هفته سی ویکم بارداری

هفته سی ویکم بارداری
تغییرات جنین:اندازه کودک شما 40سانت ووزن او 1360گرم است.جای جنین 31هفته ای شماآنقدر در شکم کم است که دیگرنمیتواندآزادمانند گذشته حرکت کند.زمان آن رسیده که جنین مرحله آر ای ام خواب(مرحله حرکت سریع چشم ها)را تجربه میکندمرحله ای که به طورمعمول پیش نیازخواب دیدن است.به زودی شاهدیک افزایش وزن ناگهانی درکودکتان خواهیدبود.میتوان سرش را ازیک طرف ذبه طرف دیگربچرخاند.یک لایه چربی هم زیرپوست او در حال جمع شدن است وبنابراین بدن او درحال بزرگترشدن است.هرپنج حواس او به خوبی کارمیکننداگرچه هنوزبویی درکار نیست.استخوانهادرحال سخت ترشدن هستند.ریه ها و مسیرگوارشی تقریبا کامل شده اند.
تغییرات مادر:رحم اکنون 11سانت بالاترازناف قرارداردآنقدربزرگ شده که دچارتنگی نفس می شوید. احتمالا دیگرراحت نمی خوابی چون تمام حالت ها برای خوابیدن راحت نیست.شکم بزرگ شده احساس سنگینی می کنید وتکرر ادرار دارید.همین شکم بزرگ است که توجه همه را جلب میکندو به سمت شما می کشاند.ممکن است شاهدترشح آغوزیا پیش شیراز پستانهایتان باشیدممکن است تا پیش ازتولدنوزاد این مسئله را تجربه نکنید.ممکن است انقباضاتی ناگهانی(انقباضات براکستون هیکس)نامیده میشودرا تجربه کنیدکه بین 60-30ثانیه طول میکشند،نامنظم هستندو درد هم نداردو چندهفته به زایمان ممکن است مرتب تر و درد ناکترشوند.فشاری که از طرف رحم به بدن وارد میشودباعث بیشتر شدن جریان خون وافزایش جریان مایعات به پاهامیشود و موجب ورم کردن پاها میشود.سریعتراز همیشه سیرمیشوید چون رحم به شکم شمافشار می آورد.
پیشنهادات و اقدامات:برای راحت ترخوابیدن ازبالشتهای بیشتردر اطرافتان استفاده کنیدیکی بین پاها و یکی زیر شکم ازنظر فیزیکی بهترین حالت خواب به سمت چپ است درصورت نیازدرحالی که بالشتی زیرشکم مادرباشدبهترین حالت برای گردش خون وکلیه هااست.چون تاپیش ازهفته 37کودک شمانارس است اگراین انقباضات به طورمرتب رخ می دهندحتی اگر درد نداردممکن است نشانه ای از زایمان زودرس باشد.اگربیشتراز4باردر ساعت رخ دادباید به پزشک مراجعه نمائید.
ساک بیمارستان خود را آماده نمائیدمثلا یک عکس یا تصویرکه بتواند در زمان زایمان به آن نگاه کنید.تعدادی بیسکویت برای اینکه انرژی خود را به دست آوریدوآدامس یا شیرینی نعنایی برای زمانی که دهانتان بوی نامناسبی دارد.بالش،جوراب،ودمپایی راحتی.لباس خواب وسوتین شیردهی،لباس کودک،دوربین عکسبرداری یافیلمبرداری.
به محض اینکه میتوانیدوفرصتش را داریدپاهایتان را روی صندلی یا چهارپایه وجای بلندقرار دهیدو اگر هوامناسب بودازصندل استفاده کنید.
درزمان تماشای تلویزیون ویاخواندن روزنامه و مجله عضلات گکل خودرا تقویت کنید.این تمرینات باعث تقویت عضلات واژن و در نتیجه وضع حمل ساده ترمیشود.برای تقویت استخوان های کوچلو رژیم غذایی خود به میزان زیادی کلسیم میخواهید.
اگرفشارخونتان 10/16یابیشترباشددرمعرض خطرفشارخون بارداری قرار دارید.بهتراست تحت کنترل دقیق پزشک خودیا ماما قراربگیرید.

Check Also

ورزش-در-بارداری

ورزش در بارداری

ورزش در بارداری آیا ورزش در دوران بارداری موثر است؟ چه ورزش هایی در بارداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button