عوامل موثر بر باروری درمردان

عوامل موثر برباروری در مردان

عوامل موثر بر باروری مردان/عوامل موثر بر باروری زنان در مقالات و منابع علمی بسیاری ذکر شده است. اما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به عوامل موثر در باروری مردان که یکی از مسائل مهم در برابر باروری زنان است، اشاره کنیم. دانستن این عوامل می‌تواند راهنمای خوبی باشد. همانطور که مي‌دانید همه روزه به تعداد زوج‌های نابارور در …

Read More »
Call Now Button