دوره های آموزشی و خدمات

دردهای مفصلی وسیرسیاتیک دربارداری

دردهای مفصلی وسیرسیاتیک دربارداری

عصب سیاتیک معمولا از قسمت پائین کمر یا نخاع شروع میشود و تا انتهای هر دو پا ادامه دارد و یکی از بلندترین عصب ها در بدن می باشد عصب سیاتیک معمولا از قسمت پائین کمر یا نخاع شروع میشود و تا انتهای هر دو پا ادامه دارد و یکی از بلندترین عصب ها در بدن می باشد و از ... بیشتر بخوانید »

Call Now Button