Tag Archives: درد،دردبارداری،دردکمردربارداری،بارداری،سیاتیک،سیاتیک درباداری،کاهش دردکمر،کاهش دردکمردربارداری

دردهای مفصلی وسیرسیاتیک دربارداری

عصب سیاتیک معمولا از قسمت پائین کمر یا نخاع شروع میشود و تا انتهای هر دو پا ادامه دارد و یکی از بلندترین عصب ها در بدن می باشد عصب سیاتیک معمولا از قسمت پائین کمر یا نخاع شروع میشود و تا انتهای هر دو پا ادامه دارد و یکی از بلندترین عصب ها در بدن می باشد و از …

Read More »
Call Now Button