هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری تغییرات جنین:انگشتان پرده دار از دستها و پاهایش بیرون زده است پلک ها بصورت کامل چشمها را پوشانده استلوله تنفس از گلو تا ریه ها در حال شکل گیری رشد کرده است و دم کاملا در حال از بین رفتن است.سلولهای عصبی مغز جنین در حال رشد است و بین آنها ارتباطی برقرار می شود که مسیرهای …

Read More »
Call Now Button