واژینیسموس

واژینیسموس/

واژینیسموس یک اختلال جنسی است که باعث ایجادمقاربت دردناك می شود. زنان داراي این مشکل، درهنگام رابطه زناشویی دچار درد شدیدي می شوند که دلیل آن معمولاً انقباض شدید غیرارادی عضلات کف لگن به صورت راجعه و يا دائمي میباشد و آميزش را غيرممكن و يا دشوارمي سازد. این اختلال در زنان تحصیل کرده و متعلق به طبقات اجتماعی- اقتصادي بالا بیشتر مشاهده می شوداغلب این اسپاسم ها به دلیل عوامل روحی و روانی مانند وجود یک سري مشکلات روانی نظیر اضطراب، افسردگی، نگرانی در مورد ظاهر جسمی سابقه یک رابطه زناشویی دردناك، سابقه تجاوز در دوران کودکی، باورهاي نادرست در مورد رابطه زناشویی که یک زن از اطرافیان و دوستانش شنیده، ترس بیش از حد ازهمسر به دلیل خشونت هاي او و سایر مسائل روحی روانی مانند استرس می باشد که می تواند به صورت ناخودآگاه و ناآگاهانه منجر به انقباض عضلات کف لگن وایجاد درد شود
در صورت ناشناخته ماندن واژینیسموس، احتمال اشتباه آن با علايم عدم تمكين ارادي زنان وجود دارد و ممكن است در دادگاه ها از نظر فقهي و حقوقي احكامي صادر شود كه موجب انحلال نكاح گردد
درجوامعي كه از يك سو صحبت از مسائل جنسي براي دختران مجرد امري شرم آورو از سويي بكارت دختر در شب زفاف داراي ارزش فرهنگي قوي است، اين مشكل شيوع بالايي دارد
زنی که پس ازتروماي تجاوز به عنف، دچار اجتناب از آمیزش جنسی شده یا فردي که از ترس آلودگی به ایدز و ترس از گناه،به صورت شرطی دچار واژینیسم می شود، همچنین هنگامی که پس از درمان علت عضوي واژینیسم ، هنوزفرد از بیماري خود رنج می برد، همه نشان دهنده ارتباط این بیماري با اضطراب میباشد. بنابراین احتمالاً درمان اضطراب پس از دستیابی به اطلاعات اولیه و شیوع آن،به درمان بیماري کمک کند. همچنین اکثر مطالعات نشان داده اند که اضطراب در بین افراد با اختلال جنسی، شایع است. کاهش اضطراب در برخی بیماران مبتلا به واژینیسم،البته نه در همه موارد در بهبودي آنان مؤثر است
برخی از این افراد بر این باورند که مشکل بدنی دارند و پیوسته به پزشکان مختلف مراجعه کرده تا سرانجام توسط پزشک براي برداشتن پرده بکارت تحت عمل جراحی قرار می گیرند. عمل جراحی در درمان این زنان، تأثیري نداشته و براي آنان زیان آور
است، زیرا عمل جراحی باعث تقویت باور آنان مبنی برداشتن مشکل بدنی میشود. ناکامی در درمان، آنان رادچار خشم و نا امیدي کرده و تا مدت ها جهت درمان مراجعه نمیکنند که این امر باعث بدتر شدن مشکل آنان شده و روند درمانهاي بعدي را با مشکل روبرو می سازد
لذا در این افراد بایداز رفتاردرمانی استفاده نمود
مراحل مختلف در یک رفتاردرمانی شامل:

• اطلاع رسانی صحیح درباره عملکرد جنسی و ضرورت پردازش تفکرات مثبت جنسی همراه با آرامش عضلانی هنگام عمل جنسی، آشنایی با روش ماسترز و جانسون و اجراي آن به صورت تکلیف خانگی
• ثبت رویدادهاي ناگوار روزانه، عواطف و افکار منفی خودکار، شناسایی نشانه ها و علائم تنیدگی، راهبردهاي مقابله با تنیدگی، آرام سازي و تصویرسازي ذهنی هدایت شده مربوطبه فعالیت جنسی
• انجام آرامش عضلانی و تنفس عمیق به مدت 15 دقیقه، مرورافکار منفی یادداشت شده توسط بیمار، بررسی افکار با کمک بیمار و جایگزینی افکارمنطقی با افکار غیر منطقی، تهیه سلسله مراتبی از تصویرسازي جنسی و اجراي عمل آن به منظور شرطی سازي مثبت و جایگزین کردن تصورات لذت تا درد جنسی
• بررسی هیجان هاي ناخوشایند، موقعیتی که این هیجان ها در آن رخ می دهند، افکار خوشایند مربوط به آن هیجان ها، ترسیم جدول افکار ناخوشایند و پاسخ منطقی براي آنها و درخواست از بیماربراي انجام تکالیف
• تعریف خشم، سبک هاي برقراري ارتباط صحیح و مؤثر با همسر و دیگران، شناسایی شرایط یا موقعیت ها و افراد خشم انگیز، آموزش روش هاي کنترل خشم در مواجهه باموقعیت
• مفهوم حل مسأله، انواع مقابله هاي مسأله مدار و هیجان مدار، مقابله هاي هیجان مدارسازگارانه و ناسازگارانه
• توصیه هاي درمانی به همسران آنها درزمینه برنامه درمانی فعال کردن بیمار و حمایت اجتماعی
• ارزیابی خلق و اضطراب آن ها، تأکید بر استفاده مستمر ازجلسات آموزشی براي فعالیت جنسی، تعیین برنامه فعالیت هاي گروهی و حمایت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button