سلامت پس از دوران بارداری دو

سلامت دوران یائسگی 2

باروری

سلامت دوران یائسگی| در یادداشت شماره قبل از عوامل مهمی یاد شد که در سن یائسگی زنان دخیل هستند، روش و سبک زندگی، طبیعت و تربیت، دخانیات، ضربه و وزن کم بدن برای مدت طولانی از جمله مواردی است که در سن و زمان یائسگی بانوان نقش مهمی دارد، موارد زیر نیز از جمله دلایل دیگر است که لازم است …

Read More »
Call Now Button