هفته بیست وهفت بارداری

هفته بیست وهفت بارداری
تغییرات جنین:نسبت اندازه سرجنین نسبت به اندازه بدن تقریبابه نسبت مناسب خود رسیده است.طول بدن کوچلوبه 5/36سانت رسیده است.چشمان خودرابازوبسته میکندو درزمانهای مشخص میخوابدوبیدارمیشود.او میتواندانگشتهایش رانیزبمکد.حرکات ریتمیک ومنظم کودک نشانه سکسه کردن اوست که درواقع تکامل ریه را نشان میدهد.کودک شمابه ذخیره چربی برای گرم نگه داشتن خوددرزمان تولد می پردازد.
تغییرات مادر:بدخوابی،کسالت روحی وخستگی دراین دوران کاملاطبیعی است.طول رحم الن 26سانت استو7سانت بالای ناف قراردارد.گرفتگی عضلات پاشدید،پاهای شماوزن زیادی را تحمل میکنندوفشاررحم برروی اندام تحتانی وبرعصب بالاتنه که ازپاهابه سمت بالا میروندباعث آن میشود.دراین دوره ازبارداری ممکن است دربرهه های زمانی تقریبا دو دقیقه ای احساس کشیدگی یاگرفتگی در رحم کنید.این دردهاناراحت کننده هستندولی نبایدبا درد زمان وضع حمل اشتباه گرفته شود.بلکه نوعی آمادگی برای درد زایمان شماو رحمتان است.
پیشنهادما:به آهنگ های آرام و آوای قرآن گوش دهیدکه ثابت شده است باعث آرامش شماوجنینتان میشود.دیگرزمان آن رسیده است که نسبت به گذشته استراحت بیشتری داشته باشیدبرای جلوگیری ازکرامپ پا،پاهایتان را درازکنیدو انگشتان پاهای خودرا به سمت جلوبکشیدوسپس میتوانیدازشکم بندهای سبک جهت حمایت عضلات کمروشکم خوداستفاده کنید.

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button