هفته بیست وچهارم بارداری

هفته بیست وچهارم بارداری
تغییرات جنین:وزن اوحدود600گرم وطول جنین 31سانت است و برای اینکه بتوانددررحم جاشودبصورت خمیده قرار میگیرد.چین خوردگیهای مغزدرسطح مغزو نموپیدا میکندونسبت به روشنایی که ازبیرون بدن می آید واکنش نشان میدهد.ریه هاتولید سورفاکتانت رابرای تکامل ریه ها همچنان ادامه میدهند.جنین میتواندبندناف رادر دست گرفته وبجوداما درکل خطرندارد.گوش میانی که وظیفه حفظ تعادل بدن را برعهده داردکامل است وکودک میتواند تشخیص دهدالان در چه وضعیتی است.
تغییرات مادر:اگرخطری دربارداری تهدیدت نمیکندهیچ دلیلی برای خودداری ازنزدیکی وجودنداردبلکه باعث افزایش نیروونزدیکی رابطه بین تووهمسرت میشود.وبه عضلات لگن کمک میکندبرای زایمان آماده باشند.قسمت بالای رحم شما چندسانتی متربالاتر ازناف قرارگرفته است.ممکن است حساسیت چشمان شما نسبت به نور افزایش یافته باشدیا احساس خشکی چشم کنید.که این عارضه درحاملگی کاملاطبیعی است.رحم شما حدود5سانت بالاترازناف قرارگرفته است.
پیشنهادما:برای جلوگیری ازخشکی چشم وآزارناشی ازخارش یاسوزش آن میتوانیدازقطره اشک مصنوعی استفاده کنیدوازعینک های آفتابی استفاده کنید.بسیاری ازپزشکان بین هفته 24تا28یک تست غربالگری گلوکزمیدهند.که مشخص میکندآیادرحاملگی دچاردیابت شده ایدیانه؟اگردراین دوران هرگونه لکه بینی،خونریزی،دردشکم یاگرفتگی وانقباض 4باربیشترداشتیدحتمابه پزشک خودمراجعه نمائید.یکنوشیدنی شیرین میخوریدویکساعت بعد50گرم گلوکزوسپس میزان قندخون شمامشخص میشودکه اگرسطح قندخون بالاتراز130میلی گرم در سی لیترباشدتست تحمل گلوکزاست.
درمورداتاق کودک ویاتغیییراتی که بایددرخانه بدهیدباهمسرتان مشورت وگفتگوداشته باشید.

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button