درباره مرکز خدمات مامایی رویان

مرکز مشاوره و خدمات مامايی رويان طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي جهت انجام خدمات مامايي در سطوح مختلف بهداشتی  دائر گردیده است و آماده ارائه خدمات مراقبتی و بهداشتی به بانوان محترم می باشد اين مرکز بعنوان اولين و تنها مرکزتخصصی مامايی  در غرب تهران از تاريخ 15/11/1389  شروع به فعاليت نموده است .

موسسسين : خانمها سکينه بهبودی و زهره شفیعی کارشناسان با سابقه  مامايی و از اعضای انجمن علمی مامايی ايران موسسين اين مرکز می باشند که ساليان زياد در امور مختلف درمانی و آموزشی فعاليت داشته و نيز  بعنوان  ,مربی رسمی ورزشهای دوران بارداری, , کلاسهای مختلف آموزش مامايی در بيمارستانها و مراکز درمانی , شهرداری و ساير موسسات برگزار کرده اند همجنين  اين مرکز از همکاری پزشکان و کارشناسان مجرب و باسابقه ديگر نيز در بخشهای مختلف بهره می برد

لازم به ذکر است این مرکز با پژوهشکده رویان ارتباطی ندارد .و به صورت مستقل در حوزه مامایی و کلاسهای آمادگی بارداری و زایمان فعالیت دارد.

رویان
رویان
Call Now Button