ویتامین ها میتواند بهبود یابد.بهتر است برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

  • با عرض سلام
   میزان عفونت در ازمایش شما زیاد است مقداری هم در تعداد و مورفولوژی سلولهای جنسی مشکل وجود دارد با اورولوژیست مشورت نمایید.

 60. با عرض سلام
  به نظر می اید در ازمایش شما مشکل خاصی مشاهده نشده است.جهت بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نموده و همسرتان هم بررسی های لازم جهت باروری را انجام دهند.

 61. با عرض سلام
  مشکل خاصی مشاهده نشد.

 62. با عرض سلام
  مقداری عفونت دیده میشود جهت بررسی بیشتر و در مان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 63. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد.رای بررسی های تخصصی تر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 64. با عرض سلام
  مقداری در اشکال نرمال سلولهای جنسی مشکل دیده میشود.با متخصص زنان و اورولوژیست در تماس باشید.امروزه اینگونه عمل ها درصد موفقیت بالایی دارند ولی باز هم همه چیز به شرایط بدنی و صبر و ارامش شما بستگی دارد.

 65. با عرض سلام
  باید تا بهبود بخیه ها و کاهش درد صبر کنید.

 66. با عرض سلام
  مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد.لطفا به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 67. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد.

 68. با عرض سلام
  مقداری در حرکت ارم ها مشکل وجود دارد با تصحیح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها میتوان انرا بهبود بخشید ولی بهتر است برای درمان و بررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه نمایید.

 69. ممکن است بفرمایید این عفونت چه تاثیری میتونه داشته باشه…؟
  و اصلا از چه چیزی ناشی میشه…؟
  ممنون میشم

  • با عرض سلام
   عفونت میتواند باعث کاهش باروری شود .گاهی عدم رعایت مناسب بهداشت یا کاهش سیستم ایمنی بدن میتواند منجر به عفونت شود.

  • با عرض سلام
   اقای بهزاد عفونت تاثیر منفی میتواند بر قدرت باروری داشته باشد.جهت درمان باید به اورولوژیست مراجعه کنید.

   • از راهنمایی های جامع و کامل شما کمال تشکر و قدردانی را دارم. واقعا من هیچ مرکزی رو ندیدم با این حوصله و ترافیک وقت بذاره و به سوالهای کاربران متعدد با حوصله جواب بده
    ممنونم
    به پزشک جراحم مراجعه کردم و به من گفت که مشکلی نیست و بعد بحث عفونت رو بهش گفتم گه گفت چون سوزش ندارم مسئله خاصی نمیتونه باشه حالا به نظر شما نیازی هست به پزشک دیگری مراجعه کنم…؟
    اینم بگم که من مجرد هستم و چون اقدام به بچه دار شدن نکردم نمیدونم واقعا مشکلی هست یا نه

    • با عرض سلام اقای بهزاد
     گاهی عفونت ها بدون علامت هستند هر چند بهتر است هر عفونتی در بدن درمان شود میتوانید با یک پزشک دیگر هم مشورت نمایید اگر نظر ایشان هم همین بود مشکلی نیست.

 70. با سلام و عرض ادب من 28 سالمه مدت 6 ساله که واریکسل ضعیف دارم رفتم دکتر گفت نیازی به عمل ندارد ما چند ماهیه که اقدام برا فرزند دار شدن کردیم ولی هنوز موفق نشده ایم این آزمایشو دادم لطفا اگه امکانش هست راهنماییم کنید ؟
  آیا راهی برای تسریع در فرزند دار شدنمون هست ؟
  اگه ممکنه آزمایشمم تفسیر کنید .ممنون
  rapid progressive 17.05
  slow progressive 26.95
  non progressive 3.24
  immotil 52.76
  color and smell : graysemiclear .fishy smell
  viscidity :normal
  agglutination: none
  aggregation: none

  *main parameters *
  semenvolume (ml) :4.00 normal
  semen ph :8.00 normal
  perm count mill/ml :47.81
  motile sperms % : 47.24 Abnormal more than60
  progressive Spems % :44.00 ab normal A>25% or A+B> 50%
  round cell (mill/ml) : 1.61 ab normal 0-1
  normal morphology : 80 normal

  morphology analysis report
  همه موارد نرماله

  other cells
  spermatogenic (/hpf) : 2-3 abnormal 0-1
  wbc (/hpf): 0-1 normal 0-1
  اگه با قرص میشه تاثیر
  ممنون از وقت ارزشمندتون که در ختیار ما قراردادین

  • باعرض سلام
   همه موارد در میزان نرمال خود هستند.گاهی احتیاج به تصحیح رژیم غذایی ومصرف مکمل ها مثل ویتامین سی و روی و… میباشد .اضافه وزن هم میتواند در کاهش میزان باروری تاثیر داشته باشد.بهتر است با اورولوژیست هم مشورت نمایید.

  • با عرض سلام
   مقداری عفونت دیده میشود با اورولوژیست مشورت نمایید مصرف مکمل ها و ویتامین ها و تصحیح رژیم غذایی میتواند شانس باروری را افزایش دهد.

  • با عرض سلام
   اقای مهدی عزیز ازمایش شما نرمال است بهتر است خانم هم با یک متخصص مشورت دشته باشند.ممکن است دارویی جهت تسریع خواسته شما تجویز شود.

 71. با سلام
  عقونت در ازمایش شما مشهود است برای بررسی و در مان با اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 72. با عرض سلام
  مقداری عفونت دیده میشود با اورولوژیست مشورت نمایید و در ضمن مصرف مکمل ها و ویتامین ها و تصحیح رژیم غذایی میتوان قدرت باروری را تا حدی افزایش داد.

 73. باعرض سلام من 25سال دارم دردوطرف شکمم فتق دارم یه طرفمم واریکاسل جواب زامایشمم
  volume;2.9
  ph;8.0
  concentration;62
  progressive motility;46
  normal morphology;31
  motil sperm concen;28.5
  functional sperm concen;14.5
  smi;170
  all sperm;179.80

  • با عرض سلام اقای حمید
   میزان حرکت سلول های جنسی شما کم است و مقداری هم در مورفولوژی اشکال وجود دارد بهتر است در این مورد با اورولوژ یست مشورت نمایید تا بررسی و در مان لازم انجام شود.

 74. با سلام و خسته نباشید
  نتیجه آزمایش بنده بصورت ذیل می باشد
  Volune 2.5 ml
  Color & Appearance Gray
  Viscosity Normal
  PH 8
  Liquification time 28 min
  Sperm count 57 milion/cm2
  Normal form 70%
  Ab Normal form 30
  W.B.C/hpf 1-2
  R.B.C/hpf 0-1
  Grad a(rapid progressive) 20%
  Grad b(slow progressive) 30%
  Grad c(non progressive) 10%
  Grad d(immotile) 40%
  ممنون میشم اکر پاسخ را به ایمیلم ارسال کنید
  با تشکر

 75. با سلام و تشکر از پاسخگوییتون
  خودم 33 سالمه و همسرم 31 و یه دختر 8 ساله داریم اما حدود پنج ساله که جلوگیری نمیکنیم خانمم ابتدائا تنبلی تخمدان داشتن که با مراجعه به پزشک مشکلش برطرف شد حدود چهار ماه پیش آزمایش دادم گفتن تحرک اسپرمت کمه و دارو مصرف کردم الان دوباره آزمایش دادم لطف کنید بگید آزمایش دومی که دارم نتیجش چطوره ؟به مراکز ناباروری باید مراجعه کنیم یا نه ؟ اگه مورد خاصی در مورد آز هست بفرمایید..شدیدا نگران هستیم
  Volume 4.8
  Color &Appearance Gray &opaque
  Viscosity Normal
  pH 7.5
  Liquefaction Time 20
  Count/ml 122
  Normal shape 45
  Motility 1st Hour 65
  Gradel : Minimal forvard progre 10
  Gradell:poorto fair activity 20
  Gradell:Good activity 20
  GradelV:Full activity 15
  WBC / H.P.F 1-2
  RBC/ H.P.F 0-1
  Epithelial Cells / H.P.F 0-1
  Germinal Cells 2-3
  Acrosome defect Were seen
  Round head Were seen
  Abnormal Tail Were seen
  Abnormal Neck Were seen
  Abnormal Head Were seen
  Amorphous

  • باعرض سلام
   مشکلی مشاهده نشد مجددا با اورولوژیست مشورت نمایید.مصرف مکمل ها و ویتامین ها و تصحیح رژیم غذایی بسیار در امر باروری کمک کننده است.

 76. با سلام .من از تبریز این پیام رو میفرستم. از آنجایی که ناباروری از طرف مادری جنبه ی ارثی دارد موجب نگرانی من شده لذا من قبل از ازدواج تمایل دارم از میزان قدرت باروری خود اطلاع پیدا کنم.در تبریز به کدام مراکز جهت تست اسپرم میتوانم مراجعه کنم؟؟؟؟ لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر.

  • با عرض سلام
   اقای مسعود خیلی خوب است که به فکر بررسی افتادید حتما این کار را انجام دهید.یک ازمایشگاه معتبر با مشورت اورولوژیست انتخاب کنید.

 77. سلام ببخشید می خوام بدونم جواب آزمایش اسپرمم بد یا مشکلی ندار
  volume: 2.5
  color: milky
  viscosity: normal
  ph: 8
  %abnormal morphology:15
  motility 1hr:35%
  motility 2hrs:30%
  w.b.c: 2-3
  r.b.c:1-2
  epithelial cells:1-2

  • با عرض سلام
   امیر جان مقداری کم تحرکی و میزانی از عفونت در ازمایش شما مشاهده میشود بهتر است برای درمان و بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 78. باسلام ميشه بفرماييد اين آزمايش مشکلش چيه وآيا کم تحرکي اسپرم مشاهده مي شود واگه ميشه لطف درمانش و برام بنويسيد باتشکر
  Volume:3.0
  ph:7.5
  Concentration:165
  Live ratio:95.0
  Activity:62.7
  WBC Density:0.4

  class A:23.15
  class b: 39.50
  class c :32.33
  class d :5.01
  progressive(A+B: 62.65
  Motile ratio A+B+C:94.99)

  • با عرض سلام
   علی اقا کم تحرکی به انصورت که شدید باشد دیده نمیشود.مصرف ویتامین ها و مکمل ها و تصحیح رژیم غذایی میتواند به بهبود بیشتر ان کمک کند.

 79. با عرض سلام
  ایا انالیز مایع منی با توجه به حجم ومقدار مایع منی صورت میگیرد و حداقل میزان ان باید چقدر باشد؟

  • با عرض سلام
   فاکتور های مختلفی دخیلند مثل حجم تعداد سلول های جنسی مورفولوژی سلول و بسیاری فاکتور های دیگر.

 80. با عرض سلام
  پگی عزیز مقداری عفونت مشاهده میشود در اشکال نرمال سلول های جنسی هم کمی ایراد وارد است.برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 81. با عرض سلام . نتایج اسپرموگرام همسرم به شرح زیر است.
  volume:0.5
  PH:8
  viscosity:Normal
  liquifaction Time:30
  color:Creamy
  sperm count:0
  WBC:1-2
  RBC:2-3
  لطفا راهنماییم کنید که آیا همسر من عقیم هست و دیگر هیچ راه درمانی وجود ندارد؟ما با درمان همسرم چند درصد شانس بچه دار شدن داریم؟

  • با عرض سلام نفیسه جان
   حتما با اورولوژیست مشورت نمایید تا زودتر تحت درمان قرار گیرند.

 82. سلام خسته نباشید.جوا آزماش همسرم به شرح زیرمیباشد
  liquefaction:30min at37.c
  color and smell:gray semiclear
  viscidity:normal
  agglutination:none
  aggregation:none
  vol/ml:3.4
  ph:7.2
  count)mill/ml):42.03
  motil sperm:41.26
  progressive:38.35
  wbc(/hpf):–یک علامت #value! دقیقا عین متن آزمایش
  لطفا راهنمایی کنید که این نتیجه آزمایش چه نقاط ضعفی داره .خیلی خیلی ممنونم

 83. با عرض سلام
  مشکلی وجود ندارد برای بررسی بیشتر با اورولوژ یست مشورت نمایید.

 84. با عرض سلام اقای تارکان
  هم در مورفولوژی (شکل شناسی) سلول های جنسی مشکل وجود دارد و هم مقداری عفونت دیده میشود که بهتر است به اورولوژیست مراجعه نمایید تا تحت درمان قرار بگیرید.روشهای تعیین جنسیت وجود دارند که در مرکز ما هم انجام میپذیرد.ولی تعداد قل ها معمولا با روش خصی مشخص نمیشوند و ممکگن است کمتر یا بیشتر از اتچه انتظار دارید به لقاح برسند.

 85. با عرض سلام اقای سجاد
  مشکلات بعد از عمل رفع میشوند ولی بهتر است یک ازمایش دیگر داده شود و فاکتور ها مورد بررسی قرار بگیرند.

 86. با عرض سلام
  مشکل خاصی مشاهده نشد مقداری کم عفونت وجود دارد بهتر است برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 87. با عرض سلام
  مقداری در مورفولوژی سلول های جنسی مشکل وجود دارد که بهتر است با اورولوژست در مورد در مان و بررسی بیشتر مشورت داشته باشید و در ضمن معمولا جنینی که با اسپرم های معیوب بارور شده باشد احتمال عدم ماندگاری بالایی دارد.

 88. با عرض سلام
  اقای کوروش به درمان خود ادامه دهید.

 89. با عرض سلام اقای امیر
  مقداری در مورفولوژی(شکل شناسی)سلول مشکل وجود دارد میتوانید برای بررسی بیشتر با پزشک اورولوژ مشورت نمایید.

  • volume = 1.5
   ph =alkalin
   color = white white
   viscosite = less than normal
   sperm count = 50
   total sperm count = 10
   rapid forward prograssion motility = 40
   slow forward prograssion motility = 35
   no prograssion motility = 4-5

   باسلام
   این جواب آزمایش من است لطفا ” راهنمایی کنید

   • با عرض سلام
    مقداری در تعداد اسپرمها کاهش دیده میشود به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 90. با عرض سلام
  برای باروری مشکلی وجود ندارد.

 91. با سلام و خسته نباشید
  من حدود 3 سال و نیم هست که عمل واریکوسل دو ترفه انجام دادم
  آزماش های این چندسالم در رده خوب بودن
  چند روز پیش برای چکاپ به دکترم مراجعه کردم و ایشون سنگرافی + آزمایش اسپرم نوشتن
  من سنگرافی را انجام دادم و بلافاصله بعد سنگرافی آزمایش اسپرم دادم و فاصله تخلیه اسپرم قبلی با مال آزماشی 24 ساعت بود
  نتیجه سونگرافی خوب بود و مشکلی نشون نمیداد
  ولی الان که آزمایش اسپرمو گرفتم خیلی ناراحت شدم
  چرا اینتوری شدن؟
  ممنون میشم پاسخی از شما بدونم
  volume4
  ph8
  sperm conc134.7m/ml
  motility(a+b+c)25%
  rapid prog.motility(a)4.2%
  slow prog.motility(b)13.9%
  non prog.motility(c)6.9
  immotility (d)75%
  morph21.3%
  msc33.7m/ml
  pmsc(a)5.6m/ml
  pmsc(b)18.7m/ml
  fsc10m/ml
  چه اشکالی داره؟
  ممنون از سایتتون

  • با عرض سلام
   اقای مهران مقداری در مورفولوژ ی سلول مشکل وجود دارد بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید.

 92. با سلام ودرود
  میشه لطفاجواب آزمایش مارو تفسیر کنید
  3.5 Semen volume
  6.5 Semen PH
  46 Vitality
  20 Sperm count
  88% Progressive A+B
  95% Motile A+B+C
  Round cell not seen
  Germ cell not seen
  0.1 WBC
  0.1 RBC
  95% Normal Morpholoqy

  • با عرض سلام اقای حبیب
   تعداد اسپرم ها در ازمایش شما در حداقل رنج نرمال قرار دارند که با مصرف مکمل ها و ویتامین ها و تصحیح رژیم غذایی میتوانید به بهبود بیشتر ان کمک کنید بهتر است برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 93. سلام
  من سونوگرافی انجام دادم و واریکوسل گرید 1 خفیف دارم در بیضه سمت چپ
  وآزمایش اسپرم هم اینه:
  liquifaction : 60
  viscosity : high
  total count : 27
  abnormal form : 35%
  slow progressive : 30%
  non progressive : 20%
  non motile : 40%
  rapidly progressive : 10%
  توروخدا زود جواب بدین
  من باید چیکار کنم؟

 94. با سلام وخسته نباشید و با تشکر از شما،من دوسال و نیمه که ازدواج کردم،همسرم در آزمایش اسپرم مشکلش فقط کاهش حرکت اسپرم بود،واریکوسل گرید ۱نیز داشت،به دارو جواب نداد، البته دو طرفه،جراح اورولوژ پیشنهاد جراحی دادن،الان ۶ماه گذشته از جراحی نه تنها باردار نشدم،حرکت اسپرم ها کمتر هم شده و بسیار ناراحتم،حرکت اسپرم ها سیر نزولی داشته قبل از عمل ۷درصد بود،سه ماه پس از عمل به ۲درصد رسیده،دارو هم مصرف میکرده قرص تاموکسیفن،لطفاً راهنمایی بفرمایید دیگه نمیدونیم چیکار کنیم،خودم هیچ مشکلی ندارم،آیا انجام جراحی اشتباه بوده؟؟؟لطفاًجواب بدین با سپاس

  • با عرض سلام
   مریم عزیز بهتر است همسر شما به درمان خود ادامه دهند مصرف مکمل ها و ویتامین ها و تصحیح رژیم غذایی نیز میتوتند به بهبود حرکت اسپرم ها کمک کند.

   • بسیار سپاسگزارم که پاسخم را دادین،لطفاً در مورد رژیم غذایی راهنمایی بفرمایید،چه نوع تغذیه ای سبب افزایش حرکت اسپرم و چه نوع تغذیه ای سبب کاهش حرکت آن میشود،سپاسگزارم

    • با عرض سلام مریم جان
     هر چه از مواد با طبع گرم و تازه تر استفاده شود بهتر است مصرف فست فود ها و غذاهایی که مواد نگهدارنده در انها زیاد به کار رفته باشد بهتر است کم شود مصرف ویتامین هایی مثل سی و موادی مثل روی میتواند کمک به بهبود بیشتر کند.

 95. سلام. لطفا آزمایش اینجانب را تفسیر کنید. آیا با این آزمایش امکان باروری وجو دارد. با تشکر
  Semen volume, 3
  Semen ph, 8
  Sperm count mill/ml, 91
  Motil sperm , 32
  A, 17.5
  B, 13.5
  C, 1
  D, 68
  Progressive sperms, 30,50
  Round cell mill/ml, .88
  Liquefaction, 30 min at 37
  Color and smell, gray? Opaque, fishy smell
  Viscidity, high
  Agglutination, none
  Aggregation, none

  • با سلام
   مقداری در حرکت سلول های جنسی شما کاهش وجود دارد برای در مان و بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 96. با سلام جواب ازمایش همسرم به صورت زیر هستش ایشون واریکوسل گرید سه داشتند که در سال 88عمل کردند
  viscosity=normal
  ph=8
  appearance=turbid
  color=milky
  volume=4
  double head=1-2%
  giant head= 2-3%
  amorph head=4-5%
  sperm count=11mil
  motility after30 mins=20
  motiliity after 120min=10
  non-motilite80-90%
  w.b/hpf=8-10
  r.b/hpf=0-1
  ep.cells=1-2
  round cell(hpf)=10-12
  normal form=65%
  G1.minimal forward=75
  G2.poor to fair activity=10
  G3.good activity=10
  G4.excellent activity=5

  همسرم 30 ساله و خوددم 25 ساله هستم و سه ساله تحت درمان ایاIUI برا ما جواب میده با تشکر

  • با عرض سلام
   مشکلاتی از قبیل کاهش در حرکت اسپرم ها و وتعداد انها مشاهده میشود برای درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.با مرکز ناباروری مشورت لازم را بفرمایید معمولا جواب میدهد.

 97. سلام دومین باره میفرستم لطفا جواب از رو به ایمیل و سایت بذارید مرسی
  VOLUM : 2.5
  COLOR : MILKY
  APPEARANCE :OPAGU
  VISCOSITV :DECREASED
  LIqUIFACTION TIME :60
  PH :8
  TOTAL SPERM COUNT :65.000.000
  NORMAL FORM :85
  ABNORMAL FORM :15(MICROCEPHAL)
  WBC: 2-3
  RBC: 1-2
  EPITHELIAL CEII: 1-2
  GRADE I(RAPID PROGRESSION): 5
  GRADE II(SLOW PROGRESSION): 10
  GRADE III(NON PROGRESSIVE MOTIL.): 25
  GRADE IV (IMMOTILE): 60

  • با سلام اقای حامد
   مقداری عفونت مشاهده میشود جهت بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 98. با سلام.لطفا نظرتون رو دربغره آزمایش من بفرماییید
  Clique……30 min
  Color…..Gary
  Viscidity………..normal
  Agglutin……none
  Aggreg…….none. Round cell….0/49
  Wbc……0/49
  Normelmorphology_____75/00
  Semenvolu…….6
  PH……….7/2
  Sperm count……21/67
  Motile sperm……..80/95
  Roundcell

 99. سلام خسته نباشید.جوا آزماش همسرم به شرح زیرمیباشد
  liquefaction:30min at37.c
  color and smell:gray semiclear
  viscidity:normal
  agglutination:none
  aggregation:none
  vol/ml:3.4
  ph:7.2
  count)mill/ml):42.03
  motil sperm(%):41.26
  progressive(%):38.35
  wbc(/hpf):–یک علامت #value! دقیقا عین متن آزمایش
  Normal Morphology(%):85
  (Rapid):5.34
  (slow):33.01
  (Non progressive):2.29
  (Immotile):58.74
  لطفا راهنمایی کنید که این نتیجه آزمایش چه تفسیری دارد
  آیاامکان باروری طبیعی بااین نتیجه آزمایش وجودداردیانه؟
  صمیمانه ازشماکمال تشکررادارم

  • با عرض سلام ساناز عزیز
   مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل مشاهده میشود با لورولوژیست مشورت نمایید در صورت بررسی و درمان لازم باروری طبیعی امکانپذیر خواهد بود.مصرف مکمل ها و ویتامین ها وتصحیح رژیم غذایی میتواند در بهبود سلول های جنسی کمک کننده باشد.

 100. با سلام و خسته نباشید همسرم پنج سال پیش عمل واریکوسل گرید 3کرد و در حال حاضر واریکوسل ندارند ولی در مدت سه سال هست که باردار نشده ام همه ازمایشات بنده نرمال بود ولی ازمایش اسپرم همسرم بعد از شستشو بدین شرح میباشد همسرم 30 ساله و خودمم 24ساله میباشم
  tim of sampling=16
  volume=7
  ph=7
  sperm concentration=10 ml
  morphology normal=10%
  abnormal=90
  head defects=30
  pin head=20
  neck or midpiece defects=20
  tail defects=20
  motility
  rapid progression(a)=0
  slow progression(b)=10
  non-progression motility=15
  immotile(d)=75
  white blood cell=8-10 cell

  Microscopic Evalution After Processing
  sperm concentration=5-6
  morphology normal=35
  motility
  rapid progression(a)=40
  l با توجه به هزینه زیاد ای وی اف ایا ای یو ای جواب میده ؟ احتمال بازگشت اسپرم به صفر وجود دارد؟ممنون میشم جواب بدید

  • با عرض سلام جولیای عزیز
   ناهنجاری هایی از قبیل حرکت اسپرم ها و مورفولوژی اسپرم ها در ازمایش دیده میشود برای بررسی و درمان حتما با اورولوژیست مشورت نمایید.در اکثر موارد روشهای کمک باروری پاسخگو هستند.

 101. با سلام و ضمن تشکر
  بنده 30 ساله متاهل هستم بعد از عمل جراحی تنگی مجرا بیضه راستم ورم و شبیه توپ پینگ پنک ورم میکنه و بعد از تخلیه ادرار و دراز کشیدن بهتر میشه و به پزشک مراجعه کردم سونوکرافی و آزمایش اسپرم انجام دادم اگه امکاتش هست بهم کمک کنید خیلی نگرانم در سونوگرافی بیضه سمت چپ with 2/7 mm DIAMETER IN VALSALVA

 102. با سلام
  نتیجه آزمایش شما طبیعی است واینکه شما نیاز به عمل دارید یانه در معاینه بالینی مشخص خواهد شد.

 103. با سلام
  آقای مهدی آزمایش اسپرم شما نرمال است.در مورد بحث زود انزالی وعدم ارگاسم همسرتون نیاز به مراجعه حضوریست.

 104. با سلام ودرود
  میشه لطفاجواب آزمایش مارو تفسیر کنید
  3.5 Semen volume
  6.5 Semen PH
  46 Vitality
  20 Sperm count
  88% Progressive A+B
  95% Motile A+B+C
  Round cell not seen
  Germ cell not seen
  0.1 WBC
  0.1 RBC
  95% Normal Morpholoqy
  در ضمن رفتم دکتر بعد از معاینه و دیدن جواب آزمایش برای من کپسول prosterbe..پروست ارب نوشته است آیا بنده پروستات گرفتم که دکتر این دارو تجویز کرده است لطفا کمکم کنید

  • با عرض سلام
   تعداد اسپرم های شما از لحاظ تعداد در مرز رنج نرمال قرار گرفته اند و معمولا جهت درمان التهابات جزئی هم این قرص را میدهند به درمان خود ادامه دهید.و برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 105. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد جهت بررسی های بیشتر و دقیق تر و مشاوره در این مورد هم خودتان و هم همسرتان اقدام فرمایید.

 106. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد .معمولا برای عمل لقاح حضور اسپرم و تخمک لازم است و در صورت انزال سریع و زودرس مشکلی مشاهده نمیشود مگر جنبه های روانی ان مورد نظر قرار بگیرد.

  • با سلام و تشکر از پاسخ شما
   همسرم عکس رنگی گرفته و گفتند رحمش رتروورسیون دارد. سونوی واژینال هم نشون میده که یکی از لوله ها بلندتر از دیگری است. الان گفتند احتمال خارج رحمی نسبت به قبل بیشتره و باید آی یوآی بشید. در ضمن همسرم حدود 4سال قبل بارداری ناخواسته داشت که در 4هفتگی کورتاژ کردیم. لطفا ما را راهنمایی فرمایید.

   • با سلام اقای مهدی
    با توجه به اینکه تشخیص داده شده است احتمال بارداری خارج رحمی افزایش می یابد بهتر است از روشهای کمک باروری مطمئن مثل iuiاستفاده شود.

 107. با عرض سلام
  اقای حمید در ازمایش شما علاوه بر کاهش میزان حرکت و اشکالاتی در مورفولوژی (شکل شناسی) اسپرم ها میزانی از عفونت هم دیده میشود بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان های لازم با اورولوژیست مشورت نمایید.

 108. با عرض سلام
  اقای ولی هم در حرکت سلولهای جنسی مشکل وجود دارد و هم میزانی از عفونت دیده میشود حتما با اورولوژیست مشورت نمایید.

 109. با عرض سلام
  مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد که بهتر است به اورولوژیست مشورت نمایید.

 110. با عرض سلام
  مشکلی مشاهده نشد.

 111. با عرض سلام
  اقای هادی در حرکت اسپرم ها مقداری مشکل وجود دارد بهتر است برای درمان و بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 112. با عرض سلام
  در ازمایش شما مقداری عفونت دیده میشود و نتیجه واریکوسل خفیف هم دارید بهتر است مجددا از یک اورولوژیست مشورت نمایید و انچه به صورت غالب به شما میگویند را عملی کنید.

 113. با عرض سلام
  مقداری عفونت مشاهده میشود جهت بررسی و درمان به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 114. با عرض سلام
  در میزان حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد .به اورولوژیست مراجعه فرمایید تصحیح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها و ویتامین ها میتوانند کمک کننده باشند.

 115. با عرض سلام
  در مورد روشهای متفاوت درمان بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید و در کل مصرف ویتامین سی و روی و…میتواند کمک کنند باشد.

 116. با عرض سلام
  جواب ازمایش نسبتا نرمال است

  • Iسلام اگه میشه این آزمایش رو تفسیر کنيد

   volume=4.5
   PH=7.5
   concentration=34.1
   live ratio=52.2
   Activity=34.1
   class A=17.30
   class B=16.82
   class C=18.08
   class D=47.80
   progressive(A+B)=34.12
   motile ratio(A+B+C)=52.20
   VCL=35.51
   VSL=21.71
   VAP=25.52
   MAD=46.52
   ALH=1.03
   BCF=4.41
   LIN=56.92
   WOB=72.48
   STR=76.25

 117. سلام خسته نباشید
  میتونم بدونم بیلی روبین بالا باعث کاهش باروری اسپرم میشد یا خیر ؟
  همسرم ژیلبرت داره و دکتر میگوید به دلیل بالا بودن بیلی روبین توانایی ivf رو ندارد میتونم بدونم درسته ؟

  • با عرض سلام
   سحر جان بیماری سندرم ژیلبرت به علت وجود یک کروموزوم معیوب و مشکل ژنتیکی ایجاد میشود احتمالا به علت اینکه احتمال دارد این ژن به جنین منتقل شود عمل باروری انجام نمیگیرد از پزشک خود راهنمایی بیشتری بگیرید.

 118. باسلام
  من 38 سال سن دارم ، حدود 9 سال شده ازدواج کردم و از حدود 6 سال پیش تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم ،عمل واریوکسل هم انجام دادم و آزمایش من به این شرحه
  2.20 =volume
  semenph= 7.40
  sperm count= 11.05
  31.94 =motile sperms (%)
  29.39 =(%)progressive sperms
  0-1 =wbc
  normal morphology= 83.00
  لطفا راهنمایی کنید . آیا پیگیری از طریق مراکز ناباروری را پیشنهاد می کنید؟ با تشکر

  • با عرض سلام
   اقای علیرضا مقداری در حرکت و تعداد اسپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژ یست مشورت نمایید.

 119. سلام
  آزمایش همسرم به شرح زیر هست دو بار هم عمل واریکوسل کرده …
  sperm count 4
  motility(total) befor15 after 22
  normal morphology 20
  Viscosity low
  Ep cell –
  Liquefaction ceel 30
  Round cell 2-3
  Quick prog. –
  Slow prog. Befor 10 after 17
  Non prog. Befor5 after5
  Volume 5.5
  Liquefaction time 30 min
  Color appearance normal
  لطفا راهنمایی کنید …

  • با عرض سلام
   زهرای عزیز مقداری در تعداد اسپرم ها و مقداری در اشکال نرمال سلول های جنسی مشکل وجود دارد با اورولوژیست مشورت نمایید.

 120. با عرض سلام
  من ۳۸ سال ، همسرم ۳۹ سالشه ، حدود دو ساله ازدواج کردیم و از عید پارسال جلوگیری نداشتیم و ،،،،،، نتیچه آزمایش اسپرموگرام همسرم بشرح زیر هست: گرچه متوچه شدم خیلی مشکل دارن ولی توضیح بیشتر میخوام اگر امکان داشته باشه:
  Volume: 3
  Appearance: Milky opal
  Liquefaction: 15
  PH: —-
  Germ Cell: —-
  Leukocyte: 3-4
  Round Cell: —
  RBC: —-
  Agglutination: —-
  Sperm Count: 1 Mil
  Motility:
  Full: —-
  Sluggish: 5%
  Low: 5%
  Immotile: 90%
  Total Normal: 10
  Total Abnormal: 25
  Irregular Form: 65
  Morphology:
  HEad/Macro: 10
  Head/Long: 5
  Neck Cytopl: 10
  Tail: —–

  ممنون از راهنماییتون

  • با عرض سلام
   مقداری در اشکال نرمال اسپرم ها مشکل وجود دارد با اورولوژیست مشورت نمایید.

 121. با عرض سلام
  مشکلی در ازمایش اسپرم مشاهده نشد باید همسرتان هم ازمایشات لازم را دهند و ایشان هم از لحاظ سلامتی برای باروری بررسی شوند .اگر مشکلی نبود معمولا 6 ماه تا 1 سال فرصت برای باروری میدهند وسپس اقدام به درمان های ناباروری میکنند بهتر است در قدم اول همسرتان هم بررسی های لازم را انجام دهند.

 122. با عرض سلام
  مقداری اسپرم ها از لحاظ حرکتی کم تحرک هستند برای بررسی و در مان بیشتر به اورولوژیست مراجعه نمایید و در ضمن تصحیح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها و وویتامین های لازم میتواند به بهبود این مسئله کمک کند.مقداری هم عفونت دیده میشود که باید درمان شود.

 123. با عرض سلام
  همسرتان هم باید ازمایش های لازم برای سلامت باروری را بدهند و شاید لازم باشد تحت نظر اورولوژیست بررسی های تکمیلی تر صورت گیرد و مهمترین عامل در باروری موفق حفظ ارامش و اجتناب از استرس است.

 124. با عرض سلام
  مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید و در ضمن مصرف مکمل ها و ویتامین های لازم و تصحیح رژیم غذایی میتواند به بهبود این مسئله کمک کند.

 125. با عرض سلام
  ایا همسر شما هم از لحاظ سلامت برای باروری بر رسی شده اند و ازمایش های لازم را داده اند اگر این اقدام صورت گرفته و مشکلی وجود نداشت بهتر است با یک مرکز ناباروری مشاوره نمایید.

 126. سلام.ممكن جواب ازمايش منوتفسير كنين؟
  volume 3.3
  color. milky
  ph 8
  viscusity normal
  total sperm count 36.700
  motility 25
  progresive 15
  non progresive 10
  normal 75
  wbc 1-2
  rbc 0-1
  bacteria rare
  epithelial cell 0-1

  • با عرض سلام
   مقداری در حرکت اسپرم ها کاهش دیده میشود که برای بررسی بیشتر و درمان به اورولوژیست مراجعه نمایید و استفاده از مکمل ها و ویتامین هایی مثل سی و روی مستوانند کمک کننده باشند و همچنین تصحیح رژیم غذایی موثر است.

 127. سلام و خسته نباشید
  ممنون میشم اگه تفسیر آز رو بدین
  Sperm count 70 mil
  Normal morphology 70%
  Abnormal forms 30%
  Quick progresiv 30%
  Slow progresiv. 25%
  Non progresi . 5%
  Non motile 40%
  W.b.c. 3-4
  R.b.c. 2-3
  Epith.cell. 1-2
  Ph. 7.7
  Viscisit normal
  Color milky
  Volum. 8 cc. Range 2-5
  دکتر واسم دوتا ویتانین به اسم ویتاسیپ و کارنیتین تجویز کرده ایا من مشکلی دارم . ایا بنظرتون بنده میتونم بچه دار بشم
  ممنون میشم اگه جواب بدین بخدا خیلی استرس دارم

  • با عرض سلام
   مقداری عفونت دیده میشود که معمولا اگر با علایمی مثل سوزش ادرار همراه نباشد مشکلی نیست در کل مصرف ویتامین ها باعث تویت اسپرم ها میشود و دلیل بر مشکلی برای باروری نیست.

 128. sperm count/ml 118
  sperm count.total H 708(million
  sperm motility total 73.3%
  class A L 0
  class B 40.8
  class C 32.5
  class D 26.7
  normal morphology 7%
  abnormal morphology 93%
  سلام این نتیجه ازمایش من هست از پزوهشگاه رویان میخواستم واسم تفسیر کنید ضمنا واریکسل ندارم
  با تشکر

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما از لحاظ مورفولوژی (شکل شناسی )سلول های جنسیر مشکل وجود دارد که برای بررسی بیشتر و درمان بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید.

 129. ینم جواب ازمایش مایع منی من است 30 ساله هستم
  volumeml 4.80
  milky color gray&white
  viscosity normal opalescent
  dilution (min) 25
  ph 7.5
  mucus not seen
  wbc 1-2
  rbc 0-1
  epithelial 0-1
  agglutination not seen
  concentration 9.20
  %a+b(pr) 67
  c(np) 8%
  d(im) 25%
  a+b+c 75%
  norm 50%
  patology 50
  head 83%
  neck 0%
  erc defectas 0
  tail 17

  motility result
  spermatozoa
  fields 3
  qountity 24
  concenttration 9.20

  class quantity %
  a+b(pr) 16 67
  c(np) 2 8
  d(im) 6 25
  a+b(pr) +c 18 75

  other cells qountity concertration
  roud 0 0.0

  morphology result
  spermatozoa quantity
  fileds 3
  quantity 4
  class quantity &
  norm 2 50
  pathology 2 50
  defect type quantity &
  head 5 83
  neck 0 0
  erc defects 0 0
  tail 1 17
  other cells quantity concentration
  epithelial cells 0 0
  immatures 0 0
  leukocytes 0 0
  isolated tails 0 0
  isolated heads 0
  mai tzi sdi
  3.0 1.5 1.5
  دوشکل هم دوتا دایره صورتی است و شش تا هم اسپرم دم دار سبز
  5

  منتظر جواب شما هستم

 130. جلال مختاری

  با سلام
  لطفا آزمایش بنده رو تفسیر کنید.
  Volume 3
  viscosity Normal
  ph 7.5
  total sperm 110
  Progressive 60%
  moderatly active 20%
  weakly motile 20%
  Alive 65%
  dead 35%
  WBC 1-2
  Morphology 65

  با تشکر

 131. با عرض سلام
  31 ساله هستم و 7 ماه اس که منتظر بچه ایم اما نتیجه ای نگرفتیم
  ازمایش اسپرم دادم و این نتیجه اش هستش
  volume 1/9
  abstinence time 3
  wbc <1
  viscosity : normal
  agglutiination: normal
  total motility 40
  progressive 20
  non progressive 20
  immotile 60
  concentration 15
  total count 28.5
  total abmormaliy 98
  head 98
  neck 20
  tail 10
  immature 2

  • مرکز رویان

   با عرض سلام
   مقداری در حرکت اسپرم ها و مقداری هم در مورفولوژی سلولها مشکل وجود دارد که برای درمان باید با اورولوژیست مشورت نمایید.

 132. سلام. من دوبار باردار شدم اما ناموفق. بار اول ناخواسته بود و بچه شش ماهه به دنیا آمد. زنده بود ولی به علت اینکه دستگاه تنفسی اش کامل شکل نگرفته بود، بعد از یک ربع مرد. بعد از آزمایش مشخص شد که دهانه رحم بنده باز است و نیاز به سرکلاژ اسصت.
  حاملگی دومم خواسته بود ولی شاید پنج ماه زمان برد تا حامله شدم اما در سه ماهگی سقط شد. من و همسرم هردو آزمایش دادیم و هردو مبتلا به سیتو مگالو هستیم.
  منی همسر بنده جهش و پرتاب ندارد و به گمان حجم آن کم است. قبلا اینطوری نبود اما الان دوسالی هست که اینطوری شده. آزمایش اسپرمی که داده به شرح ذیل است:
  Volume : 4ml
  color: Milky
  Appearance: Opalescent
  Liquefaction: 30 min
  PH: 8
  total sperm count: 4500000000 cell/ml
  Abnormal Morphology: 20
  W.B.C: 2-3 HPF
  R.b.c: 2-3 H.P.F
  Epithelial cells: 0-1 H.P.F
  Fast forward motility(class A ): 50

  Slow forward motility(class B): 10
  No forward progression(class C): 20
  No motility(class D): 20
  آیا این آزمایش سالم است؟

  • مرکز رویان

   با عرض سلام
   مقداری عفونت در اسپرم دیده میشود بهتر است برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 133. با سلام
  بي زحمت اين آزمايش من و يه نگاه بندازيد ممنون ميشم . ضمنا من بيضه سمت چپم بالا مونده بود خراب شده بود عمل كردم درآوردمش دكتر بهم گفت مشكل ناباروري نداري براي اينكه مطمئن بشم رفتم آزمايش دادم .
  http://8pic.ir/images/dpyofu3rw1arn0nxg0m0.jpg

 134. Volume 4.5
  Color milky
  Viscosity normal
  Ph 8
  Liquifaction 20
  Sperm count 63
  Class a 25
  Class b 25
  Class c 20
  Class d 30
  Sperms agglutinated negative
  w.b.c 1-2
  r.b.c 0-1
  ep.cell 0-1
  germinal cells –
  abnormal forms 10

 135. سلام آقای دکتر
  بنده برای بچه دوم البته همراه با تعیین جنسیت (پسر) به پزشک مراجعه کردم که وضعیت بررس شود. ایشان گفتند آزمایش اسپرم دهم. ازمایش دادم که جواب به شرح زیر است:
  volume : 3ml که باید بین 1 تا 8 باشد
  viscosity : normal
  ph: 8 که باید بین 7 تا 9 باشد
  liquefaction time: 30min
  sperm count: 15 mil که باید بین 60 تا 150 باشد
  active motile : 10%
  low motile: 30%
  non motile: 60%
  wbc: 0-1
  rbc: 0-1
  epith cells: 0-1
  abnormal 46%
  small head: 20%
  double head: 20%
  amorphe head: 20%
  deformed neck: 4%
  البته پزشک داروهایی 4 تا آمپول HCG، و کپسولهای سن پلاس ، اوومید ، زادیتن و ای زاویت تجویز کرد و گفت دو ماه دیگه هم آزمایش بدهم. نظر شما چیست؟ امیدی هست؟ متشکرم

  • با عرض سلام
   اقای مجتبی در میزان حرکت و تعداد سلولهای جنسی شما مقداری کاهش دیده میشود دارو هایی هم که برای شما تجویز کرده اند ویتامین ها و مکمل هایی هستند که در بهبود شرایط به شما کمک میکنند .به در مان خود ادامه دید و در ضمن به بهبود سبک رژیم غذایی هم میتواند بسیار کمک کننده باشد.

 136. سلام
  لطفا شرایطم را برای بچه دار شدن بگویید. آیا مشکلی دارم؟
  Volume 3
  Liquefaction time min 20
  Ph 7.7
  Mucus none
  Count mill/ml 136.998
  Total progressive 35.1
  Ejaculate sperm count 410.964
  Wbc 0-1
  rbc Not seen
  Normal morphology 78
  Abnormal morphology 22

 137. سلام. نتیجه آزمایش همسر من چنین بوده. ممنون می شم نظرتون و بدونم. لازم به ذکر است آخرین انزال قبل از این آزمایش دو هفته پیش بوده است.
  motility :24.6
  rapid prog motility :10.2
  slow prog motility 9.1
  immotility 75.4
  msc 34.1
  pmsc a 14.1
  pmscb 12.7
  fsc 11.2
  velocity 11
  smi 119
  all sperm:694.5

  • با عرض سلام
   سلام مقداری در حرکت سلولهای جنسی مشکل وجود دارد برای بررسی و در مان باید با یک اورولوژیست مشورت نمایید .و مصرف مکمل ها و ویتامین هایی مانند زینک و ویتامین سی و بهبود رژیم غذایی خود اقدام نمایید.

 138. سلام.
  سلام آقای دکتر

  جواب آزمایش من به این شکل هست؟لطفا درصورت تفسیر سپاسگذارم
  منظور از grade ها چیه؟؟کدام عدد برای کدام یک از آنها مطلوبه؟؟
  4.5: Volume
  normal:Viscosity
  liquefaction time:30min
  7.4:PH
  sperm count:93 mill
  abnormalforms: 40%
  motility:61%
  non motiliti: 39
  gradei(monimall progress):19hpf
  gradeii(poor to fair activity):12hpf
  gradeiii(good activity):14hpf
  gradeiv(full activity): 16hpf
  epithelil cell:1-2 hpf
  %normal form; 60
  sperm atocyte:4-6 hpf
  r.b.c:0-1hpf
  wbc:3-5 hpf
  61%:motility
  93mill :countsperm

  • با عرض سلام اقای وحدت
   منظور از گرید بندی ها درجه حرکت اسپرم ها را بیان میکند و میزان نرمال ان نیز بستگی به هر ازمایشگاه دارد که معمولا در برگه ازمایش میتویسند.در ازمایش شما فقط مقداری عفونت دیده میشود که برای بررسی بیشتر باید با اورولوژیست مشورت نمایید.

 139. سلام…..
  جواب ازمایش من…
  Volum2
  Viscositynorm
  Wbc norm
  Concent 69mil
  Prof.motil 48%
  Norm .morpho 32%
  MSC 33
  Fsc 16.8
  SMI 184
  All sperm138
  Motil sperm 66mil
  Fund.sperm33mil
  ممنون اگه راهنماییم کنین
  یکبارم واریکوسلمو عمل کردم

  • با عرض سلام اقای جواد
   مقداری در حرکت سلولهای جنسی و مقداری هم در مورفولوژی (شکل شناسی)سلولها مشکل وجود دارد برای بررسی بیشتر و درمان به اورولوژیست مراجعه نمایید .در ضمن مصرف ویتامین ها و مکمل ها و تصحیح رژیم غذایی میتواند در بهبود ان کمک کننده باشد.

 140. سلام و عرض ادب خدمت شما معلمان عزیز
  از مطالب سایت استفاده کردم،خیلی ممنون
  سوالم اینه که:
  بعد اینکه عمل لقاح صورت گرفت،. در روزهای بعدی منی مرد نباید در واژن زن ریخته بشه؟
  مثلا اگر این کار در روزهای بعد از عمل لقاح صورت گرفت مشکلی ایجاد میشه؟ اگه ممکنه توضیح بدین که کار درست چیه؟
  اگه اشکال نداره،فقط مختص روزای اغازین بارداریه یا تا ماههای اخر هم اشکال نداره؟
  اسپرم های بعدی که وارد محفظه ی رحم میشن برای لقاح اولیه که شکل گرفته، مشکلی ایجاد نمیکنن؟
  و اینکه در روزهای آخر بارداری،امکان باردارشدن دوباره وجود دارد؟؟؟
  ممنون از لطفتون،خدانگهدارتون

  • با عرض سلام
   وارد شدن مایع منی بعد از لقاح تا پایان بارداری مشکلی را ایجاد نمیکند.

 141. سلام و خسته نباشید
  من پسری 25 ساله هستم و واریکوسل گرید 3 دارم و همین ماه عمل کردم
  میخواهم ازدواج کنم ولی میترسم مشکلی در بچه دارشدن داشته باشم
  آزمایش اسپرموگرام قبل عمل :
  volume 1

  ph 7.7

  viscosity mod

  sperm count(density ) 152.387

  progressive (a+b) 35%

  live ratio(a+b+c) 75%

  rapid progressive 8%

  none progressive(class C) 40%

  normal morphology 43%

  جواب منم بدین لطفا

 142. من پسری 25 ساله هستم و واریکوسل گرید 3 دارم و به تازگی عمل کردم
  آزمایش اسپرموگرام قبل عمل
  volume 1

  ph 7.7

  viscosity mod

  sperm count(density ) 152.387

  progressive (a+b) 35%

  live ratio(a+b+c) 75%

  rapid progressive 8%

  none progressive(class C) 40%

  normal morphology 43%
  آیا واریکوسل بعد عمل دوباره عود میکند؟
  ممنون میشم جواب بدین

  • با عرض سلام
   اقای محمد در ازمایش شما مقداری در شکل اسپرم ها مشکل وجود دارد .و اگر مسایلی که بعد از عمل و برای مراقبت ها به شما گفته اند رعایت کنید مسئله عود کم خواهد شد.

   • ببخشید دوباره سوال میپرسم اما میخواستم بدونم در آینده ممکنه نتونم بچه دار بشم؟
    واقعا نگرانم.ممنون میشم جواب بدید

 143. با سلام وخسته نباشید لطفا نظرتان رادرمورد ازمایشم بگویید
  volume3.0
  color-white-grey
  ph-7.8
  liquifaction-time-20
  viscosity-normal
  sperm coun/ml-L15 million/ml
  sperm coun/total 45million
  sperm motility total L31.4
  Class B 20
  Class A B L20
  class C 11.4
  class D H68.6
  class ABC L31.4
  normal morphology -L3
  abnormal morphology -H97
  amorph- 74
  double head- 2
  giant head- 1
  pin head- 8
  double tail -9
  coiled tail -5
  excess residual cytoplasm -6
  germinal cell 0-1
  درضمنا منظورازدرصد اسپرم های با حرکت سریع و پیشرونده کمتر از حدطبیعی است به چه معنی هست؟

  • با عرض سلام
   اقای داوود در حرکت اسپرم ها مشگکل وجود دارد که یکی از فاکتور های مهم جهت سلامت اسپرم ها است.مقداری ه در شکل شناسی اسپرم ها مشکلی وجود دارد بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 144. سلام لطفا ازمایش شوهرم رو برسی کنید بنظر شما چکار کنم
  ازمایش اول
  abstinece 3 3-5day
  collection/test time 15min 20min
  volume4.3 1.5ml
  appearance normal
  liquefaction normal
  viscosity normal
  PH 8.0 7.2
  WBC 1 1ml

  sperm concentration 9.0 15ml
  total Motility32 40%
  progressive Motility9.0 4%
  sperm normai Morphology 3 4%
  total sperm Number 38.7 39
  SMI 10 80
  MSC 2.9 6M
  FSC0.1 3M
  PMSC 0.8 5M
  VELOCITY 2 5mic

  ازمایش دوم بعد از مصرف قرص 3 ماه

  abstinece 3 3-5day
  collection/test time 15min 20min
  volume4.8 1.5ml
  appearance normal
  liquefaction normal
  viscosity normal
  PH 8.0 7.2
  WBC 1 1ml

  sperm concentration 21.7 15ml
  total Motility (pr+np) 52 40%
  progressive Motility(pr) 35 4%
  sperm normai Morphology 7 4%
  total sperm Number 104.2 39
  SMI 34 80
  MSC 11.3 6M
  FSC 1.3 3M
  PMSC 7.5 5M
  VELOCITY 8 5mic
  در ضمن سونوگرافی از بیضیه انجام شده و هیچ گونه مشکلی مشاهده نشده
  لطفا راهنمایی کنید.

 145. . با سلام.میشه لطفا آزمایش منو تفسیر کنید.دو ماهه برای بارداری اقدام کریم نشد.دکتر واریکوسل گرید دو تشخیص دادن.آیا احتیاج به عمل هست یا طبیعی بچه دار میشیم؟Volume 4
  Color milk
  yLiqufaction 30
  Agglutination few
  Viscosity norm
  Class a 12.2%
  Class b 30.6%
  Class c 32.7 %
  Class d 24.5%
  Count,m/ml 71
  Round cell m/ml 0
  Wbc 2-4
  Normal morphology 25%
  با تشکر

  • با عرض سلام
   اقای شبیر در ازمایش شما مقداری در اشکال نرمال اسپرم ها مشکل وجود دارد و مقداری هم عفونت دیده میشود بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 146. با سلام.من 26 سالمه.مجرد هستم.دکتر میگه واریس داری در حالی که سونوگرافی چیزی نشون نداد.اینم آزمایشم.لطفاً از نگرانی نجاتم بدید…
  volume……..3
  color…….Gray
  viscositi…….Normal
  PH……..Alkaline
  Total Sperm Count……..84,000,000
  Motile……..60
  Non motile……30
  Motilitysluggish…….10
  Morphology Normal……80
  Morphology Abnormal…….20
  W.B.C / Hpf……………………0-2
  R.B.C / Hpf………………0-1
  Epithelila Cell/ Hpf………..3-5

  • با عرض سلام
   اقای مهدی در ازمایش شما مشکلی مشاهده نشد.و معمولا وجود یا عدم وجود واریس در معاینه مشخص میشود.

   • با تشکر از دوستان خوبی که همچین فضایی رو ایجاد کردن.یعنی با توجه به اینکه من تا 3 سال دیگه تصمیم ازدواج ندارم،امکان داره با توجه به این آزمایش در آینده مشکلی برا بچه دار شدن داشته باشم؟؟!!

    • با عرض سلام
     اقای مهدی اگر مسایل مربوط به درمان و بررسی ها به موقع صورت پذیرد به امید خدا مشکلی پیش نمی اید.

 147. سلام . اگر امکانش هست لطفا راهنمایی بفرمایید
  26 ساله هستم و آزمایش اسپرم به صورت زیر هست
  Semin Analysis :
  Volume 2.5
  PH 7.9
  Sperm count 100
  Liquifaction time 20
  Motile 60
  Normal Form 60
  Viscosity Increased
  Motility :
  Grade I 10
  Grade II 30
  Grade III 50
  Grade IV 10
  W.B.C 10–12
  شرح حال :
  من داروهای ضد وسواس مصرف میکردم ( البته گاهی هرروز و گاهی یک خط در میون و گاهی هم مدت چند ماه قرصام رو ترک میکردم – به مدت 6 الی 7 سال درمان دارویی وسواس رو با همین وضعیتی که عرض کردم ادامه دادم ) ولی این اواخر 2.5 الی 3 ماه هست که کامل قطعشون کردم.مورد دیگه اینکه به باشگاه بدن سازی میرم و این اواخر تقریبا هر روز غروب میرم باشگاه و موقع آرمایش هم که صبح بوده میشه گفت مقداری خستگی داشتم.طی چند روز گذشته هم تنش عصبی زیادی داشتم بابت وسواس و حال روحیم زیاد خوب نبوده.
  +++++ سوال :
  1-اگر آزمایشم نرمال نیست ممکنه به خاطر دارو ها یا باشگاه بدنسازی و تمرین هرروزه باشه ؟
  2-اگر نرمال نیست در حدی هست که توانایی بچه دار شدن نداشته باشم یا قابل درمان هست ؟

  • با عرض سلام
   اقای کامبیز در ازمایش شما مورد مشکل داری دیده نمیشود بسیاری از فاکتور های مهم در حداقل میزان نرمال قرار گرفته اند که با مصرف ویتامین سی و روی و تصحیح رژیم غذایی میتوان انها را بهبود بخشید.ولی ترجیحا به خاطر عفونتی که در ازمایش شما وجود دارد با اورولوژیست مشورت نمایید.

   • سلام و تشکر بابت پاسخگویی.فکر نمیکردم به این زودی جواب داده بشه
    عکس آزمایشم رو براتون میگذارم لطفا رویت بفرمایید
    http://s4.picofile.com/file/8177352992/jlkaoipd.png
    بعضیها رو مثلا نوشته حالت نرمال More than 75% یا مثلا 65% که برای من هردو 60 هست و همونطور که در برگه آزمایش میبینید بعضی موارد low زده.
    به نظر شما
    1- کلا این آزمایش رو چطور بررسی میکنید ؟ خطری برای بچه دار شدن نیست ؟
    2- در مورد عفونت من – خودم – مشکوک به زگیل تناسلی هستم.آیا این عفونت میتونه ربطی به این قضیه داشته باشه ؟ یا نوع عفونت اسپرم برای چیزای دیگه هستند ؟

    • با عرض سلام
     اقای کامبیز با توجه به ازمایش ارسالی باید تحت نظر پزشک اورولوژیست قرار بگیرید تادرمانهای لازم انجام شود .در مورد عفونت هم به صورت جدی به دنبال درمان و تشخیص قطعی باشید.

     • لطفا این یکی راتایید کنید و راهنمایی کنید . قبلی را تایید نکنید یا اگر کردید خواهش میکنم پاک کنیدش :
      بله هرچند بعد ازآزمایش رفتم متخصص کلیه و مجاری ادراری ولی چشم بازم میرم … منتها تا بعد از تعطیلات اکثرا نیستند.تا اون موقع یه سوال داشتم…
      **توضیح : برای دونه های ریزی که مشاهده کردم پیش دکتر رفتم اونم چند تا.یکی میگه هست یکی میگه نیست یکی میگه احتمال اول و دومم فولیکول و یا منفذ چربی هست و زگیل تناسلی احتمال سوم هست.آخرشم نفهمیدیم و با اینکه بهشون گفتم در شرف ازدواج هستم هیچ کدوم برام آزمایشی ننوشتن تا اگر واقعا زگیل تناسلی هست نوع ویروس مشخص بشه و همسر آیندم واکسینه بشه
      ++++++ پرسش من : خارج از اینکه اصلا زگیل تناسلی دارم یا خیر سوال اینه که : زگیل تناسلی ربطی به عفونت در این آزمایش داره مگه ؟ یعنی ممکنه این عفونت برای اون باشه یا اینکه زگیل تناسلی صرفن یه بیماری پوستی هست و ربطی به این عفونت نداره و این عفونت برای چیزای دیگه ممکنه باشه ؟

     • باذ عرض سلام اقای کامبیز
      زگیل تناسلی نوعی عفونت ویروسی است که خود را به صورت تظاهرات پوستی نشان میدهد ولی میتواند هنگام انزال چه در ازمایش یا رابطه جنسی در مایع منی مشاهده شود.

 148. Sperm count 69
  Motility calass A (fast forward progression) 31.8
  Motility class B (slow forward progrssion) 32.5
  Motilitu class c(non-progressive motility) 29.9
  Motility class D(non-motile) 5.8
  A+B 64.3
  Morphology normal 55
  Head pathology 30
  Neck pathplogy 15
  Tail pathology 0
  Sample description liquefaction .min.at 37° 30
  Volume 3
  Color milky;opal
  Viscosity normal
  Ph 8
  WBCs/HPF 2-4
  RBCs/HPF occ

  • با عرض سلام
   اقای علی رضا در ازمایش شما از نظر مورفولوژی مقداری مشکل دیده میشود و مقداری هم عفونت در ازمایش شما مشهود است برای بررسی بیشتر و درمان به اورولوژیست مراجعه نمایید.

 149. با سلام لطفا تفسیر این آزمایش را برام بنویسید
  volume 4
  color greamy
  p h 7-8
  liquefaction time 30
  viscosity normal
  agglutination: none
  sperm count: 25
  motility: 45
  slow prog: 30
  non prog:15
  normal morphology: 8
  abnormal morphology: 92
  round cells: 3-5
  در ضمن 7 سال است که صاحب فرزند دوم نمی شویم و تا به حال همسرم به چندین پزشک و مرکز مراجعه کرده و همه آزمایشات و تصویر برداری ها از وی سالم بودن وی را نشان می دهد. با تشکر

  • با عرض سلام
   اقای رضا در ازمایش شما از نظر موروفولوژی سلو لها مشکل وجود دارد و برای بررسی بیشتر و در مان بهتر است با اورولوژیست مشورت نمایید.

 150. سلام من ازمایش اسپرم دادم میخوام بدونم برای بچه دار شدن اقذام میشه کرد یا نه. بعد از دو تا بچه سالم دو تا سقط داشتیم . volume;3
  viscosity:normal
  concentration:86*1000000
  motility:total 58%:G0:42%:G142%:G215%:G3:30%:G4:3%
  normal morhology:20%
  w.b.c:0-1
  Agg:+
  liquifaction timeکمتر از 20
  لطفا راهنمایی کنید . دکتر گفته باید دارو مصرف کنیم بخاطر مورفولوژی

  • با عرض سلام
   اقای عباس .همانطور که دکتر به شما گفتند مورفولوژی اسپرم ها مشکل دارد.و تحت نظر پزشک باید تحت درمان قرار بگیرید.

 151. باسلام وخسته نباشیدبه مسئول محترم سایت
  حسین هستم 23ساله رفتم سونوگرافی مشخص شدواریکوسل ندارم وازمایش اسپرم من به این صورت شده خواهشن راهنمایی کنید برای بهبودی مرسی ازلطف شما
  semen volume 9
  semen ph 8
  sperm count 6
  progressive 11.6
  motile 20.3
  round cell 0.2
  wbc 0.2
  normal morphology 35

  • با عرض سلام اقای حسین
   در ازمایش شما از لحاظ تعداد و مورفولوژی و حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد که باید تحت نظر اورولوژیست قرار بگیرید.

   • سلام راه های برای درمان وجود دارد یااگر درمان شود بازبه حالت اولیه بازمیگردد اخه من به دکتررفتم واسه من آمپول کوریونیک گونادوترفین وقرص پنتافیل داده میخوام بدونم تاثیرداره وبازبه حالت اولیه بازنمیگرده تشکرازلطف شما

    • با سلام اقای حسین
     در صورت ادامه درمان و مراعات مسائل مربوطه امکان عود بسیار کم خواهد بود.

     • باسلام
      میخواستم بدونم طبق نظر دکترم اگه 3ماه آمپول و قرصا استفاده کنم (هفته یکبارآمپول وهر12ساعت قرص استفاده میکنم)بهبود پیدا میکنم یا باید دوباره دارو مصرف کنم تااخریا هرموقع برای بارداری اقدام کنیم بازبایددارواستفاده کنم بعددراین مدت تغذیه بایدبه چه صورت باشه بعددراین 3ماه اقدام به بارداری کنیم ؟

     • با سلام با مصرف کامل دارو ها و اتمام دوره درمان امکان بهبودی به میزان بسیار زیاد وجود دارد.هر چه از غذاهای طبیعی تر و با کمترین میزان مواد نگهدارنده استفاده شود بهتر است.مصرف فست فود را به حداقل برسانید.

     • سلام وتشکر فراوان
      دراین 3 ماه اقدام به بارداری کنیم؟؟

     • با سلام اقای حسین
      در این مورد با پزشک معالج مشورت نمایید.

 152. سلام .وقتتون بخیر. بنده قبل از عقد با همسرم آزمایش اسپرم دادم و نتیجه این شد . لطفا بفرمایید بنده مشکلی دارم یا خیر ؟ البته شرایط تهییه نمونه بسیار سخت بود و حس میکنم انزال کامل صورت نگرفت. نتایج اینگونه است. راستش این دو تا واژه abnormal آخر نگرانم کرده . با تشکر
  volume = 0.6
  color = milky
  appearance= opalescent
  viscosity=normal
  liquefaction = 15min
  PH= 7.4
  count/ml = 5.000.000
  others = oligospermia 4-5(H.P.F
  OTHERS= abnormal in shape and motility

  • با عرض سلام
   به نظر میرسد در تعداد اسپرم ها مشکل وجود داشته باشد بهتر است برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 153. سلام لطفا ازمایش بنده را تفسیر کنید
  من دو سال پیش عمل واریکوسل انجام دادم الان گاهی احساس درد دارم در صورتی که قبلا نداشتم
  volum 9
  ph 8
  Count, mill/ml 23.462
  class a 0
  b 44
  C 20
  D 36
  Ejaculate volume, ml 9
  ejaculate sperm count, m: 211.158
  wbc 1-2
  Rbc 1-2
  Immature cells 1-2
  Epithelial cells 2-3
  Normal morphology 10
  Pathology 90
  البته در روز ازمایش سرماخوردگی نیز داشتم ایا تاثیر داره؟

  • با عرض سلام اقای محمد
   مقدار التهابی که در آزمایش شما مشاهده میشود میتواند مربوط به سرما خوردگی باشد هر چند باید بیشتر بررسی شود ولی در مورفولوژی سلولهای شما هم مشکل دیده میشود که بهتر است برای بررسی بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید در مورد دردی هم که دارید ممکن است دستورات بعد از عمل را به خوبی رعایت نکرده باشید بهتر است به پزشک مراجعه نمایید.

 154. سلام میشه آزمایش منو هم تفسیر کنید.با تشکر
  volume 3.2
  viscosity normal
  appearance normal
  w.b.c 4-6
  agglutination no
  immature germcell 6-8
  sperm count 32 milion/ml
  slow(b) 48%
  none(c) 22%
  immolite(d) 30%
  normal morphology 20%
  من قبلا واریکوسل دو طرفه داشتم در آبان 93 عمل لاپارسکوپی شدم میخواستم ببینم الان وضعیت اسپرمها به نرمال نزدیک شده؟

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما علاوه بر عفونت در مورفولوژی سلولها مشکل دیده میشود برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژ یست مشورت نمایید.

 155. سلام ممنون از سایت خوبتون لطفا ازمایش همسرمو تفسیر کنید خیلی ممنون.
  volume 4ml
  color &Appearance milky
  viscosity Normal
  Liquifaction 30min
  Ph 7.9
  Sperm Count (alive &dead) 11mil/ml
  Porogressive motility ++
  Motility 1 nd hr 45%
  Motility Class Class C
  Normal form 30%
  WBC 1-2
  RBC 0-1
  خاهشا زودتر جواب بدین.درضمن همسرم تحت نظر اورولوژیست هست.ممنون

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما در مورفولوژی سلولها و در تعداد اسپرم ها مشکل مشاهده میشود تحت نظر پزشک به در مان ادامه دهید.

 156. سلام اقای دکتر
  من خانمم pco داره بعد یک دوره درمان دکتر گفت شوهرت هم باید ازمایش بده
  روز آزمایش خیلی استرس داشتم و مایع منی که به ازمایشگاه ئادم نسبت به حالت عادی کم و آبکی بود
  نتایجی که دکتر واسم تو کارت نوشته عبارتند از:
  vol:2.2
  density:80
  motility:70,b=40,c=30
  abnormality:96
  wbc:3
  دکتر گفته ضعیفی ایا دارو باید مصرف کنم؟

  • با عرض سلام اقای حسن
   در ازمایش شما علاوه بر عفونت در مورفولوژی سلولها هم مشکل دیده میشود بهتر است طبق نظر پزشک به درمان بپردازید.

 157. با عرض سلام
  خسته نباشید من یه عمل واریکوسل داشتم و یک سال بعد از عمل ازمایش دادم که این نتیجه ان است ایا می توانم بچه دار شوم؟

  ph =8
  color = milky
  viscosite =sever high
  total sperm count = 65
  fast forward prograssion motility =0
  slow forward prograssion motility =5
  no prograssion motility = 50
  epithelial cells=2-4
  rbc=2-3
  wbc=14-16
  abnrmal morphology=35
  ph=8
  liquefaction=90 min
  appearance=opalescent

  • با عرض سلام اقای معین
   مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد وئ میزان زیادی هم عفونت دیده میشود بهتر است برای بررسی رو درمان بیشتر با ارولوژیست مشورت نمایید.در ضمن تصحیح رژیم غذایی و مصرف ویتامین ها و مکمل های لازم میتواند به بهبود اسپرم ها کمک کند.

 158. سلام خسته نباشید.میخاستم بپرسم ایا با تعداد اسپرم زیر 20میلیون امکان بارداری طبیعی وجود داره؟؟؟و اینکه هزینه تقریبی iui چقدره؟؟خواهش میکنم زودتر جواب بدین.من هر بار سوال پرسیدم جوابی ندیدیم……

  • با عغرض سلام اندیای عزیز
   میزان طبیعی اسپرم بهتر است بالای 30 باشد ولی برای بررسی بیشتر حتما ازمایش را به یک اورولوژیست نشان دهید.برای اطلاع از هزینه ها میتوانید با مرکز ناباروری رویان در شرق تهران تماس بگیرید.

 159. با سلام لطفا پس از مطاله آزمایش بنده رو راهنمایی کنید.35سالمه متاهلم
  volume: 3
  ph: 7.8
  color&appearance : milky
  viscosity : normal
  liquefaction time : 30
  sperm count : 40
  rapid progressive(class a% :15
  class b% : 20
  class a+b% : 35
  non progressive (class c% : 5
  live ratio ( cgass a+b+c% : 40
  class d% : 60
  leukocytes : 1-2
  erythrocytes : 0-1
  normal morphology% : 55

  ممنون

  • با عرض سلام اقای فرید
   مشکلی مشاهده نشد ولی برای بررسی بیشتر با یک اورولوژیست مشورت نمایید.

 160. سلام من سا ل قبل حدود یازده ماه پیشگیری نداشتم دراین مدت سه دوره کلومیفن مصرف کردم اندازه فولیکولام خوب بودند حدود20 ولی باردار نشدم در اون چند ماه ترشحی نداشتم ماه بعدش بدون مصرف دارو باردار شدم ولی متاسفانه در هفته نهم سقط کردم دکترا گفتن نارسایی کروموزم هست . سه ماه بعداز سقط جراحی کردم پولیپ داشتم باروش هیسترو سکوپی .بعدش یک دوره هم قرص لتراکس وآمپول hcg مصرف کردم .الان سه ماهه که پیشگیری ندارم ودرد وره ی تخمک گذاری اصلا ترشحی ندارم وخیلی نگرانم سی وهشت سالمه.من بایدچکار کنم لطفا راهنماییم کنید.

  • با عرض سلام
   بدون نگرانی و استرس به اقدام خود ادامه دهید کسب ارامش یکی از اصول مهم در باردار شدن است هنوز فرصت دارید برای بررسی بیشتر که مشکل دیگری وجود ندارد با ماما یا متخصص زنان مشورت نمایید و تحت نظر باشید.

 161. سلام

  لطفا در مورد آزمایش زیر نظر بدید،
  volume: 3Ml
  Viscosity: normal
  Agglutination: 0%
  PH: 7.5
  Liquefaction time: 30 min
  Appearance: Yellow
  Sperm Density: 65 Million/ml
  Total Density: 195 Million / Ejaculate
  Sperm Motility, Progressive: (7+53)%
  Sperm Motility, non progressive: 10%
  Sperm Motility, Immotile: 30%
  Sperm Motility, total motile (PR+NP): 70%
  Motile concentration: 40 Million/ml
  Morphology, Ideal forms: 1%
  Round cell, Leucocytes: 0 million/ml
  Round cell, Germinal cells: 0 million/ml

  مورفولوژی گویا پایین هست، درسته؟ آیا نیاز به درمان هست؟

  • با عرض سلام اقای مالکی
   بله در مورفولوژی سلول ها مشکل دید ه میشود که بهتر است برای درمان و بررسی بیشتر به اورولوژیست مراجعه فرمایید.

 162. سلام. ممنون میشم نظرتون در مورده این آزمایش بگید و اینکه آیا واریکوسل هست یا نه
  volume 2
  appearance milky
  Ph 7.5
  liquefaction time 20
  viscosity normal
  sperm count 5
  motility 20
  grade 1 : 15
  grade 2 : 5
  non motility 80
  abnormal form present 5%
  pin head present
  double tail present
  wbc 0-1
  rbc 0-1
  ep cell 1-2

  • با عرض سلام
   الی عزیز در ازمایشی که شما فرستادید مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد با تصحیح رژیم غذایی و مصرف مکمل ها و ویتامین ها ی لازم میتوان وضعیت اسپرم ها را بهبود بخشید.برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

 163. مرسی از راهنمایی میشه بگید کدوم میشه حرکت اسپرم؟؟ و اینکه همسر من الان 3 ماهه فولیک اسید و امگا 3 و مولتی ویتامین و ب6 میخوره و الان وضعیتش اینطوریه!! آیا ویتامین برای افزایش اسپرم فرق میکنه؟؟ و ضمنا دکتر براش سونوگرافی نوشته آیا ممکنه واریکوسل داشته باشه؟؟

  • با سلام خانم الی
   motility بیانگر حرکت اسپرم است .در سونو واریکوسل مشخص میشود .مصرف ویتامین سی و روی میتواند کمک کننده باشد.

 164. با سلام خواهش می کنم نظرتون راجب آزمایش من بدید :
  volume – 4
  color & appearance – milky
  Liquefaction- 30
  viscosity – normal
  ph – 7
  count – 61
  30%- .Progressive
  Motile Sperm Concentration – 34
  Normal Morphology- 72%
  Total sperm in sample – 183
  102- Total MSC in Sample
  WBC-

  • با سلام اقای هادی
   انچه که در ازمایش شما پیداست در حرکت اسپرم ها کمی مشکل وجمود دارد که باید تحت نظر اورولوژیست باشید در ضمن مکصرف ویتامین سی و روی را فراموش نکنید.

 165. با سلام من واریکوسل درجه 2 داشتم و سه سال پیش جراحی کردم و حالا فصد ازدواج دارم سه ماه پیش به دکتر مراجعه کردم و ازمایش اسپرم برام نوشت که خوب نبود و دکتر برام آمپول تجویز کرد و دوباره آزمایش دادم که در برگه اکثرا به جز دو مورد sperm density و motile sperms بقیه نرمال هستند آزمایشم به شرح زیر است ممنون میشم راهنماییم کنید چون دکتر معالج بنده فعلا خارج از کشور هستند وایا ممکن است در طول زمان و بعد از ازدواج وضعیتم بهتر بشه
  semen volume 4.5
  semen ph 7.5
  sperm density16.42
  motile sperms 57.14
  progressive sperms 53.06
  normal morphology 40

  • با سلام اقای امین
   در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد میتوانید تحت درمان باشید تصحیح رژیم غذایی و ویتامینها و مکمل هایی مثل ویتامین سی و روی نیز میتواند کمک کننده باشد.

 166. با سلام ماه اردیبهشت دکترمیخواد ما رو ای یو ای کنه لطفا میشه با تفسیر این ازمایش درصد موفقیت رو بگید خودم هیچ مشکلی ندارم خودم 25 ساله و همسرم 31 ساله هستند .در عرض یکسال کذشته اسپرم همسرم از1شده 8 میلیون.
  volume=4
  ph=7
  microscopic evalution
  sperm concentration6-8ml
  morphology
  normal=10
  abnormal=90
  motility
  rapid progression(a)=0
  slow progression(b)=15
  non-progression motility=15
  immotile(d)=70
  microscopic evalution after processing
  sperm concentration=4-6ml
  morphology
  normal 40
  motility
  rapid progression(a)=50
  با سپاس فراوان

  • با عرض سلام
   در ازمایش شما از لحاظ مورفولوژی و حرکت اسپرم ها مقداری کاهش وجود دارد برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید تا شانس موفقیت افزایش یابد.

 167. با سلام
  حدود چهار ساله ازدواج کردم نزدیک 3 ساله برا بارداری اقدام میکنیم یک بار سقط در 4 ماهگی و یک بار 1 ماهگی. همسرم مشکلی نداره دکتر برا من آزمایش اسپرم داد
  Volume 5
  ph 8
  Viscosity 4
  liquefaction time 30
  sperm count 58
  Normal form 60%
  Abnormal forms 40%
  Giant head 15%
  Juvenile sperm 13%
  Pin head 12%
  Non motile 55%
  Motility after 1hr 45%
  W.B.C 1-2
  R.B.C 0-1
  Germ cells/hpf 1-2
  Grade 1 15%
  Grade 2 23%
  Grade 3 5%
  Grade 4 2%
  درضمن به متخصص ارولوژی مراجعه کردم بعد از سونوگرافی گفتند واریکوسل سمت راست دارم
  گفت به عمل نیازی نیست و فقط مکمل غذایی داد
  آیا عمل واریکوسل تاثیری داره؟
  جواب سنوگرافی :
  وریدی های اطراف بیضه راست دیلاته بوده با مانور والسالوا قطر آنها به 3.3 میلیمتر افزایش می یابد
  در برسی با کالردالپر معکوس شدگی جهت جریان خون در وریدی های اطراف بیضه راست حین مانوروالسالوا 2.3 ثانبه قابل رویت است.
  ممنون میشم جواب بدین

  • با عرض سلام اقای پیمان
   در ازمایش شما مقداری در حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد که با مصرف ویتامین ها و مکمل ها میتوان انرا بهبود بخشید.و معمولاعمل واریکوسل اگر طبق نظر پزشک نیاز باشد 30 تا 50 درصد بهبود صورت میگیرد.ولی بهتر است برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژیست در تماس باشید.

 168. با سلام
  من و همسرم 28 ساله هستیم و دو سال پیش با یک بار نزدیکی بدون جلوگیری بچه دار شدیم.اما حدود هشت ماه قبل ایشون اوریون گرفتن که بیضه شون درگیر شد.حالا آزمایش اسپرم دادن و تعداد اسپرم کمتر از 1میلیون بود.آیا ما دیگه به روش طبیعی بچه دار نمیشیم؟ و اگه بخواهیم چندسال دیگه بچه دار شیم اقدام خاصی باید انجام شه.

 169. باسلام میخوام این ازمایش اسپرمو تفسیر کنید ممنون 3.5 volume
  Liquefaction time 30min
  Color&appearance milky
  viscosity normal
  ph 7.5
  normal form 90
  atypical morph 10
  w.b.c 1-2
  r.b.c 0-1
  epithelial cells few
  spermatocyte few
  total count 75
  motility 75
  progressive motility 35
  moderate motility 35
  slow motility 5
  non motile 25

 170. با سلام این ازمایش من هست
  Seminal Fluid 2
  Color & Apprarance Milky
  Viscosity Abnormal
  PH 7.6
  Liquifiction time 30
  Sperm Count Per ml 88
  Fast Motility 40
  LOW MOTHILTY 20
  NON MOTHILITY 40
  Abnormal Morphology 35
  W.B.C 3-4
  R.B.C 0-1
  Epithelial 1-2

  • با سلام اقای یاسر
   مقداری عفونت در ازمایش شما دیده میشود بهتر است برای بررسی و درمان بیشتر با اورولوژیست مشورت نمایید.

   • ممنون ایا این ازمایشات مانعی برای بارداری نشان میدهد؟ 7 ماه هست برای بارداری اقدام کردیم اما جواب نگرفتیم .همسرم سنو تخمدان دادن تنبلی تخمدان نشان داده .

    • با سلامن اقای یاسر
     معمولا افرادی که تنبلی تخمدان دارند باید تحت درمان قرار بگیرند و سپس سریعا اقدام به بارداری نمایند.

 171. ضمن سلام و قدر دانی از زحمات شما,
  لطفآ تفسیر خود از این آزمایش را بفرمایید :

  http://s6.picofile.com/file/8182128618/Scanned_at_4_12_2015_13_29_PM.jpg

  بنده واریکوسل خفیف سمت چپ دارم و یک جنین با ناهنجاری (مشکل قلبی ) داشتیم که قبل از تولد سقط انجام شد.
  آیا چیزی در آزمایش وجود دارد که نشان دهد عامل این ناهنجاری اسپرم بوده ؟
  اصلآ امکان بروز چنین مشکلی به واسطه مشکلی در اسپرم وجود دارد ؟

  تشکر فراوان

  • با سلام اقای محمد
   با توجه به ازمایش مربوطه مشکلی مشاهده نشد تشخیصز دقیق اینکه ناهنجاری جنین در اثر مشکل در اسپرم بوده یا نه منوط به انجام ازمایشات بسیار دقیق تر و تخصصی تر است.معمولا مشکل عدم تشکیل قلب یا مشکل قلبی جنین که منجر به سقط شود در واقع ناشی از عدم ترکیب درست کروموزوم ها در هنگام لقاح است.

   • ممنون از پاسخ شما
    تمامی آزمایشهای مربوطه از جمله کاریوتایپ انجام شد که همگی نرمال است
    آیا منظور شما از عدم ترکیب درست کروموزومها موردی به جز اختلالات کروموزومی است ؟
    احتمال وقوع مجدد به نظر شما چقدر می تواند باشد ؟

    • با سلام قطعا نمیتوان احتمال وقوع مجدد را پیش بینی کرد ولی معمولا جنین بعدی مشکلی نخواهد داشت.

 172. باسلام ما برای پسردار شدن اقدام کردیم خواهش می کنم با اینتیجه ازمایش اسپرم بنظر شما با رعایت رزیم غذایی و زمان تخمک گذاری امکان پسردار دن هست؟

  volum3.50
  viscosity abnormal
  ph 8
  normal morfology 70
  concentration 77.22
  class pr 32درصد
  np 10
  im 58
  pr+np=42

  • سلام فاطمه جان در ازمایش مشکلی وجود ندارد برای تعیین جنسیت هم یک مشاوره کامل و در ست باید انجام شود یکسری مسایل مثل تغذیه و شستشوی واژن و… اموزش داده میشود که با رعایت انها درصد زیادی بر احتمال پسر شدن افزوده میشود.

 173. با سلام خدمت شما
  من مجرد 30ساله هستم می خواستم نظر شما رو در مورد آزمایشم بدونم لازم به ذکر هستش که بیضه چپ من به خاطر ضربه از بین رفته
  volume:1.8
  ph:8
  color&appearance:milky
  viscosity:normal
  liquefaction time:30
  spearm count:55

  rapid progressiveA:20
  progressiveB:30
  progressiveA+B:50
  live ratio:60
  non motile D:40
  leukocytes:28-30
  Erythrocytes:2-3
  normal morphology:55

  • با سلام اقای امیر
   به نظر میرسد در حجم مقداری مشکل وجود دارد.خوردن ویتامین ها و مکمل ها مثل ویتامین سی و روی و تصحیح رژیم غذایی تو صیه میشود.

 174. با سلام
  این نتیجه آزمایش منه لطفا راهنمایی کنید.لازم بذکر است که من واریکسل داشته و عمل کردم این نتیجه بعد از عمل است.
  volume 4.4
  ph 8
  color milky
  liquifaction time 15
  viscosity normal
  motility 70
  sperm count 74
  abnormal morphology 40% abneck pinhead roundhead gianthead
  w.b.c. 3-4 /hpf
  rbc 0-1 /hpf
  quality grade b(fair
  comment good prograss motil less than 25%

  • با سلام
   مقداری عفونت در ازمایش شما مشاهده نمیشود بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 175. سلام.من واریکوسل گرید2 دارم.22 سالمه مجرد هستم.شغلمم طوریه که اکثرا سرپام. نتیجه آزمایش اسپرم:
  volume 3
  color : strow yellow
  liquefaction 30
  viscosity : high
  Ph 8
  spermatozoinet 1-3
  sperm count 62
  Abnormal Forms 25
  Motility 72
  fast 35
  Moderate 30
  slow 7
  non motile 28
  wbc 1-2

 176. با سلام
  جواب ازمایش اسپرمم رو امروز گرفتم دنبال اطلاعات بودم بابت تفسیرش استرس زیادی دارم اخه یکساله اقدام کردم برای بچه ولی بچه دار نشدیم ممنون میشم راهنمایم کنید
  volume 2.1
  color milky opaque
  viscosity increased
  liquifaction time 55
  ph 7.7
  sperm count 48.7
  abnormal forms 30
  EP cell 1-2
  grade I (non motile) 45
  grade II (fair motility) 20
  grade III (good motility) 25
  grade IV (full motility) 10
  WBC 2-3
  RBC 0-1
  سنم 32 ساله
  ممنون از راهنمایتون

  • با سلام اقای صابر
   در ازمایش شما مشکل خاصی مشاهده نشد مقداری عفونت وجود دارد که بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوژیست مشورت نمایید.

 177. با سلام
  این نتیجه آزمایش منه لطفا راهنمایی کنید..آیا مشکلی برای بارداری دیده میشه.
  volume 5.1
  appeareance milky
  viscosity normal
  liquefaction 20
  ph 7.7
  w.b.c 0-1
  epithelial cell —
  immature germcell 1-2
  sperm count 45.6
  quick 16.9
  slow 23.6
  none 25.7
  immotile 33.8
  normal 69.7

 178. با سلام
  من الان واریکسل گرید یک دارم و به نظر پزشک آزمایش اسپرموگرام انجام داده ام. می خواستم بدونم باید عمل بشم یا نه؟
  volume:3
  ph:alkaline
  colour:milky
  viscosity:normal
  liquefaction time:45 min
  sperm count:97.000.000
  motile:60%
  active:45%
  sluggish:15%
  non-motile:40%
  normal shape:50%
  wbc:2-3
  rbc:1-2
  ممنون

  • با سلام اقای میلاد
   در ازمایش شما مقداری عفونت دیده میشود در مورد اینکه احتیاج به عمل دارد یا نه در معاینه تشخیص نهایی داده میشود.در این مورد با اورولوزیست مشورت نمایید.

 179. با سلام
  نتیجه آزمایش آخر من که مربوط به سه ماه قبل است به صورت زیر میباشد: احتمالا الان کمی بهتر شده باشد. لطفا نظرتان را بفرمایید که مشکل من درچه حدی است؟ باید چکار کنم؟
  سن:31
  2سال تحت درمان
  viscosity: normal
  agglu.:normal
  volume: 1.5
  WBC:2
  TOT MOTILITY:65
  Progressive:45
  immotile:35
  non Progressive:35
  CONCENTRATION:80 MILION/ML
  TOTAL COUNT:120MILION
  TOTAL ABNORMALITY:94
  HEAD:94
  NECK:18
  TAIL: 10
  IMMATURE:6

  میشه بنده رو راهنمایی بفرمایید؟ دکتر ها (از روی دلسوزی یا ملاحظات شغلی) جواب مشخصی نمیدهند.

 180. با سلام
  مرد 40 ساله هستم-مجرد هستم-واریکوسل بیضه دارم اولین آزمایش اسپرم کانت 10 میلیون اسپرم سالم را نشان داد بعد درمان واریکوسل امکان افزایش کانت به بالای 20 میلیون اسپرم سالم چقدر است؟

  • با سلام اقای رامین
   حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد احتمال بهبود بعد از عمل واریکوسل وجود دارد.

 181. سلام چطوری میتونم سوالمو مطرح کنم.ممنون

 182. با سلام وخسته نباشید
  من مرد 35 ساله و متاهل هستم ودارای یک فرزند دختر می باشم .چهار ماه پیش به علت واریکوسل خفیف مورد عمل جراحی قرار گرفتم و داروی ال-کارنیتین روزی دو عدد مصرف می کنم لطفا آزمایش زیر را برای من تفسیر کنید
  volume:2.5
  viscosity:4
  sperm count:59
  normal form:70
  no motile:50
  moltility after 1hr:50
  w.b.c:0-1
  grade1:15
  grade2:20
  grade3:10
  grade4:5
  با تشکر

 183. متشکر از جوابی که دادید اما میخواهم بدانم که چقدر طول میکشد تا امکان باروری به وجود بیاید . در حال حاضر دکتر به من vitaminE,ZINC PLUS, SELENIUM , و کلومیفین داده اند.
  تشخیص دکتر به نظر شما درست بوده و طول درمان چقدر است؟
  نیاز به IUI یا IVF هست؟
  با توجه به هزینه ها بالای این اعمال چقدر توصیه میشوند؟

  • با سلام اقاقی قاسم
   میزان و طول مدت جواب دهی بستگی به چروسه درمان دارد در صورت درمان مناسب شاید نیازی به روشهای کمک باروری نباشد.

 184. با سلام
  مرد 40 ساله هستم-مجرد هستم-واریکوسل بیضه دارم اولین آزمایش اسپرم کانت 10 میلیون اسپرم سالم را نشان داد بعد درمان واریکوسل امکان افزایش کانت به بالای 20 میلیون اسپرم سالم چقدر است؟

  پاسخ شما :
  با سلام اقای رامین
  حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد احتمال بهبود بعد از عمل واریکوسل وجود دارد.
  سوال دوم :
  اگر این نتایج به آزمایش اول مربوط باشند و کم کاری بیضه ها با قرص تقویت در حال درمان باشد در کانت دوم (قبل و بعد درمان واریکوسل)جقدر احتمال شمارش بالای 20میلیون وجود دارد؟ در صورت نرسیدن کانت به 20 میلیون آیا باید به مراکز ناباروری مراجعه نمود؟

  • با سلام
   امکان باروری در این صورت کمتر خواهد شد و شاید احتیاج به روشهای کمک باروری باشد.

 185. سلام ج ازمایش همسر من حدود 2 هفته پیش انجام داده 33 سال سن شونه و ازمایش رو در منزل با تحریک مصنوعی انجام دادنمقدار گلبول سفید بالاس اما پزشک معالج گفتند مشکلی نیس و ویتامین تجویز کردن ضمن اینکه جواب ویسکوزیته برام خیلی نامفهوم بود
  volume 2
  color&apperance:milky
  liquefaction : 20
  viscosity : poor
  ph :8
  spermcount :22000000
  abnormalmorphology : 10
  motility :80
  forward progression : +2
  wbc :15-20
  rbc : 1-2
  epithelial cells : 1-3
  bacteria : few
  tmfs :31.680.000
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • با سلام خانم زهرا
   مشکلی دیده نمیشود به مصرف ویتامین ها ادامه دهید.

   • سلام ممنون از پاسخ گوییتون جواب را برای سایت های دیگری هم فرستاده بودم این سایت تنها سیتی بود که پاسخ گوی سوالم بود
    امید که در تمام مراحل زندگی موفق و پایدار باشید

 186. باسلام آزمایش من به شرح ذیل است چگونه ارزیابی مینمایید
  Volume 6.8
  Color &appear milky-turbid
  Viscosity high viscid
  Ph 8
  Liquification 22
  Cont per ml 47
  1-Motility 85
  Grade1 5
  Grade2 15
  Grade3 20
  Grade4 60
  2-non motility 15
  Marphology
  Normal 7
  Spermatid 5
  Pin-head 2
  Giant-head 3
  Acute tapering 2
  Amorphous from 10
  Double head 3
  Double tail 2
  Constricted head 3
  Wbc 1-2
  Rbc 1-2
  Epi cells 1-3
  باتشکر وافر

  • با سلام اقای حامد
   مقداری در حرکت اسپرم ها و مقداری هم در شکل شناسی سلولها مشکل وجود دارد برای بررسی و در مان بیشتر با اورولوزیست مشورت نمایید.

 187. باسلام-من وشوهرم هردو 34 سال داریم.8سال ازدواج کردیم و 3 سال اقدام کردیم،بعد از 3 سال من از قرص و آمپول hcg استفاده کردم و پارسال حامله شدم و بعد یک ماه و نیم بدون زدن قلب مجبور به سقط شدم وگفتن از اسپرم ضعیف بوده رفتیم شوهرم آزمایش دادیم جواب این بود:
  93/10/13

  Viscosity normal
  Color milky
  Semen volom 4 a rapid progressive 1.1
  Semen ph 8 b slow progressive 10.5
  Sperm density 16.522 c none progressive 23.2
  Progressive(A+B) 11.6 d lmmotile 65.3
  Motile (A+B+C) 34.7
  Round cell 0
  Wbc normal
  Normal morphology %35
  به دکتر مراجعه کردیم و قرص پنتوکسی فیلین و کلومیفن و اسید فولیک تجویز کرد بعد از مصرف در تاریخهای بعد آز دادیم جوابها این بودند:

  93/12/2
  Viscosity normal
  Color milky
  Semen volom 2.5 a rapid progressive 2.1
  Semen ph 8 b slow progressive 6.1
  Sperm density 93.521 c none progressive 17.2
  Progressive(A+B) 8.1 d lmmotile 74.7
  Motile (A+B+C) 25.3
  Round cell 1.031
  Wbc normal
  Normal morphology %55

  94/1/23
  Viscosity normal
  Color milky
  Semen volom 3.5 a rapid progressive 2.7
  Semen ph 8 b slow progressive 3.5
  Sperm density 29.112 c none progressive 8.8
  Progressive(A+B) 6.2 d lmmotile 85
  Motile (A+B+C) 15
  Round cell 1.031
  Wbc normal
  Normal morphology %50
  احساس میکنم تغییر خاصی نکرده.فکر کنم بدتر هم شده،لطفا آزمایشات رو تفسیر کنین و مشکلمون رو بگین و راهنمایی کنین که چیکار کنیم.،یا اصلا این قرصها بدرد میخوره؟یا باید چیز دیگه مصرف کنیم؟آخه دیگه سنمون هم رفته بالا و امید کمتر میشه و نگرانیمون زیاد شده.ممنونم از لطفتون

  • با سلام
   در شکل شناسی اسپرم ها مشکل دیده میشود.در این مورد باید با اورولوزیست مشورت نمایید.

 188. البته بگم که در عید شوهرم داروهاش رو درست استفاده نکرده و قرص ویتامین ث هم جز قرصاش بود و رژیم غذایی بهتری و مقویتری هم استفاده میکنیم.اگه مشکلی هست لطفا بگین که سریعتر رفعش کنیم و اینکه مشکل خفیفه یا شدید؟ممکنه با دارو خوب بشه؟اگه خفیفه آیا با iui امکان داره مشکلمون حل بیشه؟
  ممنونم

  • با سلام مخانم الهام
   معمولا بعد از اتمام دوره درمان مجددا ازمایش نوشته میشود و مرحله بعد درمان یا اقدام بستگی به جواب ازمایش مربوطه دارد.

 189. با سلام
  ممنون از جوابتون و مخصوصا از سرعت بررسی و جواب دادنتون
  ببخشید من باز سوال میکنم،من درست متوجه نشدم،ما پیش دکتر مردان میریم،ایا با اورولوژیست فرق داره؟ ما باید دکترمون رو عوض کنیم؟وآیا این داروها موثر هستن یا داریم وقتمون رو تلف میکنیم؟و اینکه مشکل ما حاد هست؟حل شدنی هست؟سرعت و حرکت اسپرم با اینکه شما فرمودین فرق داره؟
  لطفا دقیق تر جواب بدین ممنون میشم،خیلی خیلی لطف میکنین

  • با سلام الهام جان
   دکتر مردان همان اورولوزیست میباشد اگر به درمان ادامه دهید و طبق نظر ایشان پیش بروید به امید خدا مشکلی پیش نمی اید.مشکل مورفولوزی سلولها مسئله قابل در مانی است تصحیح رزیم غذایی و مصرف ویتامین ها و مکمل ها مثل ویتامین سی و روی هم میتواند کمک کننده باشد.

 190. با سلام. 34 سالمه .حدود 7 ماهه اقدام به بچه دار شدن کردیم . جواب آز اسپرم مربوط به 3 ماه قبله. در سه ماه گذشته تاموکسیفن 10 و ویتامین c مصرف کردم . و مجددا: به دکتر رفته و اینبار هم تاموکسیفن با ویتامین e تجویز کرده. لطفا” راهنمایی کنید با انجام همین پروسه می تونیم بطور طبیعی بچه دار بشیم. سپاسگذارم.
  Volome 5.5
  color : milky
  Appearance:Opalescent
  Licufaction: 30
  Viscosity:moderate
  P.H: 7.4
  Abnormal Morphology: 40
  Motility 1hr: 60
  Motility 2hrs: 65
  W.B.C: 1-2
  R.B.C: 0-1
  Epithelial Cells: 0-1
  Forward Motility Grade 1: 40
  Forward Motility Grade 2 : 25
  Forward Motility Grade 3: 20
  Forward Motility Grade 4: 15
  (+Aggregated Sperm: Positive(1
  Sperm Count(density: 79
  Total Sperm Count: 434.5

  • با سلام اقای محمد
   در ازمایش شما از نظر شکل شناسی و کمی هم حرکت اسپرم مشکل وجود دارد .با ادامه رونذ ذرمان مشکلی به امید خدا پیش نخواهد امد.

 191. با سلام.من 27 سالمه.لطفاً نظرتون رو در مورد آزمایشم بگید.خیلی نگرانم چون هنوز مجرد هستم
  volume………..7
  color & appearance…….Gray
  viscositi……..normal
  PH………..Alkaline
  Normal Morphology……75
  count per ml……….67.57
  %Motility……….56.27
  sluggish……….1.46%
  Non motile………..42.27%
  wbc/HPF……….0-1
  Rbc/HPF……………0-1
  Liquefaction time………..30min
  Epithelial…………………0-1

  • با سلام اقای مهدی
   مقداری در حرکت اسپرم ها کاهش دیده میشود.با پزشک مشورت نمایید.

   • آقای دکتر با عرض معذرت، من الان از پیش دکتر میام.دکتر گفتن که شما هیچ مشکلی ندارید و خیالت راحت باشه. از اون طرف یه دکتر دیگه گفت که باید عمل شین. ولی دکتری که امروز رفتم از بهترین دکترای شیراز هست.به نظر شما با توجه به اینکه الان مجرد هستم نیاز به پیگیری بیشتر هست؟؟

    • با سلام اقای مهدی
     بد نیست که پیگیر باشید و زودتر اقدامات لازم برای درمان را انجام دهید.

 192. با سلام احترام
  لطفا در تفسیر آزمایش زیر و جهت درمان راهنمایی فرمایید. قابل ذکر است تعداد اسپرم نسبت به آزمایش قبلی از ۹۰ میلیون به ۴۰ میلیون کاهش پیدا کرده است. اما تحرک آن ۱۷ درصد افزایش داسته است.
  A. 22.70
  B. 14.11
  C. 10.43
  D. 52.76
  Normal form. 40
  W.b.c. 1-2
  مصرف دخانیات چه مقدار تاثیر بر تعداد و تحرک اسپرم دارد؟
  با تشکر فراوان از زحمات شما

  • با سلام اقای رضایی
   مصرف دخانیات بع مقدار زیادی بر روی سلامت اسپرم تاثیر منفی میگذارد.

   • ضمن تشکر از پاسخ شما
    خواهشمند است در صورت امکان به سوالات زیر هم پاسخ دهید
    به چه دلیل تعداد اسپرم از ۹۰ میلیون به ۴۰ میلیون کاهش پیدا می کد و ممکن است کاهش بیشتری هم داشته باشد؟
    چه مدت پس از ترک دخانیات سلامت اسپرم بهبود می یابد و به چه میزانی؟
    سپاس

    • با سلان اقای رضایی
     در واقع مدتی طول میکشد تا اسپرم ها حالت نرمال بگیرند در ضمن حتما باید تحت نطر اورولوزیست تحت درمان باشید

 193. سلام لطفا آزمايش زير رو واسم تفسيرکنيدوراه سريع تر باردارشدن ودرمان رو بفرماييد.ضمنا همسرم سونو دادند و واريکوسل نداشت.
  Semen volume 4.00
  Semen ph 7.40
  Sperm count 1.81
  motile sperm 11.11
  progressive sperm 5.56
  round cell 0.45
  normal morphology 60.00
  و از نظر speed assesment
  A 0 00
  B 5.56
  C 5.56
  D 88.89
  ممنون ميشم زودتر پاسخ وراهنمايي تون رو بگيرم

  • با سلام خانم زینب
   در ازمایش مشکلاتی دیده میشود از قبیل کاهش در تعداد اسپرم ها و حرکت انها .بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با پزشک اورولوزیست مشورت نمایید.

 194. سلام خسته نباشید.جواب آزمایش همسر من رو هم میشه تفسیر کنین؟ممنون
  volume 4.5
  ph8
  viscosity 4
  liquefecation time 30
  sperm count 57mil/lm
  normal form70%
  abnormal form 30%
  non motil 50%
  motility after 1 hr 50%
  w.b.c 0-1
  r.b.c 0-1
  grade1 12
  grade2 18
  grade3 12
  grade4 8
  این جواب نرماله؟

  • با سلام مهسا جان
   مقداری در حرکت اسپرم ها کاهش وجود دارد که برای بررسی و ذرمان ببیشتر بهتر است با اورولوزیست مشورت نمایید.مصرف مکمل ها و ویتامین ها مثل ویتامین سی و روی و تصحیح رزیم غذایی میتواند کمک کننده باشد.

 195. Volume:2
  Color:milky
  Viscisity:mod
  Ph:7.2
  Count:۲۸.۹۰۶
  Rapid progressive:20.8%
  progressive:32.5%
  total progressive:53.3%
  non progressive:44.2%
  live ratio:97.5%
  None motile:2.5%
  Normal morphology:60%
  Abnormal morphology:40%
  جناب آقای دکتر الان یکسال میشود که ما قصد بچه دار شدن داریم ، البته یکبار خانم من باردار شد که متاسفانه سقط شد . آزمایشات هورمون اینجانب هم نرمال هست و البته واریکوسل خفیف هم دارم

  • با سلام اقای بزاز
   مشکلی مشاهده نشد.

   • تشکر آقای دکتر از اینکه زود جواب دادید خداوند شما راخیر دهد.. باورم نمیشد که اینقدر سریع جواب دهید.
    آیا باتوجه به این آزمایش زمانبندی جهت نزدیکی مهم هست؟

    • با سلام
     تعداد نزدیکی بشتر باشد بهتر است و ارجح تر اینکه درزمان های تخمک گذاری صورت گیرد.

 196. تشکرازپاسخگویی جنابعالی آیا راه درمان برای حرکت اسپرم وشکل شناسی سلول وجوددارد یاخیر
  باتشکر مجدد
  حامدصالحی

  • با سلام اقای صالحی
   باید تحت درمان زیر نظر اورولوزیست باشید.در ضمن مصرف ویتامین سی و مکمل روی کنار گذاشتن دخانیات و تصحیح رزیم غذایی کمک کننده است.

 197. با سلام احترام
  لطفا در تفسیر آزمایش زیر و جهت درمان راهنمایی فرمایید. مدت چهار سال هست که بچه دار نمیشیم.
  5.00 :(semen volume(ml
  semen ph: 7.60
  sperm density(mill/ml): 56.19
  motlite sperms(%): 77.24
  progressive sperm(%): 74.25
  round cell(mill/ml): 0.33
  normal morphologhy(%): 70.00

  liquefaction: 30 min at 37.0C
  color and smell: oyster white, millet
  viscidity:normal
  agglutination: none
  aggregation:none

  speed assesment
  A 28.73%
  B 45.52%
  C 2.99%
  D 22.76%
  VCL 25.72
  VSL 14.26
  VAP 17.26
  MAD 29.53
  ALH 1.11
  BCF 0.90
  LIN 44.85
  WOB 53.73
  STR 63.83
  normal morphology 70
  abnormal morphology 30

 198. با سلام و خسته نباشید خدمت شما دکتر عزیز
  نتیجه آزمایش اسپرموگرام همسرم رو لطفا تفسیر کنید آیا مشکلی دارد؟ در ضمن یک بار هم سقط داشتم،مرسی
  Volume : 5
  Color : normal
  Viscosity : normal
  Liquefaction : normal
  PH: 7/7
  Total sperm count: 51
  Alive: 75
  Fast forward motility ( class a) : 20
  Slow forward motility ( class b) : 30
  No forward motility ( class c) : 25
  Normal morphology : 60
  WBC: 0-1
  RBC: 0-1
  Epithelial cells: 0-1

 199. سلام.
  ببخشید میشه آزمایش منم برام توضیح بدید. دکتر میگه خوبه ولی با آزمایش قبلیم که چک کردم این آزمایشم خیلی از عدد ها پایین امدن
  ممنون میشم.

  duration of abstinence……… 3
  coll./test time………. 120
  volume………. 2.0
  ph……… 8
  concentration(cont)……….. 16
  motility(grad A&B)…….21
  normal morphology……….. 17
  motil sperm concent.(MSC)…….3.3
  functional sperm conc(FSC)……1.6
  sperm motility index(SMI)…..54

  • با سلام اقای مهران
   با توجه به ازمایش شما تعدادی از ایندکس ها مثل حرکت اسپرم ها و اشکال نرمال دچار کاعش هستند بهتر است با پزشک دیگر هم تماس بگیرید.

 200. با سلام
  من و همسرم 34ساله هستیم و نزدیک به 11 سال از ادواج مان میگذرد تصمیم جهت فرزند دارشدن گرفتیم ،که پس ازمراجعه به متخصص ارولوژیست وناباروری به تشخیص واریکوسل ونیز انجام آزمایش اسپرم سوق دادند خواهشمند است نتیجه آزمایش رابررسی کنید :تشکر

  volume……..4
  ph………7.5
  count…….14
  Motility………19
  Normal Morphology……..17
  MSC…..2.6
  FSC………1.3
  SMI……48
  Total sperm concentration……..56
  Total Motile sperm……..10.4
  Total Functtional sperm………5.20
  wbc……1-2
  RBC……2-4
  Epith.cells…….. 1-2
  Manual sperm Count……..34000000

  • با سلام اقای امین
   در ارمایش شما هم حرکت اسپرم ها و همدر تعداد اشکال نرمال کاهش دیده میشود.لطفا جهت بررسی بیشتر و درمان تحت نظر باشید.

 201. با سلام
  از راههای دادن اسپرم فرمودید: استمنا، آمیزش منقطع و کاندوم مخصوص است … سوالم : آمیزش منقطع چگونه است، در منزل انجام گیرد یا در درمانگاه؟
  ممنونم اگر سریع پاسخ دهید…
  با تشکر

  • مرکز رویان

   با سلام
   امیزش منقطع در منزل انجام میگیرد به این صورت که مایع منی به جای اینکه داخل وازن ریخته شود در ظرف مخصوصی که از قبل از ازمایشگاه گرزفته اید ریخته میشود.و در عرض ۱۰ تا ۲۰ دقیقه نمونه را به ازمایشگاه تحویل دهید.

 202. با سلام و تشکر از شما
  خواهش میکنم نتیجه آزمایش منو تفسیر بفرمایید
  Volume….4.6 ml
  Color….gray
  Viscosity…. High
  Liquefaction time….>40 min
  Ph………8.2
  Count…….79 mil/ml
  Normal form…….35%
  Abnormal form…….45%
  Round form……20%
  WBC……..10-20
  RBC………3-4
  Epithelial cell…..2-3
  Mobil…….40%
  Semimobil…..30%
  Immobil…….30%
  لطفا بفرمایید با این نتیجه امکان بارداری هست؟

  • مرکز رویان

   با سلام اقای سعید
   در مورفولوز اسپرم ها ضعف وجود دارد و در ضمن مقدار زیادی عفونت در از مایش شما مشاهده گردید برای بررسی و درمان بیشتر با پزشک متخصص مشورت نمایید.

 203. سلام خسته نباشید
  میشه نتیجه اینم رو هم بگین
  volume 6
  color milky
  liquefaction 35
  viscosity normal
  ph 7.5
  sperm count 45
  normal morphology 60
  abnormal forms 40
  quick progressive 40
  slowprogressive 15
  non progressive15
  non motile 30
  w.b.c/h.p.f 0-1
  r.b.c/h.p.f 0-1
  ep cells/h.p.f 0-1

 204. با سلام و احترام
  ممنون میشم اگه نتیجه ی آزمایش همسرم رو برام تفسیر کنید
  Motility(a+b+c 3.7
  Msc 2.6
  pmsc a 0.9
  pmsc b 0.2
  Fsc 0.4
  Velocity 4
  smi 15
  all sperm 284.8
  Motile sperm a+b+ c 10.4
  prog.motile sperm a+b 4.4
  functional sperm 1.6

  • مرکز رویان

   با سلام فاطمه جان
   در ازمایش شما از لحاظ حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی بیشتر با پزشک متخصص مشورت نمایید.

 205. من همون فاطمه هستم
  میخاستم یه قیمت به سوال قبلی اضافه کنم
  من چهاردهمین روز بعد از شرول پریودم زیر دلم درد میگیره،به نظرم بدای آزاد کردن تخمکه. آیا لازمه برم سونوگرافی واژینال برای تخمک بدم؟؟
  ممنون میشم اگه هردو سوالم رو پاسخ بدید

  • مرکز رویان

   با سلام فاطمه جان
   همانطور که گفتید دل درد های وسط سیکل میتواند نشانه تخمکذاری باشد. ولی اگر میخواهید خیالتان کاملا از این بابت راحت باشد میتوانید سونو دهید ولی اگر مشکلی در روند پریود ها ندارید مسئله ای نیست.

 206. من واقعا شرمندتون هستم
  سوال اولم رو کاملترش کردم
  ممنونم اگه راهنماییم کنید
  با سلام و احترام
  ممنون میشم اگه نتیجه ی آزمایش همسرم رو برام تفسیر کنید
  Motility(a+b+c 3.7
  Msc 2.6
  pmsc a 0.9
  pmsc b 0.2
  Fsc 0.4
  Velocity 4
  smi 15
  all sperm 284.8
  Motile sperm a+b+ c 10.4
  prog.motile sperm a+b 4.4
  functional sperm 1.۶
  Normal forms 15%
  Head defects 51%
  Neck/midpiece 10%
  Tail defects 8%
  Cytoplasmic droplets 0%
  Pinheads 16%
  Fructoes 25
  از توجهتون سپاسگزارم

  • مرکز رویان

   با سلام فاطمه جان
   در ازمایش شما هم از لحاظ میزان حرکت و هم در شکل و فرم سلولها مشکل و کاهش وجود دارد لذا برای ددرمان با پزشک متخصص مشورت نمایید.

 207. آزمایش اسپرم رو ما بعد از هفت روز که نزدیکی نداشتیم دادیم
  این تاثیر بدی روی آزمایش نگذاشته؟؟

  • مرکز رویان

   با سلام خانم فاطمه
   بهترین حالت ۳ تا ۵ روز بعد است ولی این مدت هم مشکلی ایجاد نمیکند.

 208. با سلام مجدد
  من صادق هستم که پنجشنبه قبل، براتون به پیام گذاشتم
  ممنون میشم جواب آزمایش منو که مجددا در زیر آوردم رو ببینید و در خصوص جواب سوال هام و جواب آزمایش، منو راهنمایی کنین

  “”نظر شما در انتظار بررسی مدیر است.
  با سلام
  من 35 سال دارم و حدود 14 سال به دلیل داشتن کولیت السروز، قرص سولفاسالازین استفاده می کردم. آبان سال قبل تست اسپرم دادم و هیچ اسپرمی وجود نداشت. از آن زمان به بعد، قرص را قطع کرده ام و در نمونه دیروز که به نظر حدود 3 روز و نصفی از زمان انزال قبل، فاصله داشت، نتایج آزمایشگاه به شرح زیر بوده است:
  vol 2.1ml
  color milky
  liquefaction 30
  viscosity normal
  pH 7.2
  Total sperm 2.9 m/ml
  Abnormal mor. 30%
  wbc 10-15
  rbc 1-2
  ephitical cells 1-2
  fast forward motility (a) 50
  slow forward motility(b) 50
  motility 50
  با توجه به زمان نمونه گیری، آیا اگر دیرتر آزمایش می دادم، مثلا بعد از 5 روز، تاثیر قابل توجهی در تعداد اسپرم ها داشت؟
  و اینکه آیا این احتمال وجود دارد که تا سه ماه دیگر، تعداد اسپرم ها به تعداد نرمال برسد؟
  ممنون میشم اگر منو راهنمایی کنین””

  • مرکز رویان

   با سلام اقای صادق
   موت زمان لازم برای دادن ازمایش بین ۳ تا ۵ رورز بعد از اخرین انزال است .اگر در ازمایش قبلی شما هیچ اسپرمی یافت نشده بود به نظر میرسد در این ازمایش بهتر شده است پیشنهاد میشود اول اینکه برای مشورت بیشتر با یک پزشک متخصص صحبت کنید مصرف ویتامین سی و روی را در برنامه خود بگنجانید.بعد از ۳ ماه هم برای دادن ازمایش مجدد اقدام کنید.

 209. باسلام.ممنون از سایت خوبتون. این آزمایش اسپرم شوهرمه لطفا تفسیر کنید ضمنا من قصد بارداری دارم با این آزمایش با توجه به اینکه سنم 35 ساله چه اقدامی میتونم انجام بدم ؟؟؟
  Ccount 20 milion
  total count 30milion
  Grad A&B0
  GradC10%
  GradD90%
  Abnormal98%
  Head60%
  Neck30%
  Tail10%
  Immature3-4
  Epithelial0-1
  Round cell3-4

  • مرکز رویان

   با سلام خانم مهتاب
   در ازمایشی که فرستادید از لحاظ اشکال سالم اسپرم ها مشکل وجود دارد که بهتر است تحت درمان قرار بگیرد برای اقدام به بارداری هم بهتر است شما هم ازمایشات . هم سونوی قبل از بارداری بدهید تا مطمئن شوید مشکلی وجود ندارد.

 210. میخواستم ببینم وضعیتش چطوره
  با تشکر
  Motility
  Class A % 57.6
  Class B % 17.6
  Class C % 21.3
  Class D % 3.5
  A+B % 75.2
  A+B+C 96.5
  Concentration m/ml 96
  White blood cells m/ml 0
  Immature germ cells m/ml 0
  Round cells m/ml 0
  Morphology
  Sperm analysed 40
  Norm % 20
  Neck pathology % 27
  Tail pathology % 66.7
  Tzi 1.5
  Sample description
  Liquefaction ,min 30
  Volume ml 7
  Agglutination none
  Aggregation none
  Smell fishy
  Color milky
  Viscosity normal , ph 8

  • مرکز رویان

   با سلام اقای رضا
   در ازمایش شما از لحاظ شکل شناسی اسپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی و درمان بیشتر با اورلوزیست مشورت نمایید.

 211. ارش ورزشکار

  سلام. اقای دکتر اگه میشه نظرتون درباره ازمایش بنده رو هم بگید. من ورزشکارم و از استروییدهای انابولیک(وینسترول ) استفاده کردم. این ازمایشم دو ماه و نیم بعداز پایان دورم گرفتم. 9 امپول یک میل استفاده کردم فقط. فقط یکبار ازمایش رو انجام دادم . ولی خیلی بده. همه شرایط ازمایش رو هم به درستی انجام دادم. لطفا راهنمایی کنید .
  abstinence …3d
  coll./test time… 30m
  volume……….5.0ml
  appearance….norm
  liguefaction….norm
  viscosity…..norm
  ph……7.5
  wbc……norm
  msc……0ml
  fsc…..0ml
  smi…..0
  all sperm…..n.a.
  motile sperm….. 0m
  func.sperm……0m
  لطفا جواب بدید . نگران کننده شده. ایا مجدد ازمایش بدم؟ بعداز دورم از hcg استفاده نکردم. ایا استفاده کنم الان؟

  • مرکز رویان

   با سلام اقای ارش
   شما حتما باید تحت درمان تخصصی توسط پزشک متخصص قرار بگیرید.

 212. سلام .من 4 ماه پیش یه سقط داشتم تو هفته 6 . الان همسرم از داده و دکتر گفته ضعیفه. ممکنه علت سقط همین ضعیف بودن باشه. اگه دوباره باردار بشم احتمال سقط چقدره؟

  • مرکز رویان

   با سلام زهرا جان
   ضعیف بودن اسپرم میتواند باعث سقط شود .ولی شرایط دیگر هم میتواند مسبب سقط شوند از قبیل مشکلات زنتیکی .عدم تشکیل قلب جنین به خاطر عدم اتصال کروموزومی هنگام لقاح ضعیف بودن مادر و سایر مشکلات باید بررسی دقیق تر انجام شود.

 213. سلام
  با تشكر از پاسخگويي شما عزيزان مي خواستم نظرتان را راجع به نتيجه آزمايش شمارش اسپرم همسرم بپرسم:
  voloume 2.5 ml
  liquifaction more than 120
  viscosity : high
  ph 7
  sperm count/ml: 32
  abnormal form:12%
  rapid progresion: 5%
  slow progresion: 5%
  no progressive motility: 90%
  W.B.S: 0-1
  R.B.C:0-1
  Ep Cell: 0-1

  • مرکز رویان

   با سلام خانم سها
   در ازمایشی که فرستادید هم در تعداد و هم در حرکت اسپرم ها کمی مشکل وجود دارد حتما برای بررسی بیشتر با پزشک متخصص مشورت نمایید.

 214. سلام لطفا به سوالم پاسخ بدید سونوگرافی انجام دادم واریس بیضه چپ دارم که اتساع وریدها درحالت ایستاده 3.5 هست ازمایش اسپرم دادم که نتیجش اینطورهsemen volume:5/semen ph:7.8/spermcount:81.3/progressive33.9/motile:58.9میباشد لطفا پاسخ بدید

  • مرکز رویان

   با سلام در ازمایش شما مقداری در حرکت اسچپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی بیشتر و یا درمان با پزشک متخصص مشورت نمایید.مصرف ویتامین ها و مکمل ها مثل ویتامین سی و روی هم میتواند در بهبوت اوضاع مفید باشد.

 215. رامین رضوی

  با سلام
  سه سوال:
  1-آیا در صورت درمان واریکوسل بعد از 40 سالگی در تعداد فرزند دار شدن محدودیت بوجود می آید؟
  2-آیا در صورت درمان واریکوسل بعد از این سن و نیاز به روش های کمک باروری در تعداد فرزند محدودیت بوجود می آید؟
  3- آیا در صورت درمان واریکوسل بعد از این سن و نیاز به روش های کمک باروری در درازمدت عقیمی اتفاق می افتد؟

  • مرکز رویان

   با سلام اقای رضوی
   در مان واریکوسل در هر سنی تا ۵۰ در صد احتمال بهبود و باروری بدون مشکل را در پی دارد.

 216. سلام.آزمایش اسپرموگرام بنده به شرح ذیل بوده لطفا بفرمایید که بنده در بارور کردن آیا مشکلی دارم یا نه ???درضمن واریکسل هم دارم که چند روز دیگه باید عمل کنم.آیا واریکسل در جواب آزمایش اثر دارد؟؟
  semen volume7
  semen ph8
  sperm count11.59
  progressive 36
  motilee 36
  round cell 5.10
  -wbc
  morphology 60%
  quick progression:…16%
  slow progression:….20%
  non progression:….0%
  non motile:….64%

  • مرکز رویان

   با سلام
   اقای مجید در تعداد و اشکال نرمال اسپرم ها کمی ضعف دیده میشود ترجیحا با یک اورولوزیست مشورت نمایید.

 217. سلام این جواب آزمایش شوهرم بعدازiuiهست واون واریکوسل خفیف داره می خواستم بپرسم اگه عمل کنه وضعیتش بهترمیشه یانه الان تحت درمان دارویی به مدت یک سال ونیمه داروهایی که مصرف کرده وهنوزم ادامه داره،کیوتن،سلنیوم200،ویتامین ای،پنتوکسی فیلین،ال کارنیتین،کلومیفن،زینک پلاس،ویتامین ث،فولیک اسید،هست،ولی زیادوضعیتش فرق نکرده،به نظرشمادرمان دارویی روادامه بده یاسراغ روشهای دیگه بارداری بریم .
  semen volume>1.00 abnormal
  semen ph>7.20 normal
  semen density>6.39 abnirmal
  motil sperm>94.29 normal
  progressive sperms>94.29 normal
  normal morphology>96.00 normal
  ممنون مییشم از اینکه راهنماییی کنید چکار باید کنیم.

  • مرکز رویان

   با سلام مریم جان
   در عمل واریکوسل احتمال بهبودی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد وجود دارد.

 218. سلام
  من صادق هستم که قبلا در خصوص زمان قبل از آزمایش از شما سوال داشتم و بنده رو راهنمایی کردین. اگر خاطرتون باشه، در آزمایش شش ماه قبل، به دلیل استفاده از سولفاسازین که به خاطر بیماری کولیت السروز استفاده می کردم، هیچ اسپرمی نبود و نتایج ازمایش اخیرم هم به شکل زیر بود
  vol 2.1ml
  color milky
  liquefaction 30
  viscosity normal
  pH 7.2
  Total sperm 2.9 m/ml
  Abnormal mor. 30%
  wbc 10-15
  rbc 1-2
  ephitical cells 1-2
  fast forward motility (a) 50
  slow forward motility(b) 50
  motility 50
  لطفا بهم بگین بالا بودن wbc حتما ناشی از عفونته یا می تونه عوارض بیماری التهابی باشه که من دارم و دیگه اینکه بالا بودنش، خطری برای بارداری خانمم و یا کلا نزدیکی با اون داره یا نه؟
  ضمنا آیا در نسبت اسپرم های سالم، سرعتشون و یا موارد دیگه، مشکلی هست یا خیر؟
  ممنون از راهنمایی هاتون و قتی که میذارید

  • مرکز رویان

   با سلام اقای صادق
   در ازمایش شما در شکل شناسی سلول ها میزانی از نقص مشاهده میشود در ضمن اگر با این تعداد گلبوب سفید در ازمایش شما علائمی مثل سوزس ادرار یا خارش ناحیه یا درد هنگام تخلیه ادرار ندارید به احتمال زیاد ناشی از بیماری التهابی است و لرای تعیین خطر برای بارداری با اورولوئزیست مسورت نمایید.

 219. سلام می خواستم جواب آزمایش اسپرم بنده بفرمایید. باتشکر
  volume.ml=2
  color=milky
  viscosity=mod
  liquefaction time=20
  ph=7.8
  concentration.million/ml=100.817
  MOTILITY :
  class A=20%
  class B=30%
  class C=25%
  class D=25%
  NORMAL MORPHOLOGY=55%
  ABNORMAL MORPHOLOGY=45%

  • مرکز رویان

   با سلام اقای علی
   به مقداری کم در شکل شناسی سلولها مشکل وجود دارد که برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 220. سلام . ما این ماه پیشگیری نداشتیم الان که اخرای سیکل قاعدگیمه متوجه شدیم که همسرم ضعیفه … قبلا هم سقط داشتم که دکتر احتمال داده از همین باشه. حالا من چیکار کنم ؟ باید LD بخورم …؟ یا هیچی ؟ خودم احتمال بارداری میدم از تغییرات خودم… خیلی نگرانم کمکم کنین

  • مرکز رویان

   با سلام
   ابتدا بهتر است یک تست بارداری دهید تا باردار بودن یا نبودن شما مشخص شود.بعد درمان همسرتان صورت گیرد و در این مدت از یک روش پیشگیری مطمئن مثل همین ال دی استفاده نمایید.

 221. باسلام مجدد.ی سوال دیگه دارم.آیا بعد از انجام عمل واریکسل بهبود آزمایش بویژه درsperm count ایجاد میشود؟آیا این دو باهم ارتباط مستقیم دارند؟در صورت امکان کمی این موارد را شرح بدید….باتشکر فراوان

  • مرکز رویان

   با سلام اقای مجید
   در صضورت انجام عمل تا ۵۰ درصد احتمال بهبود وجود دارد و البته گاهی اوقات هم کم حرکتی ناشی از مواردی مثل کمبود ویتامین سی و روی مصرف زیاد فست فود ها و یا اضافه وزن میباشد.

 222. با درود فراوان
  من امروز جواب آزمایشم رو گرفتم میخواستم بدونم که این جواب نرمال هست یا نه
  ممنون میشم پاسخ بدید
  volume : 3
  color : milky
  appearance : opalescent
  viscosity : moderate
  ph : 7.8
  liquifaction time : 25
  count per ml : 61
  w.b.c : 1-3
  r.b.c : 1-2
  25 : abnormal Morphology
  motility : 75
  grade A : 20 rapidly progressive
  grade B : 30 Slowly progressive motility
  grade C : 25 non progressive motility
  grade D : 25 non motile
  از اینکه زمانتو در اختیار ما میزارید سپاسگزارم

 223. با سلام و احترام
  من این سوال رو چند روز پیش هم پرسیدم
  این نتیجه آز اسپرم همسرم است
  فرمودید با پزشک متخصص مشورت کنیم
  ما رویان وقت گرفتیم
  میخاستم تا قبل از مراجعه بدونم که تشخیص شما چیه؟چه مشکلیه و راه درمانش چیه؟ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
  Motility(a+b+c 3.7
  Msc 2.6
  pmsc a 0.9
  pmsc b 0.2
  Fsc 0.4
  Velocity 4
  smi 15
  all sperm 284.8
  Motile sperm a+b+ c 10.4
  prog.motile sperm a+b 4.4
  functional sperm 1.۶
  Normal forms 15%
  Head defects 51%
  Neck/midpiece 10%
  Tail defects 8%
  Cytoplasmic droplets 0%
  Pinheads 16%
  Fructoes 25
  از توجهتون سپاسگزارم

  • مرکز رویان

   با سلام فاطمه جان
   به نظر می اید در شکل شناسی سلول ها و در حرکت کمی ناهنجارری وجود دارد و بهترین کار بررسی توسط پزشک اورولوزیست میباشد.

 224. سلام من یکسال پیش عمل واریکوسل دوطرفه انجام دادم که بعد از مراجعه به سونوگرافی دکتر گفتن واریکوسل عود نکرده ، لطفا جواب آزمایش اسپرم مراهم تفسیرکنید:
  VOLUME ,ml………………3
  color…………………..milky
  Viscosity……………….normal
  Liquefaction Time ,min …………………..45
  ph……………7.7
  Mucus…………………None
  Ejaculate volume,ml………………….3
  Ejaculate sperm count ,m:…………………………….327.435
  motility………………….109.145mill/ml
  morphology……………………40%
  باتشکر

  • مرکز رویان

   با سلام اقای اصغر
   با توجه به ازمایش شما در شکل شناسی سلولها کمی مشکل وجود دارد .

 225. با سلام و احترام:
  لطفا در تفسیر آزمایش زیر راهنمائی فرمائید.
  با تشکر فراوان
  sperm concentreation: 15milion
  appearance: white&gray
  viscosity
  volume: 5.00
  ph: 7.5
  morphology: novmal:5% abnormal: 95%
  motililtiy:
  a: 0%
  b: 20%
  c: 20%
  d: 60%
  vitality: staining : 90 (live
  round ciell:
  white blood cells(proxidase test): 30000000 cell/ml
  immature cells: 0 cell/hpf
  آیا تعداد کم اسپرم ها و تحرک آن ها می تواند از عفونت باشد؟ و آیا با رفع عفونت مشکل آن ها نیز حل می شود.
  ضمنا داروهای که دکتر برای اینجانب نوشته است به قرار زیر می باشد:
  celecoxib 200
  oflokim 200
  E-zavit 400
  با تشکر فراوان از زحمات شما

  • مرکز رویان

   با سلام اقای ولی
   کم تحرکی اسپرم ها میتواند هم ناشی از عفونت باشد و هم ناشی از یکسری کمبود ها مثل کمبود ویتامین سی و روی .اضافه وزن.مصرف زیاد فست فود ها و مواد نگهدارنده و….با مصرف دارو ها و رعایت مواردی که ذکر شد بهبود میا بد.

 226. با سلام

  با تشكر از پاسخگويي شما عزيزان مي خواستم نظرتان را راجع به نتيجه آزمايش شمارش اسپرم همسرم بپرسم:*
  volume7
  color milky
  viscosity mod
  liquefaction 20
  ph 7.7
  concentration,million/ml 165.701
  motility
  rapid progressive class A 28%
  progressive class B 26%
  total progressive(CLASS A+B) 54%
  non progressive class c 16%
  live ratio lass a+b+c 70%
  non motile 30%
  normal morphology 56%
  abnormal morphology 44%
  leukocyte/hpf 1-2
  erythrocytes/hpf 0-1
  immature grem cell/hpf 1-2
  aggregation none

  • مرکز رویان

   با سلام اقای هادی
   در ازمایش شما مقداری در شکل شناسی سلولها ناهنجاری دیده میشود.برای بررسی بیشتر و درمان با پزشک متخصص صحبت کنید.

 227. با سلام . لطفا آزمایش من رو ببینید اشکالی داره یا نه . ممنون
  test time : 60 min
  volume : 9.5
  ph : 7.5
  concentration : 37
  prog motil : 37
  norm morph : 23
  msc : 13.6
  fsc : 4.8
  smi : 98
  all sperm 351.5
  motile sperm : 129.2
  func sperm : 45.6

  • مرکز رویان

   با سلام اقای مهدی
   در ازمایش شما از لحاظ حجم و شکل اسپرم ها کمی ناهنجاری مشاهده میشود.برای بررسی بیشتر علت یابی و درمان با پزشک متخصص صحبت کنید.

 228. حسن حسن پور

  سلام من واریکوسل گرید2در سمت چپ و گرید 1 در سمت رات دارم نتیجه آزمایش بنده ای گونه است.
  MOTILITY: 34%
  Morphology normal:21%
  motile sperm concentration:10.8
  .functional sperm concentration:3.7
  sperm motility index:87
  all sperm:112
  all motile sperm:37
  all functionl sperm:12.96

  • مرکز رویان

   با سلام اقای حسن پور
   در ازمایش شما در حرکت اسپرم ها و شکل نرمال انها کمی ضعف مشاهده میشود بهتر است برای بررسی و در مان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 229. سلام .من 19 سالمه احساس کردم واریکوسل دارم ک با رفتن پیش دکتر مطمئا شدم و حالا آزمایش اسپرم دادم :volume:1.90
  semen ph:7.20
  sperm density:27.04
  motile:39.59
  progressive:37.90
  round cell0.77
  normal morphplpgy:90.00
  agglutination:none
  aggregation:none
  viscidity:less than normal
  liquefaction:entire,60 min at 37.0 سلسیوس

  • مرکز رویان

   با سلام اقای عرفان
   در ازمایش شما از نظر حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد.برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 230. سلام خسته نباشید.جواب آزمایش همسر من رو هم میشه تفسیر کنین؟ممنون
  volume 4.2
  color&appearence normal
  ph7.7
  viscosity normal
  liquifacation time 20
  count 74
  normal form 79%
  motility after 1 hr 73%
  motility after 3 hr 57%
  w.b.c 0-1
  r.b.c 0-1
  epithelial cells 1-2
  این جواب نرماله؟

 231. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  لطفا نتیجه از اسپرم من رو تفسیر کنید:
  semen volume 8.5
  semen ph 8
  sperm count 82.5
  progressive 53.4%
  motile 86.2%
  round cell 1.1
  germ cell 0
  WBC 1.1
  RBC 0
  rapid prrogressive 31.1%
  slow progressive 22.3%
  none progressive 32.8%
  immotile 13.8%
  همچنین نتایج سونوگرافی:
  1 – یک کیست به قطر 5 میل در سر اپیدیدیم راست
  2- قطر وریدی شبکه پامپنیفرم در سمت چپ با مانور والسالوا در حالت ایستاده تا حدود 2.5 میایمتر دیلاته شده که مطرح کننده واریکوسل در این سمت است.
  3- در سمت راست واریکوسل دیده نمیشود.
  4- یافته ای به نفع هیدروسل مشهود نیست.

  • مرکز رویان

   با سلام اقای علی
   در ازمایش شما مشکلی مشاهده نمیشود ولی در سونو واریکوسل از نوع خفیف ان مشهود است.بهتر است برای بررسی بیشتر و یا درمان با اورولوزیست مشورت کنید.

   • با عرض سلام مجدد:
    لطفا بفرمایید با توجه به نتایج آز اسپرم و سونوی من آیا من میتونم صاحب فرزند دیگه بشم، فرزند اولم 6 سالشه، و آیا لازم هست جراحی واریکوسل انجام بدم با توجه به اینکه نتیجه آز اسپرم من خدارو شکر مشکلی نداره

    • مرکز رویان

     در صورتیکه جواب ازمایش شما مشکلی نداشته باشد با توجه به گرید واریکوسلی که با ان مبتلا هستید و انهم در معاینه مشخص میشود تشخیص عمل جراحی کداشته میشود و برای باروری در اینده هم مشکلی پیش نمی اید.

 232. سلام خسته نباشید.جواب آزمایش همسر من رو هم میشه تفسیر کنین؟ممنون
  volume 4.2
  color&appearence normal
  ph7.7
  viscosity normal
  liquifacation time 20
  count 74
  normal form 79%
  motility after 1 hr 73%
  motility after 3 hr 57%
  w.b.c 0-1
  r.b.c 0-1
  epithelial cells 1-2
  این جواب نرماله؟

 233. سلام
  من 34 سالمه و یک دختر 6 ساله دارم و جهت فرزند دوم اقدام کردیم. خانمم یک نوبت سقط در 2-3 ماهگی داشته که دلیل آن مشخص نشد. آزمایشم رو براتون ارسال می کنم ممنون میشم راهنماییم کنید. ضمناً هیچگونه مصرف دخانیات و الکل و … ندارم و قرصهای پرانول و آلپورینول استفاده می کنم. ضمناً اگه ممکنه در خصوص مصرف غذا هم راهنماییم کنید.
  volume ……………………….3.5
  color…………………..creamy
  reaction ph …..alkaline
  liquefaction time ….. 30
  viscosity …………..normal
  sperm count ……………….. 67
  total sperm count …….234
  motility ……………………. 40
  quick p ……………………………0
  slow p …………………………..35
  non p ……………………………..5
  non metile …………………60
  normal morphology ……. 5
  annormal morphology … 95
  agglotination …………… no
  round cells ……………..8-10

  • مرکز رویان

   با سلام اقای وحید
   در ازمایش شما هم در حرکت سلول ها و هم در مورفولوزی انها ضعف مشاهده میشود .بهتر است به پزشک اورولوزیست مراجعه نمایید.در ضمن تا حد ممکن از مصرف فست فود ها و غذاهای فراوری شده حاوی مواد نگهدارنده خودداری کنید و مصرف ویتامین سی و روی را در برنامه غذایی خود قرار دهید.

   • با سلام مجدد و تشکر و سپاس.
    آزمایش رو اورولوژیست برام نوشت. ولی جواب رو که بهش نشون دادم گفت مورد خاصی نداره و فقط یه سری قرص به همسرم داد ولی این سایت رو که چک کردم یه کم نگران شدم. نمی دونم قبل از اقدام مجدد به بچه دار شدن باید کار خاصی کنم و دارویی استفاده کنم یا اگه بعد از چند ماه به نتیجه نرسیدیم جدی تر به فکر دکتر و دارو باشم. اگه میشه منو راهنمایی کنید. الان نمی دونم با این جواب آزمایش چقدر احتمال اینکه صاحب فرزند دوم بشم در هاله ابهامه. ضمناً همسرم 33 سالشه و میگه اگه دیر بجنبیم دیر میشه. اگه ممکنه کاملتر راهنمایی کنین. با تشکر مجدد.

    • مرکز رویان

     با سلام بهتر است مدتی فرصت بدهید برای باردداری اقدام کنید و اگر ۳ تا ۶ذ ماه بعد تغییری ایجاد نشد تحت نظر پزشک دارو درمانی شوید.

 234. با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  لطفا نتیجه از اسپرم من رو تفسیر کنید:
  سال 92 واریکسل درجه 2 داشتم عمل کردم ..
  درضمن sperm count=95.0 بوده لطفا راهنمایی بفرماید

  semen volume 3.50
  semen ph 8.00
  sperm count 117.44
  progressive 37.64
  motile 41.85
  WBC3-4
  RBC 0-1
  rapid prrogressive 14.81
  slow progressive 22.83
  none progressive 4.21
  immotile 58.15

  • مرکز رویان

   با سلام اقای محمد
   علاوه بر اینکه در ازمایش شما در میزان حرکت اسپرم ها ضعف وجود دارد میزانی از عفونت هم دیده میشود که بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 235. با سلام در اسپرم شوهرم لخته هایی وجود داشت به شکل دانه های کوچک بلوری به هم چسبیده هم رنگه منی (شیری رنگ) و به همین دلیل آزمایش اسپرم داد….. آیا این آزمایش نرمال هست؟ ضمنا جالبه که به مدت یک ماه قرص مدفورمین جهت قند استفاده کرد تو اون مدت منی کاملا طبیعی و بدون دونه های بلوری شکل شده بود……. (شوهرم 27 سالشه ) و شاید گفتن این موضوع خالی از لطف نباشه که در خانوادشون(پدر و پدر بزرگش) سابقه ی پروستات دارند……. قبلا از توضیحات شما کمال تشکر را دارم.
  volume 1.5
  color milky opaque
  ph7.5
  viscosity within normal limit
  liquefecation time40
  sperm count 36.8mil/ul
  deformed neck 2-3
  abnormal form 30
  ep cell 1-2
  grade1( non motile) 25
  grade2(fair motility) 15
  grade3(good motility) 25
  grade4(full motility) 35
  w.b.c 1-2
  r.b.c 0-1

  • مرکز رویان

   با سلام خانم مریم در ازمایش همسر شما مشکلی وجود ندارد شاید بهتر باشد با توجه به سابقه ای که ذکر کردید ایشون یک سونوگرافی هم بدهند.

   • تشکر فراوان ار توضیحات خوبتون و وقتی که گذاشتین.
    برای پروستات خیلی وقت پیش رفته دکتر و دکتر گفته تو این سن نیاز به پیگیری برای پروستات نیست ولی هرکاریش میکنم دکتری مرتبط با این مشکلش نمیره….( وجود دانه های کوچک بلوری بصورت لخته در اسپرم) این آزمایش هم خودم دادم دکتر زنان نوشته تو دفترچش…… پس به نظر شما این چیزی که گفتم مشکلی بوجود نمیاره برای بارداری؟

    • مرکز رویان

     از نظر اسپرموگرام مشکلی نیست ولی این مسئله که مطرح کردید باید بررسی شود

 236. سلام میشه ازمایش ما هم بررسی کنید.
  count sperm 34
  rapid progressive (A) 19.8
  progressive (B 24.2
  total progressive A+B 44
  non progressive (C) 25.3
  live ratio (A+B+C) 69.3
  non motile D 30.7
  round cells 0.4
  wbc 0
  normal morphology 60
  pathology 40
  head pathalogy 10
  ph 8
  viscosity normal
  liquefactine 30
  voluom 2.5
  bacteria not seen

  • مرکز رویان

   با سلام افای احسان
   مقداری در پیشرفت حرکت اسپرم ها مشکل وجود دارد بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 237. با سلام و خسته نباشيد
  شرح آناليز اسپرم همسرم به شرح زير هستش:

  semen volume(ml) 3
  semen ph 7.5
  sperm density(mill/ml) 81.79
  motile sperms(%) 50.66
  progressive sperm(%) 43.56
  round cell(mill/ml) 2.35
  normal morphology(%) 65
  …….
  liquefaction 25 min at 37.0C
  color and smell : gray&opaque
  agglutination : none
  aggregation : none
  …..
  RBC : 0-1
  WBC : 0-1
  ….
  Rapid Progressive 22.02
  Slow Progressive 21.54
  Non Progressive 7.10
  Immotile 49.34
  ….
  normal morphology(%) 65
  abnormal morphology(%) 35
  head deficiency(%) 20
  neck deficiency(%) 15
  tail deficiency(%) 5
  teratozomia index(tzi) 1.1
  sperm deformity index(sdi) 0.4
  ………………..
  ميخواستم كيفيت باروري همسرم رو بدونم.
  مرسي كه به سوالم پاسخ ميدين..

  • مرکز رویان

   با سلام شبنم جان
   مشکلی وجود ندارد فقط میران حرکت اسپرم ها در حداقل میران نرمال قرار دارند که مسئله ای در باروری قاعدتا نباید ایجاد کنند.

 238. سلام .به نظر شما اگر من عمل واریکوسل انجام دهم اسپرم به وضعیت نرمال میرسه ؟یعنی دیگه هیچ مشکلی پیش نمیاد؟

  • مرکز رویان

   با سلام اقای محسن
   عمل واریکوسل تا ۵۰٪ در همه افراد احتمال بهبودی خواهد داشت .

 239. باسلام من و همسرم یکساله که جهت بچه دار شدن اقدام کردیم ، بار اول در دو ماهگی جنین افتاد و در بار دوم همین دو ماه پیش پس از دوماهگی جنین ، قلب تشکیل نشد و مجبور به سقط شدیم. سئوالم اینه که امکان داره مشکل از اسپرم باشه. در هر دوبار سقط هم متخصص زنان پس از آزمایش خانمم نظرش اینه که مشکلی نداریم.

  • مرکز رویان

   با سلام اقای مرتضی
   در مورد اینکه ایا اسپرم ها کیتوانند مشکل داشته باشند و سبب سقط میشوند باید در ازمایش اسپرموگرام تشخیص داد.شما قبلا ازمایش اسپرم را داده اید.؟

   • سلام
    ممنون از جوابتون
    خیر آزمایش اسپرموگرام نداده ام.
    اصولا امکان دارد که از روی آزمایش اسپرموگرام فهمید که آیا دلیل سقطها اسپرم است یا خیر؟ چون هیچ متخصصی تاکنون به من توصیه آزمایش اسپرموگرام نداده است.

    • مرکز رویان

     با سلام اقای مرتضی
     میتووان از طریق این ازمایش به یکسری از ناهنجاری های موجود در اسپرم ها پی برد که گاها میتوانند باعث تشکیل جنین ناهنجار یا ضعیف شوند.

 240. سلام ببخشید عمل واریکوسل به چه صورت انجام میشه؟

  • مرکز رویان

   با سلام خانم رها
   عمل واریکگوسل عمل ساده ای است که توضیح ان در این سایت نمیگنجد و مفصل است.

 241. سلام همسرم 29 سالشه وشرح ازمایش اسپرمش به صورت زیر میباشد من هم 24 سالمه تنبلی تخمدان دارم لطفا کمکمان کنید
  abstence 3
  collection 20
  volume 6
  appearae milky
  liquefaction normal
  ph 8
  wbc<1
  alive sperm concentration 17
  motiity 22
  normal morphology 18
  msc 3.7
  fsc 1.6
  smi 55
  all sperm 102
  all motile sperm 22.2
  all functional sperm 9.6

  • مرکز رویان

   با سلام اقای جوری
   در ازمایش اسپرم شما هم در حرکت اسپرم ها و هم در مورفولوری انها ضعف و کاهش دیده میشود.هم شما و هم همسرتان برای مشکلات موجود باید تحت درمان قرار بگیرید.

 242. رامین رضوی

  با سلام
  گفته می شود درد بیضه ها در واریکوسل کماکان حتی بعد از عمل ادامه خواهد داشت-این درد در واقع ناشی از چیست؟ و آیا راههایی برای کاهش آن وجود دارد؟
  با تشکر.

  • مرکز رویان

   با سلام اقای رضوی
   به طور معمول در صورتیکه تمام موارد بعد از عمل را رعایت کرده باشید مشکلی پیش نمی اید البته امار نشان میدهد بهبودی کامل در ۶۰٪ افراد بعد از عمل واریکوسل انجام میشود.

 243. باسلام وخسته نباشید:
  خواهش میکنم ازمایش شوهرم هرچه سریعتر تفسیر
  کنیدواسم ممنونم:
  اVolume:4.0
  Ph:7.7
  Sperm count;12
  Total:48
  spermMotility,total:22
  ClassB:12
  A+B:12
  C:10
  D:78
  A+B+C::22
  Normal morphology:1%
  Abnormal:99%
  Amorph:83
  WBC:1.8

  • مرکز رویان

   با سلام خانم الینا
   در ازمایش همسر شما هم ار لحاظ حرکت و هم مورفولوزی سلولها مشکل و کاهش وجود دارد باید با یک پزشک اورولوزیست مشورت داشته باشید.

 244. سلام،میشه لطف کنید این ازمایش تفسیر کنید؟
  volume 3cc
  RBC 6-7
  WBC 4-5
  sperm count 52000000
  ph 7.4
  viscosity normal
  liquifaction 29
  ep.cell 2-3
  SPERM AGGLUTINATED RARE
  motility after 60 min 55
  motility after ejaculation 62
  defectiv headnds 34
  defectiv midpices 11
  defectiv tails 12
  immature forms 10
  morohology 33
  spees ++++
  germinal cells/hpf 0-1
  grade a 17
  grade b 20
  grade c 25
  grade d 38
  ROUND CELLS 22-25
  PROGRESIV 37
  SPERM COUNT/ML 17333000

  • مرکز رویان

   با سلام اقای علوی
   در ازمایش شما مقداری در حرکت اسپرم ها و در اشکال نرمال انها ضعف مشاهده میشود .درجاتی از عفونت هم وجود دارد که بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزبست مشورت نمایید.

 245. سلام
  من پسری 29 ساله هستم که واریکوسل دوطرفه داشتم و 6 ماه پیش عمل کردم، پس از شش ماه الان آزمایش اسپرم دادم و جواب اونم به صورت زیر هست، لطفا من را راهنمایی فرمایید:
  semen analysis volume— 4.6 Cc
  color— cray whit
  Viscosity— high
  ph— alkaline
  morphology— %60
  progresive motility (ofter 60 min) %30
  count per ml— 92000000
  W.B.C/ Hpf—- 1-2
  R.B.C/ Hpf— 0-1
  trichomonas—- negative
  bacteria— negative
  Yeast lLike Cells— negative

  • مرکز رویان

   با سلام اقای هدایت
   در ازمایش شما از نطر حرکت اسپرم ها کمی ضعف وجود دارد.میتوانید با اورولوزیست مشورت نمایید و تحت درمان باشید.

 246. سلام. آيا بعد از عمل واريكوسل ، حركت اسپرم ها زياد مي شود ؟ شكل به حالت طبيعي نزديك مي شود ؟ يا اينكه عمل واريكوسل تنها باعث حفظ وضعيت موجود مي شود ؟

  • مرکز رویان

   با سلام اقای محمد
   تا ۵۰ الی ۶۰ درصد افراد بعد از واریکوسل بهبودی صورت میگیرد.

 247. با سلام
  شرمنده که مزاحم میشم نتیجه ازمایش اسپرم من اینه خواستم ببینم با این نتیجه حتی با روشئ iui امکان بارداری هست؟عذر می خوام که برگه ازمایش همراهم نیست اگر لازم باشه کاملش را هم می نویسم ضمننا نتیجه ازمایش را هنوز به پزشک ارولوژیست نشون ندادم
  sperm count13.1m
  Motile sperm a+b+ c:36
  otal progressive A+B:22
  morphology:60%

  • مرکز رویان

   با سلام اقای کاوه
   در ازمایش شما در حرکت اسپرم ها ضعف وجود دارد با یک اورولوزیست مشورت نمایید.شاید با درمان و اگر همسر شما مشکلی نداشته باشد به صورت طبیعی هم امکان باروری وجود داشته باشد.

   • با سلام مجدد و ممنون از پاسخ
    من به متخصص کلیه مراجع کردم برام این داروها را تجویز کرد نمی دونم مصرف کنم یا نه
    قرص تاموکسفن
    قرص ان لارژنین
    قرص سلنیوم
    امپول HMG 5 عدد
    نظر شما چیه

 248. سلام ازمایش شوهر من اینه لطفا راهنمایی کنید VOLUME 10 . cohor :milky liquefaction:20 liquefaction state:normal motility CLass A 1% B CLAS1.7.6 CLASC :31.4% GLAS.D 50% COUNT:19

  • مرکز رویان

   با سلام خانم منصوره
   در ازمایش همسر شما از نظر حجم افزایش دیده میشود و از نظر میزان حرکت نیز مقداری ضعف در اسپرم ها وجود دارد بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 249. سلام و تشکر از سایت خوبتون – اگر ممکنه نظرتون رو در مورد آزمایش بنده هم بفرمایید :
  volume: 5
  color : milky
  ph: 7.8
  liquefaction Time : 20
  Viscosity : normal
  sperm Count : 22.25
  Progressive Motility(gradeA+B) : 68
  Non Progressive Motility(grade C) : 3
  Immotile(grade D) : 29
  Normal morphology : 29

  با تشکر

  • مرکز رویان

   با سلام اقای جواد
   در ازمایش شما در اشکال نرمال اسپرم ها کمی ضعف و ناهنجاری دیده میشود بهتر است براای بررسی بیشتر و در مان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 250. سلام در ضمن ایشون سونو انجام دادن و گفته شده که واریکوسل خفیف دارن اما فعلا نیازی به عمل نیست و دارو داده شده و تاثیری در بارداری نداره زیاد.میخواستم بدونم با این اوضاع شانس حاملگی وجود داره یا نه؟ ممنون

 251. سلام
  خسته نباشید
  من و همسرم غریبه هستیم،یعنی ازدواجمون فامیلی نیست
  همسرم یه دخترعمو داره که سندروم داون هست.
  خود همسرم تالاسمی مینور داره،
  به نظرتون من برای بارداری باید آزمایشات خاصی بدم؟
  آخه دکتر زنانی که پیشش میرم گفت وقتی غریبه هستین ژنتیک نیازی نیست
  ممنون میشم اگه پاسخ بدید

  • مرکز رویان

   با سلام فاطمه جان
   معمولا افرادی که فامیل نیستند چون خزانه زنتیکی در انها مشترکات کمتری دارد نیازی به مشاوره ندارند ولی در مواردی که در یک یا هر دو فامیل مواردی از بیماریهای خاص وجود دارد بهتر است یک مشاوره زنتیک صورت بگیرد.

 252. با سلام
  ممنون میشم بفرمایید آزمایش اسپرم زیر چه وضعیتی دارد و در صورت وجود مشکل ,راه حل چیست؟ از وقتی که برام میزارید خیلی ممنونم.
  volume 4
  appearance opalescence
  ph 7.8
  liquefaction time 20
  viscosity normal
  sperm concentration 33
  sperm count;total 132
  rapid progressive;clasA 8.9
  progressive;class B 25.6
  total progressive;class A+B 34.5
  non-progressive;class C 5.6
  non-motile;class D 59.9
  40.1 live ratio(total motility) class A+B+C
  normal morphology 1
  Abnormal morphology 99
  Amorph 58
  double tail 1
  coiled tail 10
  pin head 13
  short tail 5
  double head 1
  excessresidual cytoplasm 9
  gaint head 3
  germinal cell 1-2
  EP cell 0-1
  WBC none
  RBC 0-1

  • مرکز رویان

   با سلام اقای طهماسبی
   در ازمایش شما هم در اشکال نرمال اسپرم ها و هم از نظر حرکت ضعف وجود دارد برای بررسی بیشتر و درمان حتما با اورولوزیست مشورت نمایید.

 253. سلام. وقتتون بخیر
  من دی ماه بارداری پوچ داشتم همسرم آزمایش اسپرم دادن که به دلیل ضعیف بودن بعضی موارد دکتر براشون آمپول تجویز کردن که طی 5 هفته آمپولاشونو زدن و بعد از 3 هفته از اتمام آمپول ها جواب آزمایش به این شرح است:
  volume 4
  color& Appearance Milky
  Liquefaction 30
  viscosity Normal
  PH 7
  count 80
  Progressive 42
  Motile Sperm Concentration 58
  Normal Morphology 60
  Total sperm in sample 320
  Total MSC in sample 232
  W.B.C 0-1
  R.B.C 0.0
  Pin heads 5
  Double head Not seen
  Tapered head Not seen
  Globozoo spermia Not seen
  Marcrocephal Not seen
  Microcephal Not seen
  Coiled-tail Not seen
  Double-tail Not seen
  Long tail Not seen
  Short-tail Not seen
  Cytoplasmic-droplet 5
  Agglutination Not seen

  سوال من اینه که این رنج نرمال آزمایش تا چند وقت تضمین شده و نرمال میمونه. چون ما قصد داریم از 2 ماه دیگه اقدام به بارداری کنیم مجدد و ازین میترسم که تو این دو ماه اثرات داروها از بین بره.
  ممنون میشم منو راهنمایی کنید.

  • مرکز رویان

   با سلام خانم لعیا
   مشکلی مشاهده نمیشود همسر شما میتوانند در این مدت از ویتامین سی و مکمل روی مخصوصا مواد غذایی غنی از این موارد را زیاد مصرف کنند و از غذاهای حاوی مواد نگهدارنده و فراوری شده تا حد امکان پرهیز کنند.

 254. Collection30min
  Volume2ml
  Appearance:normal
  Liguefaction:normal
  Viscosity:normal
  Ph:7.2
  Wbc:normal
  Concetration:17ml
  Porg motility:22%
  Morphology:18%
  Msc:3.7m.ml
  Fsc:1.6m.ml
  Smi:55
  سلام،اين ازمايش اسپرم همسرمه،متاسفانه موقع انزال استرس زيادي داشت به طوري كه فشارش به شدت بايين اومد،و حدود ١٠روز از اخرين امزال مي گذشت،لطفا جواب ازمايشو برامون تفسير كنيد ،ممنون ميشيم

  • مرکز رویان

   با سلام اقای علی
   در ازمایش شما از نظر تعداد اسپرم ها و مورفولوزی انها کمی کاهش دیده میشود بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان به پزشک متخصص مراجعه نمایید.

 255. با سلام
  آزمایش اسپرم زیر چه وضعیتی دارد و در صورت وجود مشکل ,راه حل چیست؟ از وقتی که برام گذاشتید خیلی ممنونم.
  volume 4
  appearance opalescence
  ph 7.8
  liquefaction time 20
  viscosity normal
  sperm concentration 33
  sperm count;total 132
  rapid progressive;clasA 8.9
  progressive;class B 25.6
  total progressive;class A+B 34.5
  non-progressive;class C 5.6
  non-motile;class D 59.9
  40.1 live ratio(total motility) class A+B+C
  normal morphology 1
  Abnormal morphology 99
  Amorph 58
  double tail 1
  coiled tail 10
  pin head 13
  short tail 5
  double head 1
  excessresidual cytoplasm 9
  gaint head 3
  germinal cell 1-2
  EP cell 0-1
  WBC none
  RBC 0-1

  • مرکز رویان

   با سلام اقای محمد
   در ازمایش شما از نظر حرکت اسپرم ها و مورفولوزی اسپرم ها مشکل وجود دارد برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 256. سلام ميشه آزمايش همسر من رو تفسيركنيد
  Volume=2
  color: milky
  Appearance=Normal
  Viscosity=Normal
  liquefaction=30min
  sperm Count/ml=147
  Rapid Linear progressive(a)=40%
  Slow non Linear(b)=15%
  Non progressive(c)=20%
  lmmotile (d )=25%
  EP.Cell =0-1 hpf
  wbc 0-1 hpf
  morphology of Head=85%
  morphology of midpiece=80%
  morphology of tal =80%
  Agglutinatiin = Not seen

 257. باسلام. اگر امکان داره نتایج آزمایش من را تفسیر کنید. باتشکر
  volume 5.5
  ph 8.5
  WBC:2-3 /hpf
  WBC >1
  sperm conc. 29.2
  motility (a+b+c) 72.9
  Rapid prog. Mptilty 36
  slow Prog. Motility 22.3
  Non-Prog. Motility 14.6
  immotility 27.1
  Morph:normall 38.4
  MSC 21.3
  PMSC (a) 10.5
  PMSC(b) 6.5
  FSC 10.3
  smi 100
  all sperm 160.6
  Motile Sperm(a+b+c) 117.1
  prog. Motile sperm 93.5
  functional sperm 56.7
  Normal Forms 38
  Head Defects 42
  Neck/Midpiece 2
  Tail Defects 14
  cytoplacmic droplets 0
  pinheads 4
  Fructose 27

  • مرکز رویان

   با سلام اقای محمود
   در ازمایش شما از لحاظ اشکال نرمال اسپرم ها کمی ضعف وجود دارد و مقداری کم هم عفونت دیده میشود بهتر است برای بررسی بیشتر و در مان با پزشک اورولوزیست مشورت نمایید.

 258. سلام.
  خسته نباشید
  من قبلا بیماری واریکوسل داشتم عمل کردم و الحمد الله العان یه دختر دارم . من به خاطر ترس از اینکه واریکوسلم برگرده یه آزمایش اسپرم دادم که نتیجه اون رو دکتر خوب بهم توضیح نداد فقط گفت بچه دار میشی میخوام بدونم آیا این آزمایش نرمال است جوابش و همچنین تعداد اسپرم من چقدر است ؟
  volume 3
  color milky
  viscosity mod
  liquefaction time 20
  ph7.7
  Conecentration million/mg30.782
  class A 7.3%
  class B 65.9%
  class a+b73.2%
  class C26.8
  class d0%
  normal morphology45.5%
  leukocytes/HPF1-2
  ERYTHROCYTES0-1
  IMMATURE GERM CELL2-3

  • مرکز رویان

   با سلام اقای رضا
   ازمایش شما نرمال است و تعداد اسپرم ها هم حدود ۳۰ میلیون را نشان میدهند که میزان نرمالی است.

 259. سلام شوهرمن 9ماه پیش آز اسپرم دادن وهیچ اسپرمی نداشتن چند بارتکرار کردیم اما باز هم نتیجه همون بود و دکتر گفتن که
  ازواسپرم هستن وباید بیوپسی بیضه انجام بدن. اما در کمال تعجب 4ماه پیش من باردار شدم امادر6هفتگی سقط شد.دوباره آزاسپرم دادیم نتیجه همون آزواسپرمی بود.توی مرکز ناباروری بیوپسی بیضه کردیم وهیچ اسپرمی درون بیضه ها یافت نشد و دکتربه ماپیشنهاد اهدای جنین دادن.حالا بنظرتون ما چکار کنیم اگراسپرمی وجود نداشته پس این بارداری چی بوده؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • مرکز رویان

   با سلام خانم ریحانه
   احتمالا هنگام نزدیکی جنسی تعداد محدودی اسپرم تولید شده بود و منجر به لقاح شد ولی نه تشکیل جنین سالم که بخواهد ماندگار باشد.به هر حال طبق نظر پزشک به درمان ادامه دهید.

 260. سلام خسته نباشید ..
  من واسه اطمینان آزمایش دادم میخواستم ببینم نرماله یا نه ؟
  SMi 79
  Volum 32
  Color & Appearance Milky
  Viscosity Viscid
  PH 8
  Liquefaction 40
  Count per 35
  Progressive grade A 5
  Progressive grade B 43
  Progressive grade C 27
  Progressive grade D 25
  Normal Morphology 20
  Abnormal Morphology 80
  W.B.C not seen
  R.B.C not seen
  Epi.Cells not seen
  ممنون

  • مرکز رویان

   با سلام اقای سعید
   در ازمایش شما در اشکال نرمال اسپرمها کمی مشکل وجود دارد که بهتر است برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 261. با سلام و عرض تشکر اززحمات شما، ممنون میشم آزمایش شوهرمنم تفسیر کنید خیلی استرس دارم
  volume 106
  color milky
  appearance opalescent
  liquefacion 60m
  viscosity high
  ph 7.6
  total sperm count 27.98
  abnormal morphology 40
  epithelial cells 2-3
  fast forward motility (class a) 18.4
  slow forward motility (class b) 15.6
  no forward progression (class c) 15.4
  no motility (class d) 50.5
  ممنون

  • مرکز رویان

   با سلام خانم عاطی
   در ازمایش شما مقدار کمی در حرکت اسپرم ها ضعف وجود دارد برای بررسی بیشتر و در مان میتوانید با اورولوزیست مشورت نمایید.

 262. سلام ممنون ازاطلاعاتی که بهم دادین.بنظرتون بااین وجود نیازی به نمونه برداری دوباره ازبیضه نیست؟شاید اینبار اسپرمی پیدابشه وبتونیم آی وی اف کنیم.در ضمن مابا مرکز ناباروری اصفهان در ارتباط هستیم.

  • مرکز رویان

   با سلام خانم ریحانه
   اگر تمایل داشته باشید میتوانید مجددا اقدام کنید.ولی به احتمال زیاد در نتیجه تفاوت چندانی حاصل نمیشود.

 263. مرکز رویان

  با سلام اقای احسان
  در ازمایش شما به میزان قابل توجهی عفونت وجود دارد که لازم است برای درمان به اورولوزیست مشورت نمایید.

 264. مرکز رویان

  با سلام اقای احسان
  در ازمایش شما میزان قابل توجهی عفونت مشاهده میشود برای بررسی بیشتر و در مان به اورولوزیست مشورت نمایید.

 265. باسلام واحترام
  خسته نباشید لطفا جواب این آزمایش وتفسیر کنید. باتشکر
  volume………………..6.5
  color…………………..milky
  viscosity………………moderate
  liquifacion time………….35
  ph…………………8
  count………………….95
  normal form……….60
  abnormal form……..35
  round form………………5
  w.b.c…………….2-3
  r.b.c………………..0-1
  epithelial cell…………..2-3
  non motility……………..35
  grade1…….10
  grade2…………20
  grade3………….25
  grade4………….10

  • مرکز رویان

   با سلام اقای هادی
   در ازمایش شما فقط به میزان کمی عفونت وجود دارد برای بررسی بیشتر و درمان با اورولوزیست مشورت نمایید.

 266. سلام خسته نباشید در آزمایش اسپرم همسر من liquefaction 90 زده و total sperm 28 است آیا مشکلی در باروری به وجود می آید؟

 267. نتایج آزمایش به شرح زیر است یکسال اقدام شده ولی بچه دا نشده ام

  total motility 80
  rapid progressive 10
  slow progressive 65
  non progressive 5
  imotile20
  concentration 30
  total count 105
  total abnormality90
  head 66
  neck15
  tail7
  immature2

 268. باسلام و عرض خسته نباشید،نتیجه آزمایش همسرم به صورت ذیل می باشد:
  semen volume:5.5
  semen ph:7.5
  sperm count:21.78
  motile sperm:83.33
  progressive sperms:80.56
  wbc:1-2
  normal morphology:70

  rapid progressive:20.83
  slow [rogressive:59.72
  non progressive:2.78
  vcl:21.52
  vsl:12.86
  mad:17.46
  alh:1.10
  bcf:2.99
  lin:53.85
  wob:64.09
  str:68.63
  باتشکر

 269. با سلام.
  من یه پسر 26 ساله هستم. قبلا واریکوسل درجه 3 داشتم. 2 سال پیش عمل کردم. حالا آزمایش اسپرموگرام دادم.خواستم ببینم وضعیتم چطوریه؟ واسه بچه دار شدن مشکل دارم یا نه؟ با تشکر
  color:Milky
  viscidity: Normal
  agglutination:None
  aggregtion: None
  volume:9
  pH:8
  count:107.93
  motile sperm:46.69
  Progressive Sperm: 42.59
  Round cell: 0.25
  Normal Morphology:90
  Abnormal morphology:10
  Head deficiency:5
  Neck deficiency:3
  tail deficiency:2
  teratozomia index:1
  sperm deformity index:0.1
  RBC(/HPF): 0-1
  spermatogenic(/HPF): 0-1
  Epihelial cells(/HPF): 0-1
  WBC(/HPF): 2-3
  Speed assesment********
  Rapid progressive:10.73
  Slow progressive:31.86
  Non progressive:4.10
  Immotile:53.31

  • مرکز رویان

   با سلام اقای عرفان
   در لازمایش شما میزانی از عفونت دیده میشود و در ضمن حرکت سلولها هم کم هستند بهتر است برای بررسی بیشتر و در مان با پزشک متخصص مشورت نمایید و مصرف ویتامین سی و مکمل روی هم کمک کننده است.

 270. سلام بعد 4 ماه تلاش برای بجه دار شدن ازمایش اسپرم دادم که sperm density mill/ml 18.39 شده liquefaction ;30 min color………gray opaque,fishy smell viscidity;…………normal agglutination………….none aggregation……..none semen volume……….4.10 ph……………………..7.3 sperm dencity mill/ml………..18.39 motile sperms……………79.17 progressive………………….68.75 round cell mill/ml…………………0.21 wbc dencity……….. 0.19 normal morphology ………… 62 نظر شما از این ازمایش اسپرم برای بار داری با این شرایط چیست لطفا اگه مشکل هادی هست کمی توضیح دهید چه کارهای باید کرد تا مشکل هل شود .راهنمای کنید با تشکر

  • مرکز رویان

   با سلام اقای مهدی
   خیلی مرتب فاکتور ها و اعدادشان نوشته نشده است در حرکت اسپرم ها که مشکلی دیده نمیشود عدد مربوط به مورفولوزی سلول خوانا نیست لطفا دوباره بفرستید.

 271. سلام خسته نباشید این ازمایش در چه وضعیتی قرار دارد ایا نرمال هست یانه Volume 5.1
  Liquefaction time 40
  Ph 8
  Sperm count 115.2
  Motility 1st hour 73
  A 20
  B 23
  C 30
  D 27
  w.b.c/h.p.f 1-2
  r.b.c/h.p.f 0-1
  normal morphology 78

  • مرکز رویان

   با سلام خانم رزا
   مشکلی در ازمایش مشاهده نشد.فقط حرکت اسپرم ها در حداقل رنج نرمال قرار دارند که میتوانید با متخصص ذز میان بگذارید و در ضمن مصرف ویتامین سی و مکمل روی هم کمک کننده است.

 272. باسلام .34 سال دارم برای بچه دار شدن اقدام کردم.3 ماهه که نتیجه ای نداشته.ازمایش دادم که به شرح زیر می باشد بعضی ایتم ها نرمال نیست چه کار کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
  volume:4.1
  semen ph:7.8
  density:4.8
  motile sperm:22.69
  progressive sperms:18.49
  vcl:8.07
  vsl:3.15
  vap:4.30
  mad:10.52
  alh:0.44
  bcf:0.92
  lin:9.50
  wob:13
  str:16.08

  • مرکز رویان

   با سلام اقای حسین
   در ازمایش شما در حرکت اسپرم هها کاهش و ضعف وجود دارد که برای بررسی بیشتر و در مان بهتر است با اورولوزیست مشورت نمایید در ضمن مصرف ویتامین سی و مکمل روی هم میتواند کمک کننده باشد.

 273. با سلام
  همه موارد آزمایش من نرمال یا بالاتر از حد نرماله فقط Viscosity رو زده Abnormal .
  ایا مشکلی در باروری ایجاد میکنه؟ میخواستم راهنماییم کنید
  با تشکر

 274. با سلام وتشکر ازسایت خوبتون لطفا این ازمایش را تفسیر کنید
  semen volum(ml)……4/00
  semen pH…..7/80
  sperm count(mill/ml)…..85/74
  motile sperms(0/0)….57/92
  progressive sperms(0/0)….50/74
  Round cell(mill/ml)….0/98
  WBC (/HPF)….1/00
  normal Morphology(0/0)….75/00

  A(Rapid progressive)….19/06
  B(Slow progressive)….31/65
  C(Non progressive)…..7/19
  D(Immotile)….42/09

  پارامترهای دیگر راننوشتم .جلوی ۸گذینه اولی بعداز اعداد نوشته normal خواهش میکنم تفسیر کنید قبل ازپاسخ ازشما متشکرم

 275. با سلام
  من 25 ساله هستم
  دو ساله اقدام به بارداری کردیم ولی نتیجه ای نگرفتیم.
  نتیجه سونوگرافی، تشخیص واریکوسل گرید 1 بوده.
  نتیجه آزمایش من به این شرح است:
  ph 8
  volume 3
  sperm count 28
  active motility (A+B) 10
  slow motility (C) 30
  immotile (D) 60
  normal morphology 25
  total motile fun.sperm 2
  wbc 0-1
  cell 1-2
  در ضمن من نمونه رو خونه گرفتم اما راس 20 دقیقه رسوندمش آزمایشگاه و در طول مسیر زیر بغلم گرفته بودمش.
  لطفا آزمایش رو تحلیل بفرمایید. با تشکر

  • مرکز رویان

   با سلام اقای ابراهیم
   در ازمایش شما هم از لحاظ حرکت اسپرم ها و هم از لحاظ شکل نرمال انها کمی ضعف وجود دارد.برای بررسی بیشتر و در مان با پزشک متخصص مشورت داشته باشید.

 276. با سلام.20 سالمه و واريكسول ندارم. آزمايش اسپرمم به اين صورته :
  semen volume(ml) : 4
  ph : 7.2
  sperm count(mill/ml) : 18.95
  motile sperm : 60.29
  progressive sperms : 57.89
  round cell : 0.69
  !wbc : — #value
  normal morphology : 83
  class a: 5.74 b: 52.15 c:2.39 d: 39.71
  ميخواستم ببينم نرماله؟ باتشكر