بارداری هفته به هفته

ترفند های خوراکی دربارداری

ترفند های خوراکی دربارداری تغذیه دربارداری به خصوص سه ماهه اول اهمیت زیادی دارد.اگربدانیدکدام غذاهامفیداست یامضراست هم باعث به دنیا آوردن یک نوزادسالم میشودوهم سلامت خودتان وکوچولودرسنین بالا نیزموثراست.تغذیه مناسب نقشی اساسی درافزایش میزان هوش ایفا میکند.اگرفرزندباهوش میخواهیدحواستان به خوردوخوراکتان باشد.رژیم گرفتن دربارداری ممنوع است. سبزیجات وگیاهان گیاهان ممنوعه دربارداری شامل جعفری،زعفران،پوست وریشه زرشک،افسنطین،پونه معطر،فلوس،کدوتلخ،مارچوبه،زیره،دارچین،مخصوصادرسه ماهه اول زعفران وگلپرنخورید،زیراممکن است …

Read More »

هفته چهلم بارداری

هفته چهلم بارداری تغییرات جنین متوسط قد جنین در هفته 40 بارداری 51 سانتیمتر است و حدود 3800 کیلوگرم وزن دارد.در این هفته ماده سفیدی به نام ورنیکس را در پوست خود جاری می سازد که به محافظت از پوست او کمک می کند. او هم اکنون بسیاری از مهارتها را آموخته است می تواند در رحم شما شصت خود …

Read More »

هفته سی ونهم بارداری

هفته سی ونهم بارداری تغییرات جنینی:کوچلوی شما حالا38طول و 1150گرم دارد.حالایک کوچلو29هفته ای داریم که بلعیدن راتمرین میکند.وحدود5%لیتردرروز ادرار میکند.ولی ازآنجایی که آب بچه هر3ساعت عوض میشودنگران سلامتی اونباشید.وقتی جنین آب بچه را می بلعد روده از اولین مدفوع(کلونیوم)پرمیشودوبعد ازتولد آن را دفع می کند.اگرنورشدیداز دیواره رحم بتادنسبت به آن واکنش نشان می دهد.سکسه های جنین را که شما حس …

Read More »

هفته سی و هشت بارداری

هفته سی و هشت بارداری تغییرات جنین دراین هفته کوچولو شما کامل برای تولد آماده است ولی امکان دارد هنوز چند روز یا چند هفته درون شکم باقی بماند.بندناف ممکن است بیشتر از یک مترطول داشته باشد که نادر است جگر بزرگ جنین نمای گردی را به شکم می دهد.پوست چروک ولی روشن است .شکافهای روی جمجمه هنوز بهم نچسبیده …

Read More »

هفته سی و هفت بارداری

هفته سی و هفت بارداری هفته سی وهفت بارداری:کوچلوی شما دراین هفته پهلوانی با وزن 700/2است.وطول آن 49است.ممکن است جای کافی لگد زدن درشکم شما نداشته باشدولی مدام خود را کش میدهدیا غلت می زند.کوچلوی شما شروع به مکیدن و خارج سازی مایع آمینوتیک(برای آماده شدن تنفس)و مکیدن انگشت شصت(آماده شدن برای شیرخوردن)میکند.عرض سروشکم جنین تقریبا به یک اندازه است.موهای …

Read More »

هفته سی وسه بارداری

هفته سی وسه بارداری تغییرات جنین در این هفته همه حسهای جنین خوب رشد و تکامل پیدا کرده به خصوص حس شنوایی و به وسیله آن به صداهای دنیای جدیدی که به آن وارد می شود عادت می کند.اگر شما یا همسرتان برایش آواز بخوانید بعد از تولد به خوبی با صدا آرامش می گیرد. بندناف 50 سانتیمتر طول دارد …

Read More »

هفته سی وشش بارداری

هفته سی وشش بارداری تغییرات جنین:وزن کوچلو2700گرم وطول آن 2/48است.جنین 36 هفته ای حالا می تواندمحکمتر یک چیز را با دست بگیرد وبه نور و صدا واکنش نشاندهد.بدنش تپلی ترشده است.سرش پائین است وبه لگن فشار می آوردو جایش آنقدر کوچک شده که دستها وپاها به داخل شکم جمع شده انددرون روده هایش مدفوع اولیه(مکلونیم)جمع شده است.با آنکه استخوانها محکم …

Read More »

هفته سی و پنج بارداری

هفته سی و پنج بارداری تغییرات جنین:همه چیزجنین رشدونموکرده است ودراین هفته های آخرکامل ترمیشود.جنین کم کم برای بدنیاآمدن آماده است.رشدش کندترشده است.مایع لغزنده روی پوست جنین کم کم ازبین میروداما مقداری ازآن روی پوست جنین می ماند و در هنگام زایمان به لغزیدن جنین از کانال زایمانی کمک می کند. وزن کوچلو2250گرم وطول 7/45است.چون جای رحمتان برای کوچلوتنگ شده …

Read More »

هفته سی و چهار بارداری

هفته سی و چهار بارداری تغییرات جنین در این هفته جفت که زمانی از جنین بزرگتر بود حالا حدود یک هفتم وزن را دارد.دستگاه گوارش هنوز کامل نیست در واقع وقتی کودک به سن 4-3سالگی می رسد کامل می شوند. 15 درصد وزن جنین از چربی است ولی با این حال پوست با هنوز صورتی رنگ است چون رگها به …

Read More »

هفته سی وسه بارداری

هفته سی وسه بارداری تغییرات جنین در این هفته همه حسهای جنین خوب رشد و تکامل پیدا کرده به خصوص حس شنوایی و به وسیله آن به صداهای دنیای جدیدی که به آن وارد می شود عادت می کند.اگر شما یا همسرتان برایش آواز بخوانید بعد از تولد به خوبی با صدا آرامش می گیرد. بندناف 50 سانتیمتر طول دارد …

Read More »
Call Now Button